מבצע

מסגרת היחסים בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי

מחקר מדיניות 192

זה כמה שנים שהעיסוק בשאלת מעמדו של השלטון המקומי מול השלטון המרכזי בישראל הולך ומתעצם. רוב השיח הממשלתי והציבורי בנושא ממוקד בסוגיה של חלוקת הסמכויות ואספקת השירותים הציבוריים בין שני רובדי השלטון. מחקר זה בוחן את מסגרת היחסים שבין השלטון המרכזי לשלטון המקומי מנקודת מבט עקרונית יותר ושואל, לדוגמה, מה צריך להיות מעמדו החוקתי של השלטון המקומי; כיצד ואיך צריך השלטון המרכזי להיוועץ בשלטון המקומי; ומהו מבנה הרגולציה הראוי לשלטון המקומי.