חוות דעת

שירות חיילי מילואים בסיוע לטיפול במשבר הקורונה צריך להיעשות למטרות מוגדרות ובפיקוח הכנסת

| מאת:

טיוטת צו שפורסמה לאחרונה (24.9), מציעה לאפשר קריאת חיילי מילואים לשירות על מנת לבצע "פעולות הנוגעות להתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה". יש להימנע מהתקנת הצו בניסוח כל כך רחב וכוללני, החורג מן הסמכות שהוקנתה לשר הביטחון

Flash 90

בחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008, הגדיר המחוקק מטרות לשירות מילואים: פעילות מבצעית, שהיא צבאית-ביטחונית; הכשרה ואימון של חייל מילואים וכן ארגון וניהול כח אדם.
קריאה לשירות מילואים לשם סיוע במניעת התפשטות נגיף הקורונה חורגת מהמטרות המוגדרות בחוק.

עם זאת, החוק מאפשר לשר הביטחון, באישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, להרחיב את הקריאה למילואים לשירות בתפקידים ובמקצועות למטרה שקבע בצו. צו כזה יהיה מוגבל בזמן ותנאי להתקנתו הוא שאין חלופה סבירה אחרת לשם השגת המטרה הנוספת.

מהניסוח המוצע - "פעולות הנוגעות להתמודדות עם משבר הקורונה", אי אפשר ללמוד לאילו משימות מתכוונים במשרד הביטחון להפעיל את חיילי המילואים והאם אכן אין חלופה לביצוען על ידי חיילי מילואים. במלים אחרות, ועדת החוץ והביטחון של הכנסת מתבקשת לרשום "שיק פתוח" לפקודת שר הביטחון, בניגוד לכוונת המחוקק שתפקח על הרחבת מטרות שירות המילואים.
מדובר בסוגיה רגישה, הן מבחינת זכויות חיילי המילואים והן מבחינת שמירת תפקידו הראוי של הצבא במדינה דמוקרטית. השירות מגביל את חירותם של החיילים ומחייב אותם להסתכן, על כן עליו להיעשות מכוח הסמכה מפורשת בחוק.  ההגבלות המוטלות על זכויותיהם של חיילי המילואים מוצדקות בהכרח להגן על המדינה מפני אויביה החיצוניים. ספק אם ניתן להחיל אותן על תכלית חשובה, אך אחרת, של מניעת התפשטות נגיף הקורונה. מבחינת כלל אזרחי המדינה, לישראל צבא חזק כדי להגן על המדינה ואזרחיה מאיומים חיצוניים. בגלל כוחו הרב של צה"ל, יש להיזהר בעירובו במשימות אזרחיות, בפרט משימות העלולות להעמיד אותו בחיכוך עם אזרחים. 

על הסנטימנט הציבורי, המזהה קשיים אלה ללא צורך במומחיות משפטית, תעיד הסערה שחוללה הצבת חיילים, בסיוע למשטרת ישראל, בחיכוך ישיר עם מפגינים כנגד הממשלה. ולפי הפרסומים, הורה שר הביטחון על הפסקת פעילות זו.

משבר הקורונה הוא משבר חמור מאוד המחייב גיוס מקיף של משאבים לאומיים. אבל בכל הקשור לגיוס חיילי מילואים- יש להגדיר תפקידים, מטרות ומקצועות אלה באופן מפורט יותר, למשל: "סיוע לוגיסטי בהקמת בתי חולים שדה". כך תוכל הכנסת לוודא שהשימוש בחיילי מילואים יהיה שימוש מושכל, ראוי והכרחי. 
יש לזכור, שמדובר בחקיקת משנה, המצריכה הליך פשוט יחסית של אישור ועדה של הכנסת. אין שום סיבה שחקיקה זו לא תקבע הסדר מפורט וככל שיעלה הצורך להוסיף עליו, ייעשה תיקון במהירות הנדרשת.