אגודת ישראלאגודת ישראל

נוסדה בשנת 1912

אגודת ישראל (אגו"י) נוסדה ב-1912 בפולין ונועדה להיות כלי פוליטי שיסייע בשימור אורח החיים החרדי כחיץ בפני המודרנה והציונות. לאחר מלחמת העולם השנייה עבר מרכזה לארץ ישראל, והיא אף שיתפה פעולה באופן חלקי עם המוסדות הלאומיים. חברים מטעמה ישבו במוסדות המדינה שבדרך (מועצת העם ומועצת המדינה הזמנית), ושר מטעמה אף כיהן בממשלות הראשונות עד 1952. המפלגה נאבקת למען האינטרסים והשקפות העולם של הציבור החרדי, ובין היתר לחמה נגד גיוס בנות לצה"ל, יזמה את הסדר "תורתו אומנותו", הקימה את זרם החינוך החרדי ופועלת לשמירת הצביון היהודי של המדינה. בבחירות הראשונות התמודדה אגודת ישראל במסגרת "החזית הדתית המאוחדת". בבחירות לכנסת השלישית (1955), הרביעית (1959) והשמינית (1973) התמודדה במסגרת "חזית דתית תורתית", ומאז 1992 רצה עם דגל התורה ברשימת יהדות התורה.

table
שנת בחירות קולות מושבים (מנדטים) אחוז הקולות רשימת מועמדים מצע
1988 102,714 5 4.5 המועמדים המועמדים מצע מצע
1984 36,079 2 1.7 המועמדים המועמדים מצע מצע
1981 72,312 4 3.7 המועמדים המועמדים
1977 58,652 4 3.4 המועמדים המועמדים מצע מצע
1969 44,002 4 3.2 המועמדים המועמדים
1965 39,795 4 3.3 המועמדים המועמדים
1961 37,178 4 3.7 המועמדים המועמדים מצע מצע
1951 13,799 3 2.0 המועמדים המועמדים

יצחק מאיר לוין, אברהם שפירא, מאיר פרוש

 

בימיה הראשונים של המדינה הייתה המפלגה שותפה בממשלות כשיצחק מאיר לוין משמש שר הסעד מטעמה. ב-1952 פרשה מהממשלה עקב מחלוקת בעניין גיוס בנות לצה"ל. מאז לא חזרה להחזיק בתפקיד שר, אם כי מאז 1977 הצטרפה לכמה קואליציות, ונציגים מטעמה שירתו כסגני שרים בכמה ממשלות.