חוות דעת

הצעת חוק יסוד: הכנסת (תיקון פקיעת כהונה בשל תמיכה במאבק מזוין נגד – מדינת ישראל)

חוות דעת לוועדת השרים לענייני חקיקה

גוף פוליטי מובהק כמו הכנסת לא אמור לקבל החלטות קיצוניות על הדחה של חבר פרלמנט מכהונתו, תוך פגיעה קשה בזכותו להיבחר ובזכות בוחריו לבחור. ההחלטה מפרה את האיזון בין השמירה על בטחון המדינה ובין חופש הביטוי.

התמונה באדיבות Shutterstock

ההצעה שבנדון תעלה לדיון ביום ראשון, 9.11.2014. אנו מתנגדים להצעה זו. ההצעה תעניק לכנסת סמכות להדיח חבר כנסת מכהונתו בשל הבעת תמיכה במאבק מזוין כנגד ישראל. גוף פוליטי מובהק כמו הכנסת לא אמור לקבל החלטות קיצוניות על הדחה של חבר פרלמנט מכהונתו, תוך פגיעה קשה בזכותו להיבחר ובזכות בוחריו לבחור. הפגיעה חמורה במיוחד משום שהעילה לפקיעת הכהונה מבוססת על פרסום, ולכן פוגעת בחופש הביטוי. את האיזון בין השמירה על בטחון המדינה ובין חופש הביטוי יש לערוך במסגרת המשפט הפלילי. חבר כנסת שיורשע בסיוע לאויב או בתמיכה בטרור, יורחק ממילא מן הכנסת. אסור להפוך את הכנסת לזירת משפט, בה מורחקים חברי כנסת על רקע התבטאויותיהם.

קראו את חוות הדעת