מאמר דעה

החטא ועונשו?

| מאת:

חבר הכנסת עודד פורר פנה לוועדת הכנסת בקריאה להעניש בחומרה חברי כנסת מהרשימה המשותפת, לאחר שהאחרונים הניפו שלטי תעמולה לפיהם ירושלים היא "בירת פלסטין" בעת נאומו של סגן נשיא ארה"ב בכנסת. התנהגותם פסולה ואין לעבור עליה בשתיקה, אולם אין צורך בהחמרת הענישה. במקום זאת, עדיף שחברי הכנסת יפנו למשימת שיפור עבודתם, תדמיתם והתנהגותם

בזמן נאומו של סגן נשיא ארה"ב מייק פנס בכנסת ביום שני האחרון (22.1), הניפו חברי כנסת מהרשימה המשותפת כרזות שעליהן נכתב "ירושלים היא בירת פלסטין" ותמונות של מסגד אל אקצה - והורחקו באופן מידי מהמליאה בידי סדרני הכנסת. בעקבות מקרה זה פנה ח"כ עודד פורר (ישראל ביתנו) אל יו"ר ועדת הכנסת בקריאה לפעול להחמרת הענישה נגד חבר כנסת שיפריע לנאום של אישיות ממלכתית זרה, באופן שיאפשר לוועדת האתיקה להרחיק חבר כנסת כזה למשך שישה חודשים מהכנסת ולשלול את שכרו בגין תקופת ההרחקה. הצעתו של ח"כ פורר מוגזמת ומיותרת, ויותר מכך: היא מתמקדת בטפל ומתעלמת מהעיקר – הצורך להסדיר סוגיות אתיות חשובות פי כמה בעבודתם של חברי הכנסת.

לגופו של עניין ניתן לומר כי התנהגותם של נציגי הרשימה המשותפת הייתה פסולה. הם הפרו את ההוראות המפורשות של תקנון הכנסת, בכך שהפריעו לסגן הנשיא לנאום ובכך שהניפו כרזות במליאה, שכן התקנון מחייב את חברי הכנסת לשמור על כבוד הכנסת וסדר דיוניה ולהימנע משימוש בחפץ כלשהו לצורך הבעת עמדות. ועדת האתיקה אף קבעה פעמים מספר כי פרובוקציות מסוג זה הן אולי פעולה פוליטית לגיטימית בכל מקום אחר, אך במליאת הכנסת חלים כללי התנהגות מיוחדים, והדיון בה צריך להיות מילולי בלבד. לפיכך, הדרישה שוועדת האתיקה של הכנסת תעניש את חברי הכנסת של הרשימה המשותפת בשל התנהגותם בהחלט סבירה.

עם זאת, הדרישה של ח"כ פורר להחמיר באופן קיצוני את הענישה אינה סבירה וספק רב אם יש בה צורך. כבר כיום יש לוועדת האתיקה סמכות להטיל סנקציות חמורות בגין נקיטת פרובוקציות בכנסת, עד כדי הרחקה מישיבות המליאה ומדיוני ועדות הכנסת (אך לא שלילת זכות ההצבעה) לתקופה של שישה חודשים, ושלילת שכר של שבועיים בגין ההרחקה. למרות זאת, העונשים שהיא מטילה במקרים דומים, ואף חמורים מכך, רחוקים מאוד מעונשי המקסימום שהיא רשאית להטיל. לדוגמה, בינואר 2012 הוחלט כי ח"כ רוברט טיבייב (קדימה), שהציג במהלך נאומו במליאה שוט – כדי להמחיש כי ראש הממשלה מכה את האזרחים – יורחק ממליאת הכנסת ליום אחד, וביולי 2017 הוחלט כי על ח"כ אחמד טיבי, שבעת נאומו במליאה קרע נוסח של הצעת חוק ודרך עליה – תוטל נזיפה בלבד. אפילו כאשר ב-2012 שפכה ח"כ אנסטסיה מיכאלי (ישראל ביתנו) כוס מים על ח"כ ר'אלב מג'אדלה (העבודה) בישיבת ועדה של הכנסת – מעשה אלימות של ממש – היא הורחקה מישיבות המליאה והוועדות למשך חודש בלבדדוגמה למקרה שבו הטילה ועדת האתיקה סנקציות חמורות בהרבה על חבר כנסת היא ההחלטה שהתקבלה ביולי 2014 בעקבות התבטאויותיה של ח"כ חנין זועבי (בל"ד) בעניין חטיפת שלושת הנערים בגדה – ועדת הכנסת הרחיקה את ח"כ זועבי למשך חצי שנה מישיבות מליאת הכנסת וועדותיה. ואולם במקרה זה לא היה מדובר בפרובוקציה בכנסת, אלא בהתבטאויות שנתפסו כחמורות ביותר ואף פוגעות בטובת המדינה, ובהן אמירות שלפיהן חוטפי הנערים אינם טרוריסטים וקריאה לפלסטינים לנתק את התיאום הביטחוני עם ישראל ולפתוח בהתנגדות עממית.

נראה אפוא שוועדת האתיקה עדיין לא מיצתה את הכלים שעומדים לרשותה כדי למנוע התנהגות בלתי הולמת בכנסת. בטרם יוענקו לוועדה סמכויות ענישה נוספות, ראוי קודם כל שהיא תדאג למצות את הכלים העומדים לרשותה כדי למנוע פרובוקציות עתידיות.

אבל כאמור, כל זה הוא הטפל ולא העיקר. העיקר הוא כל אותם תיקונים הדרושים כדי לשפר את עבודתם, התנהגותם ותדמיתם של חברי הכנסת. הצעד הראשון בכיוון זה הוא אימוץ קוד אתי חדש לחברי הכנסת, שיחליף את כללי האתיקה הקיימים, הפזורים במספר דברי חקיקה, וחלקם מיושנים ולא מספקים. בעשור הקודם התבצעה עבודה רצינית ומקיפה לצורך גיבוש קוד אתי חדש: בשנים 2006-2003 פעלה הוועדה להכנת כללי אתיקה לחברי הכנסת בראשות השופט בדימוס יצחק זמיר, ובהסתמך על המלצותיה פעלה בכנסת בשנים 2011-2009 ועדת משנה של ועדת הכנסת לגיבוש כללי אתיקה לחברי הכנסת בראשות ח"כ חיים אורון (מרצ). ואולם הקוד האתי שגיבשה ועדת המשנה נתקל בהתנגדויות רבות של חברי הכנסת, ולמעשה לא קודם. הצעותיהן של ועדת זמיר וועדת המשנה נוגעות בסוגיות מהותיות כמו הגברת השקיפות בכל הנוגע ליחסי חברי כנסת ושדלנים (לוביסטים), פתיחת הצהרות ההון של חברי הכנסת, החמרת הכללים לגבי היעדרות של חברי כנסת מהמליאה, החמרת האיסור על עיסוק נוסף של חברי כנסת, חיזוק ועדת האתיקה ואף מינוי יועץ אתיקה בכנסת.

בימים שבהם אמון הציבור בכנסת ובחבריה מצוי בשפל המדרגה, חשוב קודם כל להסדיר נושאים חשובים אלה על-מנת שניתן יהיה להטמיע את כללי ההתנהגות המצופים מחברי הכנסת ובכך לשפר מעט את תדמיתם. טוב יעשו חברי הכנסת אם יפעלו במרץ לאימוץ קוד אתי חדש ומשופר, ולא ינסו לקדם הצעות שאין בהן צורך של ממש.