הודעה לעיתונות

אסור להגביל את סמכויות בג"ץ

השרים בנט ושקד מפירים את האיזונים בין הרשויות ועלולים להוביל למציאות חוקתית אפלה וחסרת תקדים שבמסגרתה כל שלטון שייבחר בעתיד יהיה נטול רסנים ומגבלות ובעל מאפיינים אוטוריטריים

יוחנן פלסנר, נשיא המכון, וסגניו פרופ' מרדכי קרמניצר ופרופ' ידידיה שטרן מגיבים בתקיפות נגד יוזמת השרים בנט ושקד להגבלת סמכויות בג"ץ ולעיקור יכולתו לבצע ביקורת שיפוטית על תהליכי החקיקה בכנסת. 


האיזון הרצוי בין רשויות השלטון אינו עניין ליוזמה מפלגתית, הנשענת על רוב קואליציוני, כתגובה רגשית לפסיקה כזו או אחרת של בית המשפט העליון. ככל שכוונת השניים היא אכן לכונן חוקה בישראל – לא זו הדרך. חוקה צריכה להיכון מתוך ראייה ארוכת טווח, על יסוד עבודה מקיפה ויסודית, תוך התדיינות סבלנית עם כל גורמי החברה, במגמה להגיע להסכמה רחבה ככל האפשר.

מהלך חוקתי ראוי, אמור להגן על קבוצות חלשות ועל זכויות האדם תוך הנחת תשתית משטרית, כך שהסמכויות השלטוניות ינבעו מן החוקה ויהיו מוגבלות על ידה. יעדים אלה אינם ברי השגה ללא בית משפט עצמאי ובלתי תלוי, שהוא המגן של האזרח ושל המיעוט מפני עריצות הרוב – בין אם בכנסת ובין אם בממשלה. בהקשר זה, פסקת ההתגברות המוצעת עלולה לאפשר את עריצות הרוב ולכן יש להורידה מעל סדר היום. הצעת השרים מבטאת תפיסה שגויה לפיה הדמוקרטיה מתמצית בשלטון הרוב; תפיסה שעלולה לשחרר את השלטון מכל רסן חוקתי.

אנו מצפים ממנהיגות אחראית לגבש הצעה לחוק יסוד החקיקה אשר תישען על יסודות מאחדים המגבירים את תחושת ההזדהות של האזרחים עם המדינה. המהלך שנולד בין לילה ומוצע כיום על ידי בנט ושקד יגביר את השסעים והמתחים בין החלקים השונים בחברה הישראלית. בנוסף, ללא מחויבות משמעותית לערך השוויון וליסודות מגילת העצמאות, הצעת בנט- שקד, מטילה צל כבד על המשטר במדינה ופוגעת באופן קשה באופייה היהודי והדמוקרטי.

פלסנר קרמניצר ושטרן מוסיפים כי, על שרי הממשלה וחברי הקואליציה להתנגד להצעה להכשיר עריצות שלטונית ולהפוך את בית המשפט לכלי ריק, אין חפץ בו. אם תתקבל במישור החוקתי הגישה לפיה הדמוקרטיה שלנו מתמצה בשלטון הרוב, יהפוך המשטר בישראל למשטר אוטוריטרי, משוחרר מכל רסן שביכולתו לעשות ככל העולה על רוחו. לבסוף מציינים בכירי המכון כי המציאות תוכיח שאזרחי ישראל אינם מעוניינים לוותר על המוסד שערב לחירותם ולא יאפשרו לפורר את הדמוקרטיה הישראלית.