פרלמנט - גליון 30 גיליון 30

תמונת ברירת מחדל
תמונת ברירת מחדל
פרלמנט

ממשלות מיעוט: הכלל או היוצא מן הכלל

ממשלת מיעוט היא ממשלה אשר מורכבת ממפלגה אחת או מקואליציה של מפלגות, ואשר מספר התומכים בה מבפנים מהווה פחות ממחצית מספר חברי הפרלמנט. ממשלת מיעוט מתקיימת מכוח קיומה של "תמיכה מבחוץ" מפלגות שאינן חברות באופוזיציה משמשות מעין פיגום עליו נשענת הממשלה,כך שהיא תוכל לתפקד למרות שהיא ממשלת מיעוט. מפלגות אלה מכונות לעתים "גוש חוסם", משום שהן מונעות את הפלת הממשלה.

תמונת ברירת מחדל
פרלמנט

על החוקה

תמונת ברירת מחדל
פרלמנט

"המהפכה החוקתית" של בריטניה: חוק זכויות האדם נכנס לתוקפו

בדומה לישראל, גם בריטניה היא בין הדמוקרטיות המערביות הבודדות אשר אין להן חוקה כתובה. למרות היותה אומה בעלת מסורת ארוכה של הגנה על זכויות האזרח, הדבר לא התבטא במסמך כתוב ומחייב אחד.
היעדרות החוקה מן הנוף המוסדי הבריטי תואמת את אופיו של משטר אשר בו הפרלמנט מהווה בפועל מעין שלוחה של הרשות המבצעת, ואין הגבלה של ממש על כוח החקיקה שלו. שיטת הבחירות הבריטית מעניקה רוב פרלמנטרי מוחלט למפלגת השלטון, ולפיכך היא יכולה לחוקק כל חוק חדש ולשנות כל חוק קיים.

תמונת ברירת מחדל
פרלמנט

בחירות בעולם: מקסיקו וקנדה 2000

מערכת הבחירות האמריקנית של נובמבר, על תוצאותיה השנויות במחלוקת והליך ספירת הקולות המתמשך, עוררה באופן טבעי תשומת לב עולמית והעמידה לדיון את שיטת הבחירות ואת מהלך חילופי השלטון. ההתמקדות בבחירות האמריקניות הותירה בצל את קיום הבחירות בשתי המדינות השכנות לארצות הברית: מקסיקו וקנדה.

תמונת ברירת מחדל
פרלמנט

השסע החברתי-כלכלי בישראל

נייר עמדה זה בוחן את המבנה הריבודי במדינת ישראל, כשהוא מתמקד בשסע החברתי-כלכלי. המחקר מתבסס על ספרות מחקרית ועל ידע מצטבר שעניינם העוני, אי-השוויון בחלוקת ההכנסות, והפערים בחינוך ובתעסוקה. השסע החברתי-כלכלי חופף חלקית לשסעים מרכזיים אחרים בחברה הישראלית כגון השסע העדתי, הלאומי, והדתי. נייר זה עוסק גם בחפיפה הזאת ובמשמעויות הנובעות ממנה.

תמונת ברירת מחדל
פרלמנט

מנהיגות ציבורית כסמכות הלכתית

למשפט תפקיד מרכזי בשתי התרבויות המרכזיות המאכלסות את מדינת ישראל: התרבות המערבית - ליברלית והתרבות היהודית - מסורתית.
כשם שהמשפט הנוהג במדינה משמש קטר תרבותי המושך אחריו את קרונותיה המגוונים והמסוכסכים של החברה הישראלית לתוך טריטוריות ערכיות המצויות בלבו של הליברליזם, כך גם משפט ההלכה מהווה אחד המייצגים המרכזיים של התרבות היהודית. אכן, פוסקי הלכה צוברים השפעה פוליטית, רוחנית וחברתית בקרב ציבור שומרי המצוות.

תמונת ברירת מחדל
פרלמנט

מעברי שלטון בישראל

מעבר שלטוני הוא תהליך פוליטי -מנהלי אשר מצוי בלבה הקשה של כל משטר דמוקרטי. כפי שממחישה המציאות האמריקאית, חילופי שלטון מסודרים אינם תהליך מובן מאליו למעשה, מדובר בתהליך מורכב ומסובך, אשר מושפע בראש וראשונה מהסדרים מוסדיים ותרבות פוליטית. בכדי שהתהליך יבוצע כהלכה, יש להיערך לקראתו מלכתחילה - הן בקרב הדרג הנבחר והן בקרב הדרגים המקצועיים - ולבצעו בצורה שקולה תוך שמירה על שלטון החוק וכללי מנהל תקין.