דגמים של ביקורת שיפוטית

הכינוס החמישי של המועצה הציבורית, נובמבר 2001

  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 421 עמ’
  • מרכז: חוקה בהסכמה
  • מחיר: 70 ₪

הספר מאגד את הפרוטוקולים מהכינוס החמישי של המועצה הציבורית. בכינוס זה הוצגו דגמים אחדים של ביקורת שיפוטית.

הספר מאגד את הפרוטוקולים מהכינוס החמישי של המועצה הציבורית. בכינוס זה הוצגו דגמים אחדים של ביקורת שיפוטית:

  • בית המשפט העליון כדגם של ביקורת שיפוטית
  • בית משפט לחוקה כדגם של ביקורת שיפוטית
  • היעדר ביקורת שיפוטית
  • ביקורת שיפוטית מקדמית בשלב החקיקה
  • דגם 'חוק זכויות האדם' הבריטי

המשתתפים נחלקו לקבוצות הדיון ובהן נערכו דיונים מפורטים בכל אחד מהדגמים המוצעים בניסיון להתוות כיוונים חדשים ומגוון אפשרויות לדגמים הקיימים.

מושב ראשון: דגמים של ביקורת שיפוטית

דברי פתיחה:
ד"ר אריק כרמון,
נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה
פרופ' אבישי ברוורמן, נשיא אוניברסיטת בן-גוריון
השופט מאיר שמגר, לשעבר נשיא בית המשפט העליון
 
בית המשפט העליון כדגם לביקורת שיפוטית
השופט אהרן ברק
 
בית משפט לחוקה כדגם לביקורת שיפוטית
פרופ' קלוד קליין
 
היעדר ביקורת שיפוטית
פרופ' רות גביזון
 
ביקורת שיפוטית מקדמית בשלב החקיקה
פרופ' מרדכי קרמניצר
 
דגם 'חוק זכויות האדם' הבריטי
פרופ' זאב סגל
 
הערות על דגמי הביקורת השיפוטית
ח"כ אופיר פינס
עו"ד חיים צדוק
ח"כ שאול יהלום
פרופ' דן אבנון
 
ועדה מייעצת לכנסת
השופט רובּר בּדנטר (ועידת וידאו)
 
מאפייני הביקורת השיפוטית
פרופ' ברוס אקרמן
 
מאמר: ביקורת שיפוטית - סוגיות עקרוניות
עו"ד גבריאלה פיסמן ואורן סופר


מושב שני: קבוצות דיון

קבוצת דיון:
בית המשפט העליון כדגם לביקורת שיפוטית
 
קבוצת דיון:
בית משפט לחוקה כדגם לביקורת שיפוטית
 
קבוצת דיון:
היעדר ביקורת שיפוטית
 
קבוצת דיון:
ביקורת שיפוטית מקדמית בשלב החקיקה


מושב שלישי: דיווחי הקבוצות ודיון מסכם

בית המשפט העליון כדגם לביקורת שיפוטית
השר דן מרידור
 
בית משפט לחוקה כדגם לביקורת שיפוטית
חה"כ שאול יהלום
 
היעדר ביקורת שיפוטית
השרה ציפי ליבני
 
ביקורת שיפוטית מקדמית בשלב החקיקה
חה"כ חיים אורון

דיון מסכם: כיוונים ואפשרויות לדגמים מוסכמים

מאמר מסכם: דגמי הביקורת השיפוטית - יתרונות וחסרונות
עו"ד תהילה שוורץ-אלטשולר