מבצע

המדיניות הציבורית בישראל

  • בעריכת:
  • שנה:
  • כריכה: קשה
  • מספר עמודים: 500 עמ’
  • מחיר: 125 ₪ מחיר מבצע: 50 ₪

ספר זה בוחן את ההתפתחויות המרכזיות ואף את המצב הנוכחי במדיניות הציבורית בישראל. החלק הראשון מנתח את ההקשר המוסדי-פוליטי שבתוכו מתהווה המדיניות הציבורית ובו היא מיושמת ומוערכת. הדגש בחלק זה הוא על חשיבותם של המוסדות, על ההבדלים ביניהם בתהליכי קביעת המדיניות והתוצאות הנובעות מכך.

ההשראה לכתיבת הספר מדיניות ציבורית בישראל, התעוררה במהלך סדרת ועידות וסדנאות, בחסות התכנית ללימודי המשך במדיניות ציבורית, שנערכה באוניברסיטת תל-אביב ובמכון הישראלי לדמוקרטיה.

מרבית המשתתפים בוועידות אלה, מישראל ומחו"ל, שותפים לדעה שהמדיניות הציבורית בישראל נמצאת על פרשת דרכים. כל תחום של המדיניות עלה בזמן מן הזמנים על סדר היום הפוליטי. בתחומים רבים, במיוחד אלה שבאופן מסורתי היוו את אבני היסוד של מדינת הסעד - חינוך, בריאות, שיכון, ביטוח סוציאלי, תעסוקה וזכויות האזרח - נעשו שינויים מפליגים או שהומלץ על כאלו. למעשה, תפקידי המדינה עצמה והיקפם, במונחי הגבולות ההיסטוריים של 'ציבורי' ו'פרטי' ומבנה השלטון, משתנים גם הם.

ספר זה בוחן את ההתפתחויות המרכזיות ואף את המצב הנוכחי במדיניות הציבורית בישראל. החלק הראשון מנתח את ההקשר המוסדי-פוליטי שבתוכו מתהווה המדיניות הציבורית ובו היא מיושמת ומוערכת. הדגש בחלק זה הוא על חשיבותם של המוסדות, על ההבדלים ביניהם בתהליכי קביעת המדיניות והתוצאות הנובעות מכך.

ארבעת המאמרים שבחלק השני מתמקדים בשיתוף המוסדי בכוח השלטון. השירות הציבורי גדל בהיקפו, במקצועיותו ובעצמתו ונעשה גורם מרכזי במדיניות. נכשלו הניסיונות לערוך בו רפורמות כדי שיהיה אחראי ואפקטיבי יותר. אמנם השלטון המקומי תלוי מאוד בממשלה המרכזית, אך בכל זאת השינויים המוסדיים שהתרחשו לאחרונה, כגון בחירה ישירה של ראשי הרשויות המקומיות והביזור דה-פקטו, שינו את כיוון המדיניות המקומית. בית המשפט העליון נעשה פעיל יותר בקביעת מדיניות, בפרט כתוצאה מן 'המהפכה החוקתית.' מהפכה זו, הבאה לידי ביטוי בין השאר במדיניות הפעולה החיובית, מחזקת את מיסוד השינויים במדיניות.

החלק השלישי כולל ניתוח ביקורתי על קווי המדיניות בנושאים הבאים: כלכלה, חינוך ובריאות, שיכון, רווחה חברתית ותחבורה. המאמרים נכתבו לאור המסגרות הרעיוניות שפותחו בחלק הראשון, והם כוללים דילמות מדיניות והמלצות.

מבוא

חלק ראשון: ההקשר המוסדי פוליטי

1. משילות ומדיניות ציבורית

דוד נחמיאס ואיתי סנד

2. מדיניות המים בישראל: פרדיגמות מדיניות, רשתות מדיניות ומדיניות ציבורית

גילה מנחם

3. ההתארגנות השכונתית בראיה הסטורית

שלמה חסון

4. מכוני חשיבה למדיניות: המכון הישראלי לדמוקרטיה כדגם

אריק כרמון

 

חלק שני: דפוסי ומוסדות משילות

5. רפורמה במנהל הממשלתי בישראל

יצחק גל-נור, דוד רוזנבלום ואלון יראוני

6. ממשל מקומי: ביזור דה-פקטו

דוד דרי

7. בית המשפט הגבוה לצדק ועיצוב מדיניות ציבורית: שוויון בין מינים

מרדכי קרמניצר

8. משרד מבקר המדינה והמנהל הציבורי

עירא שרקנסקי

 

חלק שלישי: תחומים נבחרים במדיניות

9. מדיניות כלכלית בפעולה: עצירת האינפלציה

אסף רזין ואפרים צדקה

10. להכניס סדר בכאוס? מדיניות החינוך בישראל בעידן הפוסטמודרני

אברהם יוגב

11. עיצוה והתפתחות מדיניות תאגוד בתי חולים ציבוריים בישראל

אריה שירום

12. מדיניות השיכון של ישראל: 50 השנים הראשונות

נעמי כרמון

13. מדיניות הרווחה בישראל - ההתפתחויות בשנות ה-80 וה-90

אברהם דורון

14. מדיניות התחבורה הציבורית בישראל: אתגרי העשור

רוברט א. פסוול ויוסי ברכמן