חוות דעת | גליון 84

יש להחריג את עבודת העיתונאי מתקנות שעת החירום

| מאת:

במיוחד בעת הזו של אי ודאות פוליטית, פרלמנטרית, בריאותית וציבורית, חשוב שתימשך כסדרה גם פעילותה של תקשורת עצמאית, ההכרחית לקיום השיח הציבורי והעברת מידע לציבור. אי החרגת הפעילות העיתונאית מהתקנות לשעת חירום עלול למנוע קיומה של תקשורת חופשית

Shutterstock

המכון הישראלי לדמוקרטיה ותנועת הצלחה לקידום חברה הוגנת, שיגרו אמש מכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו וליועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט, בקריאה להחריג את הפעילות‏ העיתונאית‏ מתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות), התש"ף-2020.

בסעיף 2 לתקנות אלו הוגדר כי אין לצאת ממקום מגורים או ממקום שהייה קבוע אחר למרחב הציבורי, אלא לאחת מהפעולות או המטרות שנמנו שם, ובהן הגעה של עובד למקום העבודה וחזרה ממנו.

ד"ר תהילה שוורץ אלטשולר, עמיתה בכירה במכון הישראלי לדמוקרטיה, ועו"ד אלעד מן, היועץ המשפטי של תנועת הצלחה, מציינים כי עניין חשוב ומהותי נפקד מאזכור מפורש בנוסח תקנות אלו, הנוגע להשתתפות‏ במשימה ה‏עיתונאית. שהרי עיתונאים אינם רק יוצאים למקום עבודתם וחוזרים ממנו, אלא מגיעים לכל מקום שיש עניין ציבורי שישדרו ממנו ויסקרו אותו.

במיוחד בעת הזו של אי ודאות פוליטית, פרלמנטרית, בריאותית וציבורית, חשוב שתימשך כסדרה גם פעילותה של תקשורת עצמאית, ההכרחית לקיום השיח הציבורי והעברת מידע לציבור. אי החרגת הפעילות העיתונאית מהתקנות לשעת חירום, עלול להוות פתח להגבלה על פעילותם של עיתונאים לסיקור העיתונאי ולמניעת קיומה של תקשורת חופשית.


עו"ד אלעד מן הוא היועץ המשפטי של תנועת הצלחה