צוות המכון הישראלי לדמוקרטיה

יובל ברטוב

לשעבר עוזר מחקר בפרויקט שלטון מקומי בתוכנית לרפורמות בשירות הציבורי

מאמרים ספרים

פרסומים אחרונים מאת יובל ברטוב

ספרים מאת יובל ברטוב