הודעה לעיתונות

שלילת סמכות בגץ מלהתערב בוועדת הבחירות

המכון הישראלי לדמוקרטיה לקראת הדיון בשלילת זכות הערעור על החלטות ועדת הבחירות המרכזית: "הפקרת הזכות הבסיסית ביותר לדמוקרטיה - הזכות לבחור ולהיבחר - לידי גוף פוליטי"; "תקדים מסוכן שעלול להשפיע בעתיד גם על בחירת חברי כנסת חרדים ומהימין הקיצוני"

לקראת הדיון הצפוי בוועדת השרים לענייני חקיקה, בהצעת החוק המבקשת לשלול את סמכותו של בית המשפט העליון מלהתערב בהחלטת ועדת הבחירות המרכזית, נשלחה חוות דעת מטעם המכון הישראלי לדמוקרטיה הקוראת לשרים לדחות את ההצעה.

כותבי חוות הדעת פרופ' מרדכי קרמניצר וד"ר עמיר פוקס מציינים, כי הוועדה לבחירת שופטים מורכבת, לבד משופט בית המשפט העליון, מפוליטיקאים ועל כן, החלטותיה משועבדות לכוח הרוב הקואליציוני. לא יתכן, כי דווקא בפגיעה בעיקרון דמוקרטי כה בסיסי כמו הזכות לבחור ולהיבחר, לא תתקיים ביקורת שיפוטית.

יש לציין, כי בישראל אין אף גוף מנהלי החסין מביקורת או ערעור על החלטותיו. שלילת הביקורת השיפוטית על ועדת הבחירות והפקדתו בידי פוליטיקאים, היא בבחינת הצבת החתול לשמור על השמנת. מצב זה עלול להביא להחלטות שרירותיות בהתאם לצרכים פוליטיים. יש לציין, כי מודלים אחרים בעולם, למשל בגרמניה, מאפשרים אך ורק לבתי המשפט לפגוע בזכות היסוד לבחור ולהיבחר.

לבסוף, חשוב לזכור כי בין העילות לפסילת רשימות, נמצא המושג העמום "שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית", שיכול לאפשר פרשנות מרחיבה שתפסול למשל חברי כנסת מסוימים מהימין הפוגעים בדמוקרטיה או חלק מחברי הכנסת החרדים התומכים במדינת הלכה. לכן, הסרת הביקורת השיפוטית, היא מסוכנת לא רק עבור חברי הכנסת הערבים, כפי שנהוג לחשוב, אלא גם לקבוצות מיעוט נוספות המרכיבות את החברה הישראלית.

קרמניצר ופוקס מציינים, כי אימוץ החוק המוצע יהפוך את הכנסת לגוף הדומה במהותו לגופים במדינות לא דמוקרטיות כמו איראן, שם קיימת "מועצת שומרי החוקה" הפוסלת באופן שרירותי מועמדים מלהתמודד בבחירות. מודל שכזה, אינו מקובל בדמוקרטיות מערביות ואינו עומד בקנה אחד עם ערכיה של מדינת ישראל כיהודית ודמוקרטית.