נייר עמדה

שילוב ערבים בוועדה המוניטרית והמועצה המנהלית של בנק ישראל

לקראת סיום עבודתה של ועדת האיתור למינוי חברים בוועדה המוניטרית של בנק ישראל ולמועצה המנהלית של בנק ישראל, פנו במכון הישראלי לדמוקרטיה במכתב לחברי הוועדה והפנו את תשומת ליבם לחשיבות של הבטחת ייצוג הולם לאוכלוסייה הערבית בפורומים אלו.

במכתב ששלחו פרופ' מרדכי קרמניצר, סגן נשיא המכון ועו"ד לילה מרגלית, חוקרת בתכנית ליחסי יהודים-ערבים, הם מציינים, כי על הוועדה המוניטרית והמועצה המנהלית של בנק ישראל חלות חובות הייצוג ההולם לפי חוק החברות הממשלתיות. ביחס לאוכלוסיה הערבית, קובע החוק כי יש לתת לה ביטוי הולם ולמנות מועמדים ערבים ככל שניתן בנסיבות העניין.

לפיכך, קוראים קרמניצר ומרגלית לחברי ועדת האיתור, לנקוט בצעדים אקטיביים לאיתור מועמדים מתאימים, בין היתר על ידי פניה יזומה לגופי ציבור וגורמים מקצועיים חיצוניים רלוונטיים ולהעניק משקל ראוי גם לחובת הייצוג ההולם בתהליך הבחירה. בהקשר זה, יצוין, כי נגידת בנק ישראל מתריעה שוב ושוב, כי שילוב באפקטיבי של האוכלוסייה הערבית בתעסוקה, כמו גם הציבור החרדי,הוא תנאי חיוני לשמירה על משק משגשג וצומח ובורח זו, פועל בנק ישראל בשנים האחרונות לשינוי המצב העגום לפיו ערבים מהווים רק 1% מהעובדים בבנק.

לבסוף, מציינים קרמניצר ומרגלית, כי לוועדה המוניטרית ולמועצה המנהלית תפקיד חשוב ביותר בקביעת מדיניות בנק ישראל, במעקב אחר ביצועה, באישור תקציב הבנק ובפיקוח על התנהלות התקינה. לפיכך, חשוב לשלב את הציבור הערבי, דווקא משום שהוא אינו מיוצג בזרועות השלטון, וזאת בכדי לקדם את החברה הישראלית לקראת מציאות שוויונית וצודקת יותר.

למכתב המלא: לחצו כאן.