פרלמנט | גליון 30

מדור האינטרנט

תוצאות הבחירות לפרלמנט בניו-זילנד החוקות של מדינות העולם -
http://www.uni-wuerzburg.de/law/
באתר עשיר זה של אוניברסיטת וירצבורג שבגרמניה אפשר לבחון את החוקות (או את המסגרת החוקתית) של למעלה מ100- מדינות. לכל מדינה ניתנים סקירה של הרקע החוקתי, תמצית המאורעות החשובים בהיסטוריה וטקסט מלא של החוקה שלה. הפורמט של האתר הוא ידידותי מאוד למשתמש, וקיים בו כלי שימושי ביותר: חתך השוואתי של מושגי יסוד. לדוגמה, אפשר לבחון את ההתייחסות לכבוד האדם או לחופש הביטוי וכן את מעמד סמלי המדינה בכל חוקה וחוקה שבה מופיעים סעיפים הנוגעים לסוגיות אלו.