מדיניות ציבורית

מאמרים, ספרים ואירועים בנושא מדיניות ציבורית

מאמרים

סקירה

מכוני חשיבה והשפעתם על מדיניות

לקראת הכינוס הבינלאומי בנושא תפקידם של מכוני חשיבה במשטרים דמוקרטיים שנערך ב 15-16.5.2011 מציגה כרמית הבר רקע תיאורטי לנושא, דוגמאות מהארץ ומהעולם ושואלת שאלה שתעמוד במרכזו של הכנס: האם מכוני מחשבה ומחקר יכולים להיות ניטרליים ואובייקטיביים בתפקודם?
*טקסט זה הוא טיוטה בלבד

מאמר דעה

בנק ישראל סבור שהציבור רציונלי, וגם בלתי רציונלי

השבוע הגביל בנק ישראל אפשרויות ללקיחת משכנתה לצורך רכישת דירה, ובכך הוא מתייחס אל ציבור רוכשי הדירות כאל ציבור לא רציונלי. האם זו דעתו של הבנק המרכזי על תושבי ישראל?

מאמר דעה

תביעות הרופאים בלתי מוצדקות

דרישות הסתדרות הרופאים בסכסוך העבודה עם האוצר הן מרחיקות לכת ובעלות משמעות גדולה: תוספת שכר אחידה של 50 אחוז לצד השפעה על מדיניות הבריאות. אלו נראות למומי דהן כדרישות מוגזמות, המפרות את האיזון בשירות הציבורי ופוגעות ביכולת הממשלה לנהל מדיניות בריאות ראויה.

מאמר דעה

אובדן סוציאלי – על רווחה, רווחים וזכויות אדם בסיסיות

שביתת העובדים הסוציאלים מקורה איננו רק בהזנחה של המדינה את באי כוחה בתחום הרווחה או בהתחזקותו של האוצר כגורם מתווה מדיניות בישראל. היא מלמדת באילו ערכים ובאילו זכויות החברה הישראלית רואה זכויות מהותיות, ועל אילו אפשר פשוט לוותר.

מאמר דעה

זה הזמן להעדפה מתקנת

כבר שנים שנושא החרדים אינו בוער כל כך במישור הפוליטי, המשפטי והתקשורתי כאחד ולכן זו השעה לקדם הצעת חוק ממשלתית שתקדם העסקת חרדים במגזר הציבורי. קראו את מאמר הדעה.

מאמר דעה

דוח גולדסטון - ניתוח ומסקנות

בדוח ועדת גולדסטון קיימים פגמים רבים, הן מבחינה עובדתית והן מבחינה משפטית. ואולם למרות בעייתיותו הרבה הדוח מעלה סוגיות קשות שיש לבחון, שכן הוא משקף גישה בין-לאומית שהמשך התעלמות ממנה עלול להיות מסוכן לישראל בטווח הארוך.

מאמר דעה

הרפורמה במקרקעין – האם הגולם יקום על יוצרו?

מטרתה המרכזית של הרפורמה המוצעת במִנהל מקרקעי ישראל היא העברת הבעלות על קרקע בנויה שמשמשת למגורים או לתעסוקה - לחוכרים. הצעה זו זכתה לביקורות קשות. כיצד יובטח כי הגולם המוקם עתה כדי לבצע את המלאכה הביורוקרטית של הפרטת הקרקע הבנויה לא יקום על יוצרו ויפריט את עצמו לדעת?