סקירה | גליון 84

מעקב אחר אזרחים - מה קורה בעולם?

ישראל היא המדינה היחידה בעולם שהסמיכה את השירותים החשאיים שלה לבצע מעקב רחב היקף אחרי אזרחים במסגרת המאבק בקורונה. זאת, בעוד ברוב הדמוקרטיות האחרות קיימת חקיקה ייעודית לטיפול עם איסוף מידע בעת מגפה. סקירה השוואתית

מבוא

הוויכוח באשר לאמצעי המעקב הדיגיטליים שאותם בחרה ממשלת ישראל לאמץ במסגרת המאבק בווירוס הקורונה, בדמות תקנות שעת חירום (הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף קורונה החדש) התש"ף 2020, מחייב להתבונן בנעשה במדינות אחרות. בסקירה זו, בדקנו, במגבלות הזמן הקצר שעמד לרשותנו, את ההסדרים במדינות שהתמודדו עם הווירוס עד כה ואת האמצעים שננקטו מכוחם.

מן הממצאים עולה התמונה הבאה:

  • בחלק ניכר מן המדינות קיימת חקיקה ייעודית ומעודכנת לטיפול במגיפות, שבתוכה גם דרכי התמודדות עם איסוף מידע בעת מגיפה. בישראל, אין חקיקה כזאת, והסעיפים הרלבנטיים בפקודת בריאות העם 1940 אינם מעודכנים.
  • במדינות שנבדקו, למעט סינגפור וסין קיימת חקיקת הגנת פרטיות מעודכנת, וברובה גם בתהליך של תאימות כלפי תקנות הגנת המידע האירופיות (GDPR).
  • בכל המדינות נעשה שימוש בטכנולוגיות שונות של איסוף מידע ושל מעקב כדי להתמודד עם המגיפה. רוב השימוש הוא בנתוני איכון של טלפונים סלולריים.
  • אמצעי מעקב בדמות שימוש בנתוני איכון סלולריים לצורך מעקב אחר אדם ספציפי לצורך חקירה אפידמיולוגית או אכיפת בידוד, מתבצעים במרבית המדינות, אם כי בכל מקום שהדבר נעשה, למעט סין, קיימת הסמכה בדין הקיים לביצוע מעקב כזה.
  • בחלק מהמדינות קיימות אפליקציות להורדה בהסכמה, המאפשרות סוגי מעקב אחר מי שנמצאים בבידוד.
  • מעקב דיגיטלי רחב היקף שמטרתו לאכן מי שהה בסמוך לחולה מאומת, קיים במדינות אסיה אך לא במדינות אירופה. באיטליה ובגרמניה הוא קיים באופן מותמם ואגרגטיבי בלבד.
  • באף אחת מן המדינות שבדקנו, למעט סין שלגביה אין מידע, לא היה מעורב השירות החשאי.
  • בחלק מן המדינות ישנה מעורבות ישירה של המשטרה באכיפה, אך כפי שאנו מבינות, בכל המדינות המידע מועבר מחברות תקשורת או חברות אחרות ישירות אל רשויות הבריאות המופקדות על ההתמודדות עם התפרצות מגפת הקורונה.
  • טייוואן ודרום קוריאה, אשר נקטו גישה פוגענית יותר בפרטיות, צימצמו במקביל את הפגיעה בחירויות יסוד אחרות ובראשן חופש התנועה. מדובר במדינות המדורגות במיקומים גבוהים יותר מאשר ישראל במדד החירות הגלובלי של ארגון Freedom House.ישראל מדורגת במקום 76, בעוד דרום קוריאה מדורגת 93 וטאיוואן מדורגת 83. לשם השוואה, גרמניה מדורגת במקום 94 ואיטליה מדורגת 89. הנתונים נלקחו מ -  Global Freedom Score, Freedom House https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores. בנוסף, שלא כמו ישראל, מדינות אלו מחזיקות בחקיקת פרטיות מעודכנת ברוח ה-GDPR, נוכח שאיפתן לזכות בהכרה אירופאית בתאימות הדין המקומי שלהן לדיני הפרטיות האירופיים. מוכנות חוקתית זו אפשרה להן להפעיל בזמן חירום אמצעי מעקב פוגעניים יותר, אך תוך הקפדה על פיקוח, אבטחת מידע והגבלות על השימוש בו, מתן סעדים למי שפרטיותו נפגעה שלא בהתאם להסמכות בחוק, ותוך שקיפות ושמירה על אמון הציבור במוסדות המבצעים את המעקב.

התבוננות במדינות שהפעילו טכנולוגיות מעקב עד כה, מאפשרת לצייר סקאלה. בצד אחד שלה נמצאת סין, שבה למעשה קיים מעקב חודרני אחר האזרחים גם בעתות שגרה. בצד האחר של הסקאלה נמצאות מדינות אירופיות כמו איטליה וגרמניה. קשה להפגין שוויון נפש מול ההגבלות שנקבעו באיטליה וגרמניה, משום שבמדינה בעלת תרבות של חוסר ציות להוראות הממשלה, כמו איטליה, הן כנראה תרמו ישירות לאסון. ייתכן שבגרמניה שיש בה תרבות קשוחה יותר של ציות, יהיה פשוט יותר, אבל – רק העתיד ילמד על כך. מכל מקום, אם יסתבר שישראל דומה לאיטליה יותר מאשר בגרמניה ברמת הציות להוראות, לא בטוח שזה המודל הנכון עבורנו.  

לכן, בין שני קצות הסקאלה מעניין לראות שתי מדינות אחרות, טייוואן ודרום קוריאה, שאף שהן מצטיירות לפעמים כמדינות אסייתיות רחוקות ששייכות לתרבות קשיחה של צייתנות, ההתמודדות שלהן עם האיזון שבין הקורונה לבין הגבלת זכויות ומעקב, מרשימה הרבה יותר.

ההסדרים להתמודדות עם הקורונה בדרום קוריאה וטייוואן, דומים יותר למתרחש אצלנו מאשר ההסדרים באירופה. אבל, למרבה ההפתעה, מסתבר שאפשר להתמודד גם ללא עירוב השירותים החשאיים, ואפשר להסתפק בהעברת מידע מחברות תקשורת ישירות אל רשויות הבריאות. במובן הזה, ישראל צעדה צעד אחד רחוק יותר משאר הדמוקרטיות.

שמירה על הפרטיות, גם במצב חירום, איננה בכיינות יפת נפש מול הצלת חיים, אלא חשיבה על היום שאחרי הקורונה. צריך לומר בבהירות: גם אם כעת השימוש בטכנולוגיות מעקב נרחבות הוא מוצדק והכרחי, הוא צריך להיות מלווה בפיקוח הולם ובשקיפות כלפי האזרחים. השקיפות כוללת הסברה – איזה מידע נאסף, לאיזה צורך, מתי הוא יימחק. הפיקוח צריך להיות אפקטיבי, כזה שיאפשר לוודא שתנאי האיסוף, העיבוד והשימוש במידע -  נשמרים. ההקפדה על השקיפות בטייוואן ובדרום קוריאה היתה קריטית ליצירת האמון הציבורי שנדרש עם נקיטת צעדים קיצוניים כאלה. אצלנו, המאפיינים של השב"כ, שנוגעים לכך שכל מסמך שקשור אליו – מתקנות והנחיות ועד דו"חות - הוא חסוי, לא מאפשרים שקיפות. גם הפיקוח על השב"כ – הן באמצעות וועדות בכנסת הן באמצעות בתי המשפט – הוא צר יחסית.

ווירוס כמו הקורונה איננו נוגע אך לאפידמיולוגיה. הוא נמצא ביחסי גומלין עם התנהגויות אנושיות, עם מוסדות חברתיים, עם תרבות של ציות והיסטוריה של אמון בממשל. השילוב הזה מגביר את הנכונות שלנו לבטוח בשלטון, ולהקריב כפרטים עבור הכלל. כאן טמון גם הוויכוח על הפרטיות מול הצורך במעקב דיגיטלי אישי. 

בסקירה המצ"ב בדקנו את הדברים הבאים: רמת החופש במדינה לפי מדד פרידום האוס; קיומה של חקיקה ייחודית למצב של מגיפות; מצב חקיקת הגנת הפרטיות; הכללים שנקבעו ביחס להתמודדות עם וירוס הקורונה ויישומם; פעולות מגבילות אחרות שננקטו שאינן מעקב; ומצב הקורונה במדינה.

טייוואן

מדד הדמוקרטיה: מדורגת במקום ה-83 מתוך 210 מדינות במדד החירות הגלובלי של ארגון Freedom House ומוגדרת כחופשית.Global Freedom Score, Freedom House, https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores.

חקיקה ייעודית בנוגע למגפות:

טייוואן נכנסה למשבר נגיף הקורונה למודת ניסיון ממגפות קודמות שחוותה, בעיקר מגפת הסארס בשנת 2003 ושפעת החזירים (שפעת H1N1) בשנת 2009.

מדובר במדינה דמוקרטית המתמודדת עם התפרצות משמעותית של מגפה מידבקת, תוך נקיטת אמצעים המיועדים למזער את הפגיעה של המגפה בחיי אדם, בכלכלת המדינה ובזכויות יסוד, ובניהן הזכות לפרטיות.

עם פרוץ מגפת הקורונה ועל רקע הניסיון שצברה בהתנהלות עם המגפות הקודמות, עמדה ממשלת טייוואן על חשיבות השקיפות של פעולותיה על מנת להשיג את שיתוף הפעולה ציבורי שלא באמצעות מנגנוני שליטה טוטליטריים כפי שנעשה בסין.Kathrin Hille & Edward Whife, Containing Coronavirus: Lessons From Asia, Financial Times (March 16, 2020).

על מנת למזער את הפאניקה הציבורית ולהבטיח את אמון הציבור קבעה ממשלת טייוואן כבר בשלבים המוקדמים של התפשטות המגיפה כי  יוטל קנס כספי בגובה $100,000 בגין הפצת פייק ניוז בנוגע למגפת הקורונה.Abdrew Leonard, Taiwan Is Beating the Coronavirus. Can the US Do the Same?, Wired (March 18, 2020).

בגלל ניסיון העבר קיימת בטייוואן חקיקה מקיפה, המתוקנת מעת לעת, המספקת בסיס משפטי לאיזון בין הגבלת זכויות האזרח לבין התמודדות עם התפרצות מגפה אפידמיולוגית. החקיקה  כבר נבחנה בעת התפרצות שפעת החזירים בשנת 2009 וגם שונתה בעקבותיה.

הוראות החוק חלות בעת פריצת מגפהסעיף 1 ל Communication Disease Control Act מגדיר “Competent authorities” כך: the Ministry of Health and Welfare at the central level; the municipality governments at the municipality level; and the county (city) governments at the county (city) level. ומחייבות לכבד את זכויותיהם המשפטיות וכבודם של חולים ומבודדים. הן אוסרות על הקלטת אודיו או וידאו או צילומם ללא הסכמתם.סעיף 11 ל Communication Disease Control Act: The dignity and legal rights of patients with communicable diseases, medical personnel in care of such patients, patients under isolation care, home-based quarantine, concentration camp quarantine and their families shall be respected and protected without any discrimination.
Without consent of the individuals mentioned in the preceding Paragraph, no recording, videotaping or photographing may be made.
 נקבע בהן שעל הרשות האחראית במקרה של מגפה מדבקת לקבוע הליכים לדיווח על מחלה מדבקת, להגדיר שיטות לביצוע חקירה אפידמיולוגית, ולהקים מערכת למעקב ואזהרה.סעיף 26 ל Communication Disease Control Act: The central competent authority shall formulate procedures for reporting communicable diseases, methods of epidemiological investigations, and establish systems for surveillance, warning and disease control resources for epidemic conditions of communicable diseases. The implementation regulations shall be decided by the central competent authority.

עוד מסמיך החוק את המוסדות הרפואיים, במקרה שמגיע חולה לקבלת טיפול בעת מגפה מדבקת, לבצע חקירה אפידמיולוגית הכוללת מידע על ההיסטוריה הרפואית של החולה, התיק הרפואי שלו, היסטוריית האנשים עמם היה בקשר, היסטוריות הנסיעות שלו ונושאים נוספים הקשורים במגפה מידבקת. החוק מחייב את החולים ובני משפחותיהם לספק דיווח עובדתי ללא הסתרה.סעיף 31 ל Communication Disease Control Act: Medical care institutions shall, when visited by patients seeking medical treatment, inquire about the patients’ medical history, medical records, history of contact, travel history, and other matters related to communicable diseases; patients or their families shall make a factual report without any concealment.

המוסדות הרפואיים מחויבים לפי החוק להעביר את המידע הרפואי הרלוונטי, כולל דיאגנוזות, תיק רפואי, תוצאות בדיקות, לרשות האחראית לטיפול במגפה בהתאם לדרישותיה.סעיף 39 ל Communication Disease Control Act: Medical care institutions, physicians, forensic physicians and related organizations (institutions), shall, upon request of competent authorities provide diagnosis records, medical records, results of relevant laboratory testing, treatment, and report of autopsy assessment of patients of communicable diseases or cases of adverse reactions after immunization; they shall not refuse, evade or obstruct. The central competent authority, for the purpose of controlling disease outbreaks, may announce information of deaths related to communicable diseases or immunization without being bound by the confidentiality of investigations. If the supplied report or information mentioned in Paragraph 1 and the preceding Paragraph is incomplete, competent authorities may request the pertinent party for correction or supplementation within a specified deadline.

החקיקה מאפשרת הוראות להכניס אזרחים לבידוד ולהטיל קנסות משמעותיים על מי שמפר הוראות אלה, ובמקביל, מחייבת את המדינה להעניק סיוע במזון ומוצרים בסיסים וקצבה יומית למי שנדרש להיות בבידוד כתמריץ לדיווחי אמת בדבר סימפטומים.

חקיקת פרטיות

חוק הגנת הפרטיות במידע (Personal Data Protection Law) (להלן: "PDPL") נחקק בשנת 2012 ותוקן לאחרונה במרץ 2016 כחלק מניסיון ממשלת טאיוואן להתאים את הדין הנוהג במדינה ל-GDPR. ממשלת טאיוואן אף מנהלת דיונים, שטרם הוכרעו, עם נציבות הפרטיות באיחוד האירופאי על קבלת הכרה אירופאית בתאימות הדין במדינה לדין האירופי (adequacy decision).סעיף 3 ל-PDPL.

החוק אוסר על עיבוד מידע רגיש, הכולל גם מידע רפואי, אלא אם הדבר מותר במפורש בחוק, בהיקף הנחוץ לרשות ממשלתית לבצע את חובותיה החוקיות, או כאשר הדבר דרוש לשם סיוע לרשות ממשלתית בביצוע חובותיה החוקיות, ובלבד שננקטים אמצעי הזהירות והאבטחה המתאימים לפני העיבוד.סעיף 6 ל Personal Data Protection Act.

פעולות שננקטו בפועל עם פרוץ משבר הקורונה

עם פרוץ משבר הקורונה בטייוואן איחדו מחלקות ההגירה והבריאות את מאגרי המידע שלהן. המאגר המשולב איפשר לממשל לאתר אנשים עם סיכון גבוה להידבקות (בין השאר לפי היסטוריית ההדבקות שלהם במגפות קודמות), ובהמשך, ככל שהצטבר מידע נוסף על היסטוריית הנסיעות של האזרחים ותוצאות בדיקות להידבקות בנגיף הקורונה, לחדד את הוראות הבידוד.Kathrin Hille & Edward Whife, Containing Coronavirus: Lessons From Asia, Financial Times (March 16, 2020); C. JASON Wang, Chun Y. Ng & Robert H. Brook, Response to COVID-19 in Taiwan: Big Data Analytics, New Technology, and Proactive Testing, JAMA (March 3, 2020).

כל מי שחויב בבידוד הושם במעקב אחר תנועותיו לפי מידע על נתוני המיקום שלו שהעבירו חברות התקשורת לממשל למטרות התמודדות עם נגיף הקורונה בלבד.Benjamin Powers, Mass Surveillance Threatens Personal Privacy Amid Coronavirus, CoinDesk (March 12, 2020); Michelle Yun, How Taiwan is Containing Coronavirus – Despite Diplomatic Isolation by China, The Guardian (March 13, 2020). מי שהפר את דרישת הבידוד או לא דיווח נכונה על התסמינים שלו מהבידוד היה צפוי לקנסות כבדים. מי שהגיע ממדינה אחרת ובשדה התעופה לא נמצא כבעל תסמינים, הושם גם כן בבידוד אך ללא מעקב אחר המיקום שלו.Isaac Scher, Taiwan has only 50 coronavirus cases. Its response to the crisis shows that swift action and widespread healthcare can prevent an outbreak, Business Insider (March 13, 2020, 5:11 pm); Cindy Sui, What Taiwan Can Teach the World on Fighting he Coronavirus, BBC News (March 10, 2020, 11:28 am ist); Beth Duff Brown, How Taiwan Used Big Data, Transparency and a Central Command to Protect Its People from Coronavirus, Freeman Spogli Institute for International Studies, Stanford University (March 3, 2020). 

שגרת החיים בצל משבר הקורונה

שגרת החיים למי שאינו חולה או מחוייב בבידוד נמשכה כרגיל, בכפוף לבדיקת חום מחוץ למבנים ציבוריים ודיווח מטעם ההורים בכתב לבית הספר שילדם אינו לוקה בחום על מנת לאפשר את כניסתו לכיתה. בכניסה למבנים ציבוריים הועמדו גם עמדות לחיטוי ידיים ואנשים רבים עוטים על פניהם מסיכה.Caitlin Taylor, Stephanies Kampf, Tyana Grundig & David Common, Inside Taiwan During COVID-19: How They Keep Schools and Businesses Open, CBC News (March 21, 2020).

נתונים אודות התפשטות נגיף הקורונה

נכון לתאריך 22 במרץ, 2020 דווחו בטאיוואן 153 חולים ושני מקרי מוות, מתון אוכלוסייה של 23,816,775 אנשים.הנתונים לקוחים מהאתר https://www.worldometers.info/coronavirus/.

דרום קוריאה

מדד הדמוקרטיה: מדורגת במקום ה-93 מתוך 210 מדינות במדד החירות הגלובלי של ארגון Freedom House ומוגדרת כחופשית.Global Freedom Score, Freedom House, https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores.

חקיקה ייעודית בנוגע למגפות

בדרום קוריאה אחראי משרד הבריאות והרווחה, באמצעות המרכזים למניעת מחלות ושליטה עליהן (Korea Centers for Disease Control and Prevention) (להלן: "KCDCP"), על ניהול המאבק בהתפשטות נגיף הקורונה.

הבסיס החוקי לפעולותיו הוא החוקים הבאים: The Infectious Diseases Control and Prevention Act וה – Quarantine Act.

 The Infectious Diseases Control and Prevention Act מגדיר מעקב (surveillance) כמכלול התהליכים של איסוף, ניתוח, ועיבוד ממושך של מידע על התפרצות של מחלה מידבקת, והפצת הממצאים בזמן אמת למי שאחראי על מניעה והשתלטות על מחלה מדבקת.סעיף 2(16) לInfectious Disease Control and Prevention Act: The term "surveillance" means the complete processes of systematically and continuously collecting, analyzing and interpreting data on the outbreak of infectious diseases and their vectors, and of timely distributing the findings thereof to those who need the data on the right time to use such data for the prevention and control of infectious diseases; מחלה מידבקת מוגדרת, בין השאר, כאחת המחלות המנויות בחוק או מחלה שאינה מנויה בחוק, אך שר הבריאות והרווחה הגדירה כמחלה מידבקת המחייבת מעקב על מנת לקבוע האם היא מגפה מידבקת, או שארגון הבריאות העולמי מתייחס אליה כאל מחלה המחייבת מעקב על מנת להתכונן למצב חירום בבריאות הציבור הבינ"ל.סעיף 2(1) לInfectious Disease Control and Prevention Act: The term "infectious disease" means any infectious disease classified in Group 1 infectious diseases, Group 2 infectious diseases, Group 3 infectious diseases, Group 4 infectious diseases, Group 5 infectious diseases, designated infectious diseases, infectious diseases under surveillance by the World Health Organization, infectious diseases spread through bioterrorism, sexually transmitted infectious diseases, zoonoses, and nosocomial infectious diseases;

עוד נקבע ששר הבריאות ימנה מוסד או ארגון רפואי כ"אחראי מעקב אחר מגיפות" (sentinel surveillance of infectious disease). מוסד זה יעביר את המידע שנשמר אצלו לפי דרישת  גורמים ממשלתיים כאשר מתרחש מאבק לאומי בהתמודדות ומניעת התפשטות מגפה ספציפית. בנוסף, כל מנהל של כל מוסד רפואי מחויב להעביר לראש ה-KCDCP מידע שיתבקש על ידו במידה שהמידע דרוש בדחיפות לצורך התמודדות עם מגפה מידבקת המפרצת או עתידה להתפרץ.סעיף 16 לInfectious Disease Control and Prevention Act: (1) The Minister of Health and Welfare may designate a health and medical service institution under the Framework Act on Health and Medical Services, or any other institution or organization as an institution of sentinel surveillance of infectious diseases, in consideration of the characteristics of a disease and the region where the disease breaks out in order to ensure medical and scientific surveillance on the outbreak of infectious diseases. <Amended by Act No. 9932, Jan. 18, 2010> (2) The Minister of Health and Welfare, a Mayor/Do Governor or the head of a Si/Gun/Gu may request the head of an institution of sentinel surveillance of infectious diseases designated under paragraph (1) (hereinafter referred to as "sentinel surveillance institution") to submit necessary data in connection with the sentinel surveillance of the infectious diseases, or to provide necessary cooperation for the prevention and control of the infectious diseases. In such cases, a sentinel surveillance institution shall comply therewith unless any extenuating circumstance exists. <Amended by Act No. 9932, Jan. 18, 2010> (3) The Minister of Health and Welfare, a Mayor/Do Governor or the head of a Si/Gun/Gu shall provide relevant institutions, organizations, establishments or citizens with important information on national health collected under paragraph (2). <Amended by Act No. 9932, Jan. 18, 2010> (4) The Minister of Health and Welfare, a Mayor/Do Governor or the head of a Si/Gun/Gu may subsidize expenses incurred in sentinel surveillance activities to sentinel surveillance institutions. <Amended by Act No. 9932, Jan. 18, 2010> (5) Matters necessary for the designation, etc. of infectious diseases subject to sentinel surveillance under paragraph (1) and of sentinel surveillance institutions shall be determined by Ordinance of the Ministry of Health and Welfare. <Amended by Act No. 9932, Jan. 18, 2010> (6) Where the Director of the Korea Centers for Disease Control and Prevention deems that an urgent need for obtaining related data exists as an infectious disease breaks out or is likely to prevail, he or she may request the head of a public institution prescribed by Presidential Decree, among public institutions under the Act on the Management of Public Institutions to provide information. In such cases, the head of the public institution in receipt of such request shall comply therewith unless any extenuating circumstance exists. (7) Matters necessary for details and procedures of information provided under paragraph (6), and handling of the information shall be determined by Ordinance of the Ministry of Health and Welfare.

במידה שראש ה-KCDCP, או נציג ממשל המוגדר בחוק, קובע שהתפרצה מגפה מידבקת שעלולה להימשך, הוא מוסמך להתחיל באופן מיידי בחקירה אפידמיולוגית. זו מוגדרת כ"מכלול פעולות החקירה של מספר מקרים המערבים חולים במחלה מידבקת או מי שחשוד כחולה בה, והתחקות אחר מקור ההדבקה שלהם, על מנת לבודד את המחלה המידבקת ולמנוע את התפשטותה".סעיף 2(17) לInfectious Disease Control and Prevention Act: The term "epidemiological investigation" means the activities of investigating the number of cases involving patients infected by an infectious disease, patients suspected of an infectious disease, pathogen carriers, etc. (hereinafter referred to as "patients, etc. infected by an infectious disease") and tracing the sources of their infection, etc., if such cases occur in order to quarantine such infectious diseases and to prevent their spread, and the activities of examining the causes of abnormal responses, if such cases occur after vaccinations have been taken against infectious diseases;

אזרח יוכל לסרב לחקירה אפידמיולוגית רק מסיבות מוצדקות, כאשר סירוב, הפרעה או התעלמות מחקירה הן עבירות שהעונש בגינן הוא קנס כספי בגובה 2 מיליון וון.סעיף 81(5), (8) לInfectious Disease Control and Prevention Act: שיטות וזמני ביצוע חקירה אפידמיולוגית יקבעו בצו נשיאותי.סעיף 18 לInfectious Disease Control and Prevention Act: (1) Where the Director of the Korea Centers for Disease Control and Prevention, a Mayor/Do Governor or the head of a Si/Gun/Gu deems that an infectious disease breaks out and is likely to prevail subsequently, he or she shall immediately conduct an epidemiological investigation. (2) The Director of the Korea Centers for Disease Control and Prevention, a Mayor/Do Governor or the head of a Si/Gun/Gu, respectively, shall establish an epidemiological investigation team to conduct an epidemiological investigation. (3) No one shall reject, interfere with or evade an epidemiological investigation conducted by the Director of the Korea Centers for Disease Control and Prevention, the Mayor/Do Governor or the head of a Si/Gun/Gu without any justifiable grounds. (4) Matters necessary for the details and timing of and methods for epidemiological investigations under paragraph (1), and the composition, duties, etc. of epidemiological investigation teams under paragraph (2) shall be prescribed by Presidential Decree. בכל מקרה שני החוקים מטילים חובת סודיות על כל מידע שנאסף לפיו בכל הקשור למחלה מידבקת או בנוגע לאדם המצוי בבידוד,סעיף 74 לInfectious Disease Control and Prevention Act: No person who is or has been engaged in duties relevant to infectious diseases, such as medical examinations, hospital treatment, diagnosis, etc. pursuant to this Act shall disclose any confidential information he or she becomes aware of in the course of performing his or her duties to any third person.. סעיף 38 ל Quarantine Act: No persons who are or were engaged in the duties related to quarantine, such as a quarantine inspection, shall disclose any confidential information of other persons that they have learned in the course of performing business, such as a quarantine inspection provided for in Article 12 and measures for public health provided for in Article 26. והעונש בגין הפרת חובת הסודיות יכול להגיע לעד 3 שנות מאסר או קנס בגובה של 30 מיליון וון.סעיף 78 לInfectious Disease Control and Prevention Act: A person who discloses confidential information he or she becomes aware of in the course of performing his or her duties, in violation of Article 74, shall be punished by imprisonment for not more than three years, or by a fine not exceeding 30 million won.

במסגרת הסמכויות הנתונות ל-KCDC בחוק, הוקמה בקוריאה "מערכת בידוד חכם" המבוססת על טכנולוגיות תקשורת ומידע. המערכת אוספת מידע על הגעת אנשים לקוריאה ממדינות בהן מתרחשת מחלה מידבקת ומשתפת אותו עם משרד החוץ, שירותי הרפואה וה-KCDC. בנוסף, המערכת מנטרת את מצב בריאותם של המגיעים לקוריאה במהלך תקופת הדגירה של המחלה. נדגיש, כי מדובר אך ורק על מערכת החלה על זרים המגיעים לקוריאה.

תרשים המתאם את "מערכת הבידוד החכם" הדרום קוריאנית:לקוח מהמידע המפורסם בנושא מ Korea Centers for Disease Control & Prevention: http://www.cdc.go.kr/contents.es?mid=a30301180000.

חקיקת פרטיות

חוק הגנת מידע אישי בדרום קוריאה (Personal Information Protection Act) נחקק במרץ 2011 ומאז תוקן מספר פעמים, האחרונה שבהם במאי 2016. החוק מגדיר מידע אישי כמידע מזהה או העשוי להביא לזיהויו של אדם, למשל אם ישולב עם מידע נוסף,סעיף 2 ל Personal Information Protection Act. קובע עקרונות לעיבוד מידע אישי, ואוסר על עיבוד מידע אישי אלא בהתקיים אחת מהנסיבות המפורטות בחוק וביניהן הסכמה מפורשת בחוק, ובלבד שננקטים אמצעי ההגנה המתאימים.סעיף 23 ל Personal Information Protection Act. עוד אוסר החוק על הצבת מצלמות מעקב במרחב הציבורי אלא בהתקיים הנסיבות המנויות בחוק וביניהן הסמכה מפורשת בחוק, נחיצות למניעה או לחקירת פשעים, נחיצות לאבטחת מתקן ומניעת שריפה, נחיצות לאסדרת התעבורה.סעיף 25 ל Personal Information Protection Act.

לצד חוק הגנת הפרטיות במידע אישי קיים בדרום קוריאה חוק ייעודי לשימוש בנתוני מיקום (Act on the Protection, Use, etc. Of Location Information) שנחקק בשנת 2016. החוק קובע את התנאים במסגרתם תוכל חברה פרטית לעשות שימוש בנתוני מיקום וכן את הנסיבות במסגרתן תוכל רשות חירום או משטרה לדרוש שימוש בשירותי מיקום. למשל, למשטרה מותר לעשות שימוש בנתוני מיקום כאשר הדבר דרוש על מנת להזהיר את נושאי המידע מסכנה הצפויה לבריאותם.סעיף 29(7) לAct on the Protection, Use, Etc., of Location Information: In order to warn the subjects of personal location information located in disaster areas or potential disaster areas, such as typhoon, heavy rain, fire and chemical, biological, and radiological (CBR) accidents, of the dangers to their lives or bodies, any emergency rescue agency may request a location information provider to issue a warning, as prescribed by Presidential Decree, and no location information provider so requested shall refuse such request to issue a warning on the ground that consent is withheld by the subjects of personal location information in the disaster areas. בכל מקרה השימוש יעשה בהתאם לאמצעי ההגנה הטכניים והארגוניים שתיקבע נציבות הפרטיות בדרום קוריאה.סעיף 16 לAct on the Protection, Use, Etc., of Location Information: In order to warn the subjects of personal location information located in disaster areas or potential disaster areas, such as typhoon, heavy rain, fire and chemical, biological, and radiological (CBR) accidents, of the dangers to their lives or bodies, any emergency rescue agency may request a location information provider to issue a warning, as prescribed by Presidential Decree, and no location information provider so requested shall refuse such request to issue a warning on the ground that consent is withheld by the subjects of personal location information in the disaster areas.

גם דרום קוריאה מנהלת מגעים עם נציבות הפרטיות באיחוד האירופי בנוגע לתאימות הדין הדרום קוריאני עם ה-GDPR.Press Statement by Commissioner Vera Jourova, Mr. Lee Hyo-seong, Chairman of the Korea Communications Commission and Mr. Jeong Hyun-cheol, Vice President of the Korea Internet & Security Agency (Nov. 20, 2017).

פעולות שננקטו בפועל עם פרוץ משבר הקורונה

בהקשר הנוכחי, ועל בסיס הסמכות המוענקת לרשויות המדינה בחוק, מתנהל מעקב מקיף אחר חולי קורונה מאומתים, שתחילתו בחקירה אפידמיולוגית. לחולה תמריץ לדבר אמת בחקירה, שכן אם יימצא שמסר דיווח שקרי בחקירה האפידמיולוגית שנערכה לו, הוא צפוי לעונש מאסר של עד שנתיים. בעקבות ממצאי החקירה האפידמיולוגית, מצליבה הממשלה את הנתונים על תנועותיו של חולה הקורונה המאומת עם כל מי שיתכן שנכח בסביבתו לפי הצלבת נתוני מיקום של  מכשירי טלפון ומכוניות המגיעים מחברות תקשורת, חברות נתוני אשראי, מצלמות מעקב במרחב הציבורי, לוויינים, מידע ממחלקת ההגירה ומידע מחברות תעופה.

מהצלבת מכלול הנתונים הללו מופק virus patient travel log הכולל את מכלול תנועותיו של החולה המאומת ומפורסם לציבור באתר אינטרנט ייעודי. בנוסף, נשלחות הודעות SMS, שכותרתן "emergency alert" לכל מי שהצלבת הנתונים העלתה שהיה בקרבתו של חולה הקורונה המאומת. הודעת ה SMS כוללת את פירוט תנועותיו של חולה הקורונה המאומת שלפי נתוני המיקום, האשראי ומצלמות המעקב עלה שמקבל ההודעה נכח בקרבתו.Min Joo Kim and Simon Denyer, A ‘Travel Log’ of the Times in South Korea: Mapping the Movements of Coronavirus Carriers, The Washington Post (March 13, 2020, 6:30 pm); Donald Kirk, South Korea is Beating the Coronavirus. Mass Testing is Key. But There’s More, Daily Beast (March 13, 2020)

הפרסום בציבור ובהודעות ה-SMS אינו כולל זיהוי של החולה המאומת. אולם מכלל נתוני המיקום הנכללים בהודעה, יכול מי שמעוניין בכך לגלות פרטים אישיים רגישים על חולה מאומת, שזהותו ידועה לו (למשל מידע לגבי נטיותיו המיניות אם ביקר בבר של קהילת הלהט"ב, חיי אישותו במידה שנמצא שביקר במלון לפי שעה), או להביא לזיהוי חוזר של החולה. בעיתונות בקוריאה הובאו עדויות לכך שאנשים החלו להימנע מלבקר למשל במועדונים של הקהילה הלהט"בית על מנת להימנע מהאפשרות ש"יוצאו מהארון" כתוצאה מפרסום היסטוריית התנועה.

במחוז דרום בוסאן שבקוריאה (southern city of Busan) הגיש חולה קורונה מאומת תלונה על פגיעה בפרטיותו לנציבות זכויות האדם National Human Rights Commission. בהצהרה ראשונית של הנציבות נאמר שנראה שפרסום המידע האישי על ידי הממשלה הקוריאנית היה מעבר לנחוץ.

מנגד הוגשה עצומה לנשיא קוריאה, שהשיגה כבר למעלה מ 22,000 תומכים,לדף העצומה: https://www1.president.go.kr/petitions/586049. בטענה שהעיכוב בפרסום היסטוריית התנועה של חולי הקורונה הוא מורט עצבים וגורם לחרדה ציבורית ויש לזרז את תהליך הפרסום ולכלול מידע מדויק אודות המקומות בהם היו החולים. עם זאת, נוכח הירידה בכמות הנדבקים היומית החלו להישמע הדעות בצוות המייעץ לצוות הממשלתי למעקב אחר חולה קורונה, שנוכח הפגיעה המשמעותית בפרטיות החולים המאומתים יש מקום לבחון דרכים למזער את הפגיעה בפרטיותם.Min Joo Kim and Simon Denyer, A ‘Travel Log’ of the Times in South Korea: Mapping the Movements of Coronavirus Carriers, The Washington Post (March 13, 2020, 6:30 pm).

לצד איסוף המידע לשם הפקת היסטוריית התנועה ומסירת ההודעות לציבור ולאזרחים שהיו סמוכים לחולה, ממשלת קוריאה עוקבת אחר מי שנדרש להיות בבידוד על ידי שיחת טלפון דו יומית. במקביל פיתח המשרד לביטחון פנים בקוריאה אפליקציה ייעודית המכונה self-quarantine safety protection וזמינה כעת להורדה למשתמשי אנדרואיד בלבד (ב 20 למרץ תשוחרר גרסה המתאימה למכשירי אפל). האפליקציה מותקנת על ידי המבודד ומרצונו החופשי, והיא מאפשרת לו לשמור על קשר עם נציגי הממשל המתאימים, לפנות אליהם בשאלות ובקשות וכן לדווח על מצבו הבריאותי. לצד פונקציות אלו האפליקציה מאפשרת מעקב על מיקום הטלפון הנייד ובדרך זו מספקת לממשל אמצעי לאכיפת הוראות הבידוד.Max S. Kim, South Korea is Watching Quarantined Citizens with a Smartphone App, MIT Technology Review (March 6. 2020).

הנה אחת מכרזות ההסבר על האפליקציה המראה דו שיח בין מבודד לנציג הממשל בנוגע למצבו הרפואי:Max S. Kim, South Korea is Watching Quarantined Citizens with a Smartphone App, MIT Technology Review (March 6. 2020).

שגרת החיים בצל משבר הקורונה

ממשלת קוריאה הטילה מגבלות על הכניסה למדינה, קראה לעובדים לעבוד מהבית עד כמה שניתן, הורתה על סגירת בתי ספר ומשרדים ואסרה על התקהלויות. עם זאת לא הוטל סגר מוחלט על האוכלוסייה האזרחית.Will Bedingfield, What the World Can Learn From South Korea’s Coronavirus Strategy, Wired (March 21, 2020).

נתונים אודות התפשטות נגיף הקורונה

נכון לתאריך 22 במרץ, 2020 דווחו בדרום קוריאה 8,897 חולים ו-104 מקרי מוות, מתוך אוכלוסייה של 51,269,185 אנשים.הנתונים לקוחים מהאתר https://www.worldometers.info/coronavirus/.

סינגפור

מדד הדמוקרטיה: מדורגת במקום ה-50 מתוך 210 מדינות במדד החירות הגלובלי של ארגון Freedom House ומוגדרת כחופשית באופן חלקי.Global Freedom Score, Freedom House, https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores.

חקיקה ייעודית בנוגע למגפות

גם בסינגפור קיים חוק ייעודי לטיפול במגיפות. חוק ה Infectious Diseases Act מגדיר "מעקב" כהכפפתו של אדם לבדיקות רפואיות ולפיקוח למשך תקופת זמן, לאו דווקא רציפה, לרבות נקיטת כל אמצעי אשר יאפשר את ביצוע הבדיקות הרפואיות הנ"ל או פיקוח עליו.סעיף 1 ל Infectious Diseases Act:

“surveillance” means subjecting a person or persons to medical examinations or observations carried out over a period of time (whether or not continuously) and includes carrying out any measures to facilitate those medical examinations or observations;

ראש שירותי הבריאות במדינה מוסמך להתחיל בתוכנית למעקב אחר בריאות הציבור או להתחיל בחקירות אפידמיולוגיות על אנשים, אם יש חשש להתפרצות מחלה מידבקת ובמטרה לאמוד את הסיכוי להתפרצות.

כחלק מהחקירה האפידמיולוגית או מתוכנית המעקב, חייב כל אדם שנדרש לעשות זאת לספק לראש שירותי הבריאות כל מידע שידוע לו באותו זמן, טפסים ובדיקות רפואיות. סירוב לדרישה זו יכול להיעשות רק מסיבות סבירות, אחרת צפוי המסרב לענישה מכוח הדין הפלילי.סעיף 7 ל Infectious Diseases Act: 7.(1)  The Director may, from time to time, institute public health surveillance programmes or undertake epidemiological investigations or surveys of people, animals or vectors in order to determine the existence, prevalence or incidence, or to determine the likelihood of a possible outbreak, of — (a) any infectious disease; or (b) any other disease which the appropriate Minister, by notification in the Gazette, declares to be a disease to which this section applier. (2) For the purpose of any public health surveillance programme, epidemiological investigation or survey under subsection (1), the Director may requires any person –  (a) to furnish the Director, within or at the times and in the form or manner the Director specifies, with any of the following where the Director requires (i) any information (known to the person at those times; (ii) any sample of any substance or matter in the possession or control of that person at those times, whether obtained under this Act or otherwise; and (b) to submit to a medical examination at the times the Director specifies. (3) If a person who is required by the Director under subsection (2) to furnish the Director with any information or sample, or to submit to any medical examination, fails, without reasonable excuse, to do so, he shall be guilty of an offence. ראש שירותי הבריאות מוסמך גם לדרוש ממוסד רפואי או מרופא מטפל מידע על חולה כחלק מהמעקב או החקירה האפידמיולוגית.סעיף 10 ל Infectious Diseases Act.

ראש שירותי הבריאות מוסמך להורות לאדם מסוים, חולה או מי שנחשד כנושא נגיף מידבק, להיות נתון למעקב ובתנאים שיקבע. מי שאינו עומד בתנאי המעקב, מסיבות שאינן סבירות, יהיה נתון לענישה פלילית.סעיף 16 ל Infectious Diseases Act: 16.(1)  The Director may, in his discretion, order any person who is, or is suspected to be, a case or carrier or contact of an infectious disease to undergo surveillance for such period of time and subject to such conditions as the Director thinks fit. ... (3)  Any person subjected to surveillance by the Director under subsection (1) who fails, without reasonable excuse, to comply with any condition relating to his surveillance imposed by the Director shall be guilty of an offence. בנוסף, אם ראש שירותי הבריאות סובר שנחוץ מעקב אחר תנועותיו של אדם בסביבת מגוריו על מנת למנוע התפשטות מחלה מידבקת, הוא רשאי להורות בכתב לאדם האחראי על המתחם לנהל מעקב או להתקין באמצעו או לאפשר לנציג שירותי הבריאות לעקוב או להתקין אמצעים למעקב אחר תנועה (contact tracing) בשטחו. לבעל השטח אפשרות לסרב לדרישה רק מנימוקים סבירים.סעיף 19A ל Infectious Diseases Act.

חקיקת פרטיות

חוק הגנת הפרטיות במידע נחקק בשנת 2012 ונכנס לתוקפו בשנת 2014.Personal Data Protection Act 2012. הוא מגדיר מידע אישי כמידע מזהה או שניתן לזהות עלי ידי שילובו עם מידע נוסף, את נושא המידע.סעיף 2 ל Personal Data Protection Act 2012. החוק קובע שעיבוד מידע אישי אפשרי בהסכמת נושא המידע, מכוח חוק, וכן כאשר עיבוד המידע הוא בתגובה למצב חירום ונחוץ לשם הגנה על חייו, בריאותו או בטיחותו של נושא המידע או אדם אחר.Second Schedule ל  Personal Data Protection Act 2012.

פעולות שננקטו בפועל עם פרוץ משבר הקורונה

מדיניותה של סינגפור במאבק נגד התפשטות נגיף הקורונה נגזרת מהלקחים שהופקו על ידי אחרי מגפת הסארס בשנת 2003 ומגפת שפעת החזירים בשנת 2009. במשבר הנוכחי מבצעת ממשלת סינגפור חקירות אפידמיולוגיות תוך הסתייעות בחוקרי משטרה. תוצאות החקירות מפורסמות באתר אינטרנט ייעודי המפרט את הגיל, המין, הלאום והרחוב בו מתגורר כל חולה קורונה, מאומת בצירוף פרטי המיקומים האחרונים שלהם. על מנת לאשר את המידע שנמסר על ידי החולה עצמו, מצליב משרד הבריאות בסינגפור מידע גם מחברות תחבורה, בתי מלון, מערכת מפותחת של מצלמות מעקב במרחב הציבורי ואפליקציות שונות לשיתוף מסלולי הליכה, ריצה או רכיבה.Min Joo Kim and Simon Denyer, A ‘Travel Log’ of the Times in South Korea: Mapping the Movements of Coronavirus Carriers, The Washington Post (March 13, 2020, 6:30 pm); Benjamin Powers, Mass Surveillance Threatens Personal Privacy Amid Coronavirus, CoinDesk (March 12, 2020); Shashank Bengali & David Pierson, How Singapore has Kept the Coronavirus under Control, Los Angeles Times (March 11, 2020).

בנוסף השיקה ממשלת סינגפור אפליקציה ייעודית בשם TraceTogether העושה שימוש בטכנולוגיית Bluetooth על מנת לאמוד את המרחק בין משתמשי האפליקציה ואת משך פגישתם. המידע נשמר באופן מוצפן על גבי מכשיר הסלולר האישי ורק אם יש צורך בחקירה אפידמיולוגית מועבר למשרד הבריאות כאמצעי להתגבר באופן מהיר ומיידי על הקושי הטבעי של אדם לשחזר את כל צעדיו ופגישותיו במהלך 14 הימים שקדמו לאבחון. סירוב בלתי סביר להעברת המידע בעת חקירה אפידמיולוגית צפוי לעונש לפי החוק. המשתמשים מסכימים למעקב באמצעות האפליקציה ורשאים לחזור בהם מהסכמתם בכל עת. בנוסף, בעת הרישום לאפליקציה מקבל מכשיר הסלולר של המשתמש מספר זיהוי ייחודי שהוא שיועבר בין המכשירים העושים שימוש באפליקציה (בהתאם לפגישותיו של המשתמש). זאת כדי למנוע האזנת סתר ושימוש במידע על ידי גורמים שאינם מורשים. כמו כן האפליקציה מוגבלת אך ורק לאותו ה-Bluetooth של המכשיר ואינה נגישה למידע נוסף כגון איכון סלולרי,  אנשי הקשר, תמונות או הודעות תוכן. האפליקציה מתוכנת כך שתחדל מפעילות עם סיום מצב החירום עקב התפרצות נגיף הקורונה.Stegania Palma, How Singapore Waged War on Coronavirus, Financial Times (March 22, 2020); Tang See Kit & Aqil Haziq Mahmud, Singapore Lanunches Trace Together Mobile App to Boost COVID-19 Contact Tracing Efforts, CNA (March 20, 2020).

שגרת החיים בצל משבר הקורונה

ממשלת סינגפור הגבילה את הכניסה של זרים למדינה. כמו כן ננקטו אמצעים לריחוק חברתי. עסקים עודדו עבודה מהבית וצמצמו את היקף העובדים במקום העבודה למינימום ההכרחי לתפקוד. נאסרה התקהלות ונאסרו פעילויות למבוגרים מעל גיל 65.

נתונים אודות התפשטות נגיף הקורונה

נכון לתאריך 22 במרץ, 2020 דווחו בסינגפור 432 חולים ושני מקרי מוות, מתוך אוכלוסייה של  5,837,739 אנשים.הנתונים לקוחים מהאתר https://www.worldometers.info/coronavirus/.

האיחוד האירופי

ראש ה European Data Protection Board  (להלן: "EDPB") התייחס ב-16 במרץ, 2020 לשימוש שעושות המדינות החברות באיחוד האירופי במידע אישי במסגרת נקיטת אמצעים למניעת התפשטות נגיף הקורונה. לדבריו, חוקי הגנת הפרטיות במידע ובראשם ה-GDPR, אינם מהווים מכשול בפני האמצעים שיש לנקוט על מנת להיאבק בנגיף הקורונה. עם זאת, הדגיש ראש ה-EDPB, שגם בזמני חירום בעל השליטה במידע חייב להבטיח הגנה על המידע האישי של נושא המידע ועיבודו באופן חוקי.

סעיפים 6 ו-9 ל-GDPR מתירים שימוש במידע אישי על ידי רשות הבריאות האחראית גם ללא הסכמת נושא המידע כאשר הדבר נחוץ בהקשרים של מגפות.

בנוסף, עיבוד נתוני מיקום כפוף לחוקים המיישמים את הePrivacy Directive  המחייבת את קבלת הסכמת נושא המידע או לחילופין מחייבת התממת נתוני המיקום. במצב חירום (הקשור לבטחון המדינה או לביטחון הציבור), כאשר אין די בעיבוד נתוני מיקום מותממים, מתירה הדירקטיבה למדינות לחוקק חקיקת חירום ספציפית המאפשרת עיבוד נתוני מיקום מזהים, ובלבד שאמצעי העיבוד שייקבעו הם "נחוצים, מידתיים וראויים במשטר דמוקרטי" והמדינה המתקינה את חקיקת החירום נוקטת ב"אמצעי ההגנה המתאימים כגון הזכות לסעד משפטי לאדם הנפגע מחקיקת החירום".EDPB, Statement of the EDPB Chair on the Processing of Personal Data in the Context of the COVID-19 Outbreak (March 16, 2020).

איטליה

מדד הדמוקרטיה: מדורגת במקום ה-89 מתוך 210 מדינות במדד החירות הגלובלי של ארגון Freedom House ומוגדרת כחופשית.Global Freedom Score, Freedom House, https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores.

חקיקה ייעודית בנוגע למגפות

ב-9 במרץ 2020 פרסמה ממשלת איטליה צו חירום עקב התפרצות נגיף הקורונה, שיחול למשך שישה חודשים. מטרת הצו, הנקרא -  Decree Law No. 14, Urgent Provisions for the Strengthening of the National Health Service in relation to the COVID-19 Emergency, היא לספק מסגרת משפטית מיוחדת לאיסוף ושיתוף מידע אישי הקשור לבריאות, על ידי רשויות בריאות הציבור וחברות פרטיות שהן חלק ממערכת הבריאות הלאומית, למשך תקופת מצב החירום.

לפי סעיף 14 לצו, למשך תקופת מצב החירום למטרת הגנה על בריאות הציבור,  ובכפוף להוראות ה– GDPR, רשאים משרד הבריאות האיטלקי והרשויות העוסקות במתן טיפול רפואי לשתף ביניהן מידע אישי הקשור במשימות שהוטלו עליהן במצב החירום. הן גם רשאיות לגלות ולהפיץ מידע אישי כאשר הדבר נחוץ לשם פעילות וניהול המשבר.

איסוף ושיתוף המידע האישי חייב בכל מקרה להיעשות בהתאם לתנאים הקבועים בסעיף 5 ל-GDPR ובהתאם לאיזון שבין הגנה על זכויות האדם למול צרכי מצב החירום. כלומר, עיבוד המידע מוגבל אך ורק למטרה לגיטימית וספציפית הקבועה בצו, באופן שקוף ותוך נקיטת אמצעים טכנולוגיים וארגוניים שמטרתן להבטיח את עיבוד המידע באופן מאובטח לרבות מניעת גישה למי שאינו מורשה, הגנה מפני אובדן, גניבה או פגיעה במידע. כמו כן נדרש שהמידע האישי שנשמר יהיה מעודכן ומדוייק, ואין להחזיקו מעבר לפרק הזמן הנחוץ להגשמת המטרה.

עוד נקבע בצו שבסוף מצב החירום על כל הרשויות והחברות הפרטיות לאתר את המידע האישי שאספו, ולטפל בו בהתאם לכללים הנהוגים ביחס למידע אישי בGDPR.

חקיקת פרטיות

תואמת את ה-GDPR.

פעולות שננקטו בפועל עם פרוץ משבר הקורונה

לפי דיווחים חדשותיים, איטליה אכפה את הוראות הסגר במדינה על בסיס מידע שמתקבל מאזרחים מודאגים או פטרולים של המשטרה. במסגרת הוראות הסגר, היציאה מהבית הותרה בתנאים מוגבלים למטרות קניית מצרכי מזון, תרופות, הוצאת כלב או ספורט באופן יחידני. על כל מי שיוצא מביתו להצטייד בטופס בו הוא מסביר בכתב את סיבת יציאתו. שוטרים המוצבים ברחובות עוצרים את כל המסתובבים ובודקים את הסיבה המצוינת בטופס. אם הסיבה אינה מוצדקת או אינה תואמת את מעשיו של האדם, הוא צפוי לקנס. באופן זה הואשמו, נכון ל 18 במרץ 2020, למעלה מ – 40,000 איטלקים בגין הפרת הוראות הסגר. מהעדויות בתקשורת עולה תמונה לפי האיטלקים זלזלו עד לא מזמן בהוראות הסגר והבידוד והאכיפה בנושא היתה דלה. נטען אף שעובדה זו היא שהביאה להידבקות בקנה מידה נרחב כפי שאיטליה חווה בימים אלו.Lorenzo Tondo, Italy Charges More than 40,000 People with Violating Lockdown, The Guardian (March 18, 2020); Eric J. Lyman, Life Under Coronavirus Lockdown in Italy: My Quarantine, A Worried Wait for a Test Result – and Relief, USA Today (March 12, 2020); Steve Almasy, An American Woman in Italy has Advice for Life under Countrywide Quarantine: Follow the Rules, CNN (March 14, 2020).

דיווחים חדשותיים מהימים האחרונים הצביעו על כך שחברות תקשורת באיטליה (Telecom Italia, Vodafone, WindTre) העבירו לרשויות הממשל נתוני מיקום של משתמשים בטלפונים סלולריים באופן מותמם ואגרגטיבי על מנת לסייע באכיפת הוראות הסגר. המידע המותמם והאגרגטיבי אפשר למפות התקהלויות ותנועה של משתמשי טלפונים סלולריים באזורים בהם התפרצות נגיף הקורונה חריפה. לא נעשה מעקב אחר אדם מזוהה באמצעות נתוני מיקום סלולריים המועברים על ידי חברות התקשורת לממשל.Elvira Pollina & Douglas Busvine, European Mobile Operators Share Data for Coronavirues Fight, Reuters (March 18, 2020). נכון ליום 22 במרץ, 2020 לא מנוהל באיטליה מעקב באופן מזוהה לפי נתוני מיקום או נתונים אחרים.

שגרת החיים בצל משבר הקורונה

ממשלת איטליה הגבילה את הכניסה למדינה לזרים. כמו כן, הוטל סגר כולל ומחמיר על כלל האוכלוסייה החל מה-10 במרץ, 2020. בתי הספר נסגרו, נאסרו התקהלויות, נאסרו פעולות בילוי ופנאי, נסגרו מסעדות, בתי קפה וכנסיות. מותרת יציאה מהבית למטרות קניית מזון ותרופות, הוצאת בעל חיים וספורט יחידני בסביבת המגורים.Holly Secon, Lauren Frias & Morgan McFall-Johnsen, A Running List of Countries that are on Lockdown because of the Coronavirus Pandemic, Business Insider (March 21, 2020).

נתונים אודות התפשטות נגיף הקורונה

נכון לתאריך 22 במרץ, 2020 דווחו באיטליה 53,578 חולים ו – 4,825 מקרי מוות, מתוך אוכלוסייה של 60,485,917 אנשים.הנתונים לקוחים מהאתר https://www.worldometers.info/coronavirus/.

גרמניה

מדד הדמוקרטיה: מדורגת במקום ה-94 מתוך 210 מדינות במדד החירות הגלובלי של ארגון Freedom House ומוגדרת כחופשית.Global Freedom Score, Freedom House, https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores.

חקיקה ייעודית בנוגע למגפות:

החקיקה המיועדת לטיפול במגיפות בגרמניה היא ה-Protection against Infection Act אשר נחקק בשנת 2000 ומטרתו למנוע מחלות מידבקות בבני אדם, לזהות מגיפות בשלבי התפתחותן הראשוניים ולעצור את התפשטותן. לשם הגשמת מטרה זו נקבע שכל רשויות המדינה, בתי החולים, מוסדות חקר וכל שחקן נוסף שנחוץ להגשמת המטרה, ישתפו פעולה בהקשרים רפואיים, מדעיים וטכנולוגיים ובהתאם לצרכים אפידמיולוגיים.סעיף 1 ל Protection against Infection Act: Purpose of the Act (1) It is the purpose of this Act to prevent communicable diseases in human beings, to detect infections at an early point in time and to prevent their spread. (2) The participation of and co-operation between authorities at the Federal, Laender and local levels, physicians, veterinary surgeons, hospitals, scientific establishments well as any other parties involved that is necessary for the above purpose shall correspond to the current state of medical and epidemiological science and technology and shall be supported. The individual responsibility of the bodies responsible for and persons in charge of community facilities, food-handling establishments, health facilities and the personal responsibility of each individual in preventing communicable diseases shall be clearly explained and encouraged.

החוק קובע כי גם זכויות יסוד חוקתיות לפרטיות, לכיבוד האיסור להיכנס לביתו של אדם ולחפש בו, לחירות, לחופש תנועה, ולחופש ההתאגדות, יוגבלו כאשר הדבר נדרש לצורך קבלת מידע על הנסיבות שהובילו לפרוץ מגיפה מידבקת,סעיף 16(4) ל Protection against Infection Act: (4) The basic constitutional right to the inviolability of the home (Article 13 paragraph 1 of the Basic Law) shall be limited in respect of paragraphs 2 and 3. סעיף 17(7) ל Protection against Infection Act: (7) The basic constitutional rights: the right to personal freedom (Article 2 paragraph 2 sentence 2 of the Basic Law), the right to freedom of movement (Article 11 paragraph 1 of the Basic Law), the right to freedom of assembly (Article 8 of the Basic Law) and the inviolability of the home (Article 13 paragraph 1 of the Basic Law) shall be limited within the framework of paragraphs 1 to 5. אך רק בהתאם לתנאים המפורטים בחוק.סעיף 19 ל Protection against Infection Act: Observation (1) Persons who are ill, suspected of being ill, suspected of being contagious and germ carriers may be placed under observation. (2) Persons placed under observation pursuant to paragraph 1, shall permit the officers of the health office to perform such investigations as are deemed necessary and shall comply with the instructions of the health office. Section 26 paragraph 2 shall apply mutatis mutandis. Furthermore, persons as specified in sentence 1 shall also be bound to permit the officers of the health office to enter their homes for the purpose of interrogation or investigation, to furnish them with information bearing on all the circumstances surrounding their state of health and, in cases of a change of main residence or habitual abode they shall immediately notify the hitherto competent health office thereof. This obligation to notify shall also apply to changes occurring with respect to an activity in the food sector within the meaning of section 42 paragraph 1 sentence 1 or in facilities as specified in section 36 paragraph 1 as well as with respect to a change of community facility within the meaning of section 33. Section 16 paragraph 2 sentence 4 shall apply mutatis mutandis. The basic constitutional rights: the right to physical integrity (Article 2 paragraph 2 sentence 1 of the Basic Law), the right to personal freedom (Article 2 paragraph 2 sentence 2 of the Basic Law) and the inviolability of the home (Article 13 paragraph 1 of the Basic Law) shall be limited in this respect.

במקרה של מגיפה מידבקת, מוסמכת הרשות הרפואית לנקוט את כל האמצעים הנחוצים כדי למנוע סכנה ליחידים או לבריאות הציבור. כל מידע אישי שייאסף במסגרת הצעדים שתנקוט הרשות האחראית יעובד אך ורק למטרות הקבועות בחוק.סעיף 16(1) ל Protection against Infection Act: (1) If circumstances are observed which could lead to the outbreak of a communicable disease or if it can be assumed that such circumstances exist, the competent authority shall take the measures necessary to avert the danger which these circumstances pose to the individual or the public at large. The personal data collected in the course of these measures may only be processed and used for the purposes of this Act. כל מי שיש בידו מידע על הנסיבות שהובילו להתפרצות עכשווית או עתידית של מגיפה מידבקת מחויב לפי החוק לספק את המידע, לפי דרישת הרשות הרפואית האחראית. סירוב לספק מידע מותר רק אם למוסר המידע סיבה לחשוש שמענה לשאלות הרשות הרפואית יחשוף אותו לאחריות אזרחית או פלילית.סעיף 16(2) ל Protection against Infection Act: .... Persons in a position to provide information on the circumstances specified in paragraph 1, shall be obliged to furnish the requisite information particularly about the establishment and the details of its operation inclusive of its control and submit relevant documents inclusive of technical plans that reflect the actual situation. The obligated party can refuse to answer certain questions if he/she has reason to fear that answering them could expose him/her or one of the relatives specified in Section 383 paragraph 1 nos. 1 to 3 of the German Code of Civil Procedure (Zivilprozeßordnung) to the danger of prosecution under criminal law or a lawsuit according to the Act on Administrative Offences (Gesetz über Ordnungswidrigkeiten); this provision shall apply accordingly to the submission of documents.

עוד נקבע בחוק שיוטל פיקוח (observation) על אדם חולה או שנחשד כחולה. במסגרת זו על האדם המפוקח לציית להוראות נציג רשות הבריאות, לאפשר לו לבצע כל חקירה שלדעת הנציג היא חיונית, לרבות בדיקות רפואיות, להעניק לו כניסה לבית המגורים למטרות חקירה ולספק לו כל מידע הנוגע למצבו הבריאותי, ולהודיע מיידית על כל שינוי בכתובת המגורים העיקרית.

כאשר אדם נדרש להיות בבידוד במתקן מיוחד, ניתן ליטול ממנו כל חפץ העשוי לאפשר לו, במישרין או בעקיפין, להימלט. כן מתיר החוק לפתוח חבילות ומסרים כתובים הנשלחים למבודד אם הדבר נדרש לשם השגת המטרה לשמה אושפז האדם בבידוד. אבל, החוק קובע כי מידע אישי שהושג במהלך תקופת הבידוד או מהחבילות והמסרים הכתובים יעובד רק למטרות החוק. גם כאן, הזכות לפרטיות במכתבים, דואר ותכתובת דיגיטלית מוגבלת בהתאם להוראות החוק.סעיף 30(3) ל Protection against Infection Act: ... (3) The isolated person shall comply with the instructions issued by the hospital or other isolation establishment and shall acquiesce to those measures which are necessary to ensure the proper functioning of the establishment or to achieve the purpose for which he/she was hospitalized. In particular, objects which might directly or indirectly facilitate his/her escape may be removed from the person's possession and stored elsewhere until his/her discharge. Packages or written messages arriving for or despatched by the person affected may be opened and confiscated in his/her presence in so far as this is necessary to achieve the purpose for which he/she was hospitalized. The personal data recorded in the context of isolation and the information obtained through packages and written messages may only be processed and utilised for the purposes of this Act. Mail from the courts, public authorities, legal representatives, lawyers, notaries or pastors may neither be opened nor confiscated; mail sent to such places or persons may only be opened and confiscated if necessary for purposes of disinfection. The basic constitutional rights: the right to physical integrity (Article 2 paragraph 2 sentence 1 of the Basic Law), the right to personal freedom (Article 2 paragraph 2 sentence 2 of the Basic Law) and the basic right to privacy of letters, posts and telecommunications (Article 10 of the Basic Law) shall be restricted in this respect.

בכל הקשור ליישום ההוראות לעניין הפיקוח והבידוד מוסמכת הממשלה להוציא צווים, הוראות או איסורים נוספים.סעיף 32 ל Protection against Infection Act: Issue of ordinances The governments of the Laender shall be empowered to issue orders and prohibitions for the control of communicable diseases also by means of ordinances if circumstances exist which are relevant for the implementation of measures under sections 28 to 31. The governments of the Laender may delegate the power to act to other bodies by means of an ordinance. The basic constitutional rights: the right to personal freedom (Article 2 paragraph 2 sentence 2 of the Basic Law), the right to freedom of movement (Article 11 paragraph 1 of the Basic Law), the right to freedom of assembly (Article 8 of the Basic Law), the inviolability of the home (Article 13 paragraph 1 of the Basic Law) and the right to privacy of letters, posts and telecommunications (Article 10 of the Basic Law) may be restricted in this respect.

חקיקת פרטיות

תואמת את ה-GDPR.

כעולה מן הדברים, הוראות ה- Protection against Infection Act מתירות איסוף ועיבוד מידע אישי בהיקף נרחב, אבל רק בהתקיים התנאים הקבועים בחוק ותוך התאמה לדרישות ה-GDPR.

בהקשר להתפרצות נגיף הקורונה, נציבות הפרטיות בגרמניה הבהירה שגישה מטעם השלטון לנתוני מיקום של הטלפון הסלולרי של חולה או מבודד היא בעייתית ועלול להוביל לפגיעה מסיבית בזכות לפרטיות. לכן, קבעה הנציבות כי יש לבחון מהו הבסיס המשפטי המתאים שעליו נשען איסוף ועיבוד נתוני איכון סלולריים, בעיקר כאלו המבוססים על תדרי רדיו שמידת הדיוק שלהם אינה ברורה, ולא על נתוני GPS, ולבחון גם את מידתיות האמצעי.Christiane Schulzki Haddouti, Data Protection: With Location Data Against Coronavirus “More Than Problematic”, Heise Online ( German).

פעולות שננקטו בפועל עם פרוץ משבר הקורונה

לעת עתה, לפי דיווחים חדשותיים, נוקטת גרמניה בגישה שונה ממדינות אסיה הדמוקרטיות ומציגה איזון שונה בין הזכות לפרטיות לבין האינטרס הציבורי בשמירה על ביטחונו ובריאותו. במסגרת זו מעבירות חברות תקשורת (Deutsche Telekom) לרשויות הממשל נתוני מיקום של משתמשים בטלפונים סלולריים באופן מותמם ואגרגטיבי על מנת לסייע באכיפת הוראות הסגר. המידע המותמם והאגרגטיבי מאפשר למפות התקהלויות ותנועה של משתמשי טלפונים סלולריים באזורים בהם התפרצות נגיף הקורונה חריפה. נכון ליום 22 במרץ, 2020 לא מנוהל בגרמניה מעקב באופן מזוהה לפי נתוני מיקום או נתונים אחרים.Elvira Pollina & Douglas Busvine, European Mobile Operators Share Data for Coronavirues Fight, Reuters (March 18, 2020).

שגרת החיים בצל משבר הקורונה

ממשלת גרמניה הורתה על סגירת בתי ספר, חנויות, כנסיות, מתקני ספורט, בארים ומועדונים ב-16 מחוזות.Holly Secon, Lauren Frias & Morgan McFall-Johnsen, A Running List of Countries that are on Lockdown because of the Coronavirus Pandemic, Business Insider (March 21, 2020). בנוסף, נאסרו התקהלויות מכל סוג והתושבים התבקשו לאמץ הרגלי ריחוק חברתי ולא להיפגש מחוץ למשפחותיהם הגרעיניות. בחבל בוואריה הכריזה ממשלת המחוז על סגר מוחלט החל מה-20 במרץ, 2020.Jill Petzinger, Coronavirus: National Shutdown Looms in Germany as Bavaria Imposes Total Lockdown, Yahoo Finance (March 21, 2020). ממשלת גרמניה הבהירה שיתכן ולא תהיה ברירה אלא להודיע על סגר מוחלט בדומה לצעדים שננקטו באיטליה.John Silk, Germany Coronavirues Lockdown Imminent if People Don’t Reel in Social Activities, DW News (March 20, 2020).

נתונים אודות התפשטות נגיף הקורונה

נכון לתאריך 22 במרץ, 2020 דווחו בגרמניה 22,364 חולים ו – 84 מקרי מוות, מתוך אוכלוסייה של אנשים.הנתונים לקוחים מהאתר https://www.worldometers.info/coronavirus/.

סיןMin Joo Kim and Simon Denyer, A ‘Travel Log’ of the Times in South Korea: Mapping the Movements of Coronavirus Carriers, The Washington Post (March 13, 2020, 6:30 pm); Paul Mozur, Raymond Zhog & Aaron Krolik, In Coronavirus Fight, China Gives Citizens a Color Code, With Red Flags, The New York Times (March 1, 2020).

מדד הדמוקרטיה: מדורגת במקום ה-10 מתוך 210 מדינות במדד החירות הגלובלי של ארגון Freedom House ומוגדרת כלא חופשית.Global Freedom Score, Freedom House, https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores.

חקיקה ייעודית בנוגע למגפות

בפרק הזמן הקצר בו בוצע המחקר לא נמצאו נתונים זמינים באנגלית.

חקיקת פרטיות

בפרק הזמן הקצר בו בוצע המחקר לא נמצאו נתונים זמינים באנגלית.

פעולות שננקטו בפועל עם פרוץ משבר הקורונה

סין, בהקשר שלנו, אינה דוגמא טובה משום שהמעקב אחר חולי הקורונה ואחר אלו שחויבו להישאר בבידוד, נעשה על בסיס מערכת המעקב הקיימת אחרי האזרחים גם בזמן שיגרה.

מערכת מעקב זו מאפשרת לשלטון הסיני לעקוב אחר כל תנועות חולי הקורונה. חברות הסלולר מעבירות לשלטון את נתוני המיקום של לקוחותיהם, ופתרונות בינה מלאכותית הוטמעו במצלמות במרחב הציבורי על מנת לזהות את פני ההולכים במרחב הציבורי גם אם הם עוטים מסכה, לבחון האם הם עוטים מסכה כנדרש וכן לאמוד לפי צילום את חום גופם.

לצד כל אלה חייב השלטון הסיני את האזרחים להתקין אפליקציה על מכשירי הטלפון שלהם. האפליקציה פותחה על ידי חברה פרטית - Ant Financial (חברה קשורה לענקית הסחר האלקטרוני Alibaba) ומהווה קישור ישיר בין חברה פרטית מסחרית, והמידע שהיא אוגרת על המשתמש, לבין המפלגה הקומוניסטית בסין.

הרישום לאפליקציה נעשה דרך ההתחברות לאפליקציית התשלומים הדיגיטליים Alipay, מבית עליבאבא. כחלק מהליך הרישום לאפליקציה המשתמש ממלא פרטי מידע אישי כגון שם, מספר זיהוי, כתובת, והאם הוא לוקה בתסמינים כגון חום.

כן מתבקשת "הסכמתו" לשימוש במידע אישי עליו למטרות הפקת "קוד הבריאות". כמובן שקשה לטעון שמדובר בהסכמה מרצון חופשי.

לאחר השלמת תהליך הרישום לאפליקציה מקבל כל משתמש קוד QR בצבע מסוים – ירוק, צהוב או אדום. קוד QR ירוק מאפשר מעבר חופשי במרחב הציבורי, אולם על המשתמש להראות את הקוד לכל מי שידרוש זאת ממנו במרחב הציבורי. קוד QR צהוב מחייב את המשתמש להישאר בביתו למשך 7 ימים. קוד QR אדום מחייב 14 יום בידוד.

לפי הצהרות מפתחי קוד הבריאות בסין, מיון המשתמשים נעשה באמצעות בינה מלאכותית המשקללת את האנשים עמם היה המשתמש בקשר, מקומות בהם ביקר ותסמינים עליהם דיווח. המערכת עושה שימוש גם במאגרי מידע ממשלתיים על הזמנות וטיסות וכן עוקבת אחר נסיעה באמצעי תחבורה ציבוריים. אין כל מידע ברור כיצד האפליקציה מקבלת החלטות וכמובן לא ניתן לערער על החלטה המחייבת משתמש להישאר בבידוד. החשש הוא שהאפליקציה מתחשבת גם במוצא ובמיקום גיאוגרפי.

לצד מצלמות המעקב במרחב הציבורי, המשטר הסיני נשען גם על אכיפה אנושית מסורתית. עובדי ממשלה הוצבו בתחנות רכבת ומחוץ למבני מגורים ותפקידם לתעד מידע אישי על הנכנסים והיוצאים מהמתחם באמצעות קריאת המידע מהאפליקציה ממכשירי הסלולר. המידע האישי הזה ככלל שם, מספר זיהוי, כתובת, מידע בנוגע להיסטוריית הנסיעות האחרונות ומידע על מיקום, והוא מועבר לשרת מרכזי שממנו כנראה מועבר המידע לרשויות האכיפה.

השמירה על המידע האישי, אבטחתו והשימוש בו נקבע, לפי דברי חברת Ant Financial, לפי הכללים שקובע השלטון.

שגרת החיים בצל משבר הקורונה

סין הטילה סגר מחמיר על לפחות 20 מחוזות במדינה החל מסוף חודש ינואר. במחוז וואהן בו התפרץ נגיף הקורונה לראשונה, היו התושבים בסגר במשך יותר משישה שבועות. בנוסף, הוטלו מגבלות על הכניסה למדינה ועל תנועת אנשים בתוך סין עצמה בין מחוז למחוז.Holly Secon, Lauren Frias & Morgan McFall-Johnsen, A Running List of Countries that are on Lockdown because of the Coronavirus Pandemic, Business Insider (March 21, 2020).

נתונים אודות התפשטות נגיף הקורונה

נכון לתאריך 22 במרץ, 2020 דווחו בסין 81,054 חולים ו – 3,261 מקרי מוות, מתוך אוכלוסייה של  אנשים.הנתונים לקוחים מהאתר https://www.worldometers.info/coronavirus/.

טבלת סיכום משווה

מדינה   ומיקום במדד החירות הגלובלי האם קיימת חקיקה ייעודית בנוגע למגיפות? האם מגדירה רשות אחראית? האם קיימת חקיקת פרטיות מעודכנת?

משבר הקורונה הנוכחי:

היקף ואמצעי המעקב

משבר הקורונה הנוכחי:

שגרת החירום הכללית

טייוואן - מדורגת 83 במדד החירות הגלובלי קיימת חקיקה נרחבת לטיפול במצבי חירום הנגרמים עקב התפרצות מגיפות. החקיקה מגדירה רשות אחראית אחת לניהול המשבר ומסמיכה אותה להגדיר שיטות לביצוע חקירה אפידמיולוגית ולהקים מערכת למעקב ואזהרה  חוק הגנת פרטיות מתקדם ברוח ה-GDPR כחלק מניסיון לקבל הכרה אירופאית בתאימות הדין המקומי. עיבוד מידע אישי רגיש מותר בהתקיים אחד מהבסיסים הלגיטימיים המנויים בחוק ובניהם הסמכה מפורשת בחוק,  בחוק, בהיקף הנחוץ לרשות ממשלתית לבצע את חובותיה החוקיות ובלבד שננקטים אמצעי הזהירות והאבטחה המתאימים לפני העיבוד. עיבוד מידע אישי שאינו רגיש על ידי רשות ממשלתית מותר גם כאשר הדבר נחוץ בשם אינטרס הציבור, או למניעת פגיעה משמעותית בזכויות ובחירויות של צדדים שלישיים. מאגר מידע משולב של מחלקות ההגירה והבריאות שכל בסיסו נקבעו הוראות בידוד. מעקב אחרי חייבי הבידוד לפי איכון סלולרי שהעובר לממשל ע"י חברות התקשורת. שגרת החיים למי שאינו חולה או מחויב בבידוד נמשכה כרגיל.
דרום קוריאה - מדורגת 93 במדד החירות הגלובלי חקיקה נרחבת לטיפול במצבי חירום הנגרמים עקב התפרצות מגפות המגדירה את ה – KCDC כרשות האחראית לטיפול במשבר. שיטות המעקב ייקבעו בצו נשיאותי בהתאם למחלה המידבקת הרלוונטית. חובת סודיות על מידע אישי על חולה או מי שנמצא בבידוד. חוק הגנת פרטיות מתקדם ברוח ה-GDPR כחלק מניסיון לקבל הכרה אירופאית בתאימות הדין המקומי. בנוסף, חוק ייעודי לשימוש בנתוני מיקום בין השאר ע"י רשות חירום או משטרה כאשר הדבר דרוש על מנת להזהיר את נושאי המידע מסכנה הצפויה לבריאותם. הצלבת נתונים על תנועות חולה מאומת לפי איכון סלולרי, נתוני אשראי, מצלמות מעקב במרחב הציבורי, מידע ממחלקת ההגירה ומחברות תעופה. פרסום לציבור של היסטוריית התנועה ללא שם ומשלוח הודעות SMS למי שלפי הנתונים שהוצלבו שהה בקרבתו. מעקב אחר מי שנדרש להיות בבידוד על ידי שיחת טלפון דו-יומית או באפליקציה שהורדתה וולונטרית הגבלות על הכניסה למדינה, עידוד עבודה מהבית וריחוק חברתי, סגירת בתי ספר, איסור התקהלויות. לא הוטל סגר מוחלט על האוכלוסייה. 
סינגפור - מדורגת 50 במדד החירות הגלובלי חקיקה נרחבת לטיפול במצבי חירום הנגרמים עקב התפרצות מגפות. החוק מעניק לראש שירותי הבריאות במדינה סמכויות נרחבות לבצע מעקב למטרות בריאות הציבור, לרבות חקירה אפידמיולוגית. חקיקת פרטיות בסיסית. אינה עובדת בדרישות ה-GDPR. עיבוד מידע אישי מותר, בין השאר, בהסכמה, מכוח חוק, או לשם הגנה על אינטרס לאומי. החקירה האפידמיולוגית מבוצעת בסיוע חוקרי משטרה ומבוססת על תחקור החולה ובחינת נתונים מאמצעי התחבורה במדינה, בעיקר ממצלמות המעקב במרחב הציבורי. בנוסף, אפליקציה ייעודית למעקב אחר נתוני מיקום של כל המשתמשים, המרחק ביניהם ומשך פגישתם.  הגבלת הכניסה למדינה, עידוד ריחוק חברתי, עידוד עבודה מהבית ואיסור התקהלויות לבני 65 ומעלה.
איטליה - מדורגת 89 במדד החירות הגלובלי צו חירום המעניק מסגרת משפטית מיוחדת לאיסוף ושיתוף מידע אישי לתקופת מצב החירום איסוף המידע מותר אך חייב להיעשות בהתאם לכללי ה-GDPR. בסיום מצב החירום יש למחוק את המידע האישי שנשמר המעקב אחר חולים, מבודדים או הפרת הוראות הסגר נעשה לפי דיווחים מאזרחים מודאגים, באמצעות פטרולים של המשטרה או לפי מידע המתקבל מאיכון סלולרי באופן מותמם ואגרגטיבי. סגר מוחלט החל מה-10 במרץ, 2020.
גרמניה - מדורגת 94 במדד החירות הגלובלי.  חקיקה נרחבת לטיפול במצבי חירום הנגרמים עקב התפרצות מגפות. החוק מתיר לעיין בדברי דואר ובמסרים כתובים הממוענים לאדם המצוי בבידוד ובלבד שעיבוד המידע האישי נחוץ להגשמת מטרת החוק.  תואמת את ה-GDPR. לפי נציבות הפרטיות. גישה מטעם השלטון לנתוני מיקום של הטלפון הסלולרי של חולה או מבודד היא בעייתית. אכיפת הוראות הסגר רק באמצעות קבלת נתוני איכון סלולרי באופן מותמם ואגרגטיבי. סגר חלקי. במחוזות מסוימים מוטל סגר מלא. יתכן ובקרוב יוטל סגר מלא. 
סין - מדורגת 10 במדד החירות הגלובלי     מערכת מעקב חודרנית המבוססת על אפליקציה ייעודית שהורדתה מנדטורית המספקת נתוני איכון סלולרי ומידע בריאותי המוזן על ידי המשתמש, מצלמות רחוב וטכנולוגיות זיהוי פנים. עובדי ממשלה מוצבים במקומות מרכזיים וסורקים את נתוניו של המשתמש מהאפליקציה. הנתונים מועברים לרשויות האכיפה.  סגר מלא ומחמיר, ללא אפשרות לצאת מהבית בחלק מהמחוזות, למשך שבועות ארוכים.