חוות דעת

ביקורת שיפוטית על חקיקה

המכון הישראלי לדמוקרטיה נגד הצעת החוק שתאסור על בג"ץ לפסול חוקים: "פגיעה בעיקרון הפרדת הרשויות ובזכויות האזרח והמיעוטים בישראל"

השלמת המפעל החוקתי | הצעת המכון הישראלי לדמוקרטיה >>

לקראת הדיון בוועדת שרים לחקיקה בהצעת החוק המבקשת לאסור על בג"ץ לפסול חוקים העומדים בסתירה לחוקי היסוד, נשלחה חוות דעת מטעם המכון הישראלי לדמוקרטיה הקוראת לשרים שלא לקדם את החוק.

כותבי חוות הדעת, פרופ' מרדכי קרמניצר וד"ר עמיר פוקס מציינים, כי מדובר בהצעה המערערת את עיקרון הפרדת הרשויות, ונוטלת ממערכת המשפט את סמכות הפיקוח על חוקים המתנגשים עם חוקי היסוד. בהקשר זה, מדגישים קרמניצר ופוקס, כי בכל דמוקרטיה, על אחת כמה וכמה במדינה שבה קיים מיעוט אתני ושבה בית פרלמנט אחד המושתת על רוב קואליציוני, תפקידו של בית המשפט הוא להגן על המיעוט מפני עריצות הרוב.

החוקרים מתייחסים גם לטענות כאילו מודל דומה קיים בבריטניה ומסבירים כי בכל הנוגע לזכויות אדם, המילה האחרונה הינה של בית המשפט האירופי לזכויות אדם אליו כפוף הפרלמנטר הבריטי (וימשיך להיות כפוף גם לאחר הברקזיט). גם במודלים שונים בארצות הברית, בצרפת ובגרמניה קיימת האפשרות לבתי המשפט לפסול חוקים.

קרמניצר ופוקס: "דברי ההסבר של החוק, מציגים מצג שווא כאילו החוק מאפשר "התדיינות" בין הרשויות משום שבית המשפט רשאי להחזיר חוק הסותר בעיניו את חוקי היסוד לכנסת לדיון מחודש. בפועל מדובר על נטילת הסמכויות מבג"ץ והפיכת הכנסת לכל-יכולה. בכך מעבירים חברי הכנסת מסר ערכי שרצון המחוקק הוא העליון, השלטון הוא בלתי מוגבל וזכויות האזרח נדחקות לתחתית סדר העדיפויות".