הודעה לעיתונות

מתווה הטיפול במבקשי המקלט

המכון הישראלי לדמוקרטיה על מתווה הטיפול במבקשי המקלט: "מבטא את מחויבותה של ישראל לשמירה על זכויות האדם והחוק הבינלאומי"; "יש להנפיק בהקדם אשרות מתאימות למבקשי המקלט שיישארו בישראל ויאפשרו להם לצאת לעבוד ולקבל זכויות רפואיות וסוציאליות"

במכון הישראלי לדמוקרטיה מברכים על המתווה שהציגה הממשלה בנוגע לטיפול מבקשי המקלט, המבטא לפחות לפי הפרסומים הרשמיים עד כה, את מחויבותה של ישראל לשמירה על זכויות האדם והחוק הבינלאומי ואת שיתוף הפעולה החשוב והפורה בינה ובין מוסדות בינלאומיים רשמיים. זאת תוך הצלחה להגיע להסדר בחסות סוכנות הפליטים של האו"ם, הישג משמעותי למדיניות החוץ הישראלית המוכיח ששיתוף פעולה עם מוסדות בינלאומיים יכול גם להועיל למדינה.

פרופ' יובל שני, פרופ' מרדכי קרמניצר ופרופ' רובי ציגלר, מומחים למשפט בינלאומי ולדין ההומניטרי, מציינים כי במתווה כפי שהתפרסם, ישנו שינוי חשוב ומבורך במדיניות המוצהרת עד כה, המביא להכרה בכך שמבקשי המקלט שיוותרו בישראל שייכים לאוכלוסיות מוגנות. החוקרים מציינים כי במתווה ישנה הכרה של משרד ראש הממשלה בכך שמבקשי המקלט מאריתריאה וסודאן שמעמדם כשוהים בישראל מכוח זכאות להגנה בינלאומית לא הוכר מעולם, יוכרו כזקוקים להגנה, דבר המהווה שינוי במדיניות עד היום. כמו כן, ההצהרה כי 16,250 מבקשי מקלט שלא יישארו בישראל, יקבלו הגנה כנדרש לפי הדין בינלאומי במדינות אחרות על יסוד ההכרה בהם כפליטים על ידי סוכנות האו"ם לפליטים, מהווה הכרה בכך שגם מי שיצא למדינות אחרות, זכאי להגנה בינלאומית. זהו דבר שספק רב אם היה מתקיים לו היו מגורשים לרואנדה תחת הסכם חשאי.

כל אלו מהווים מהפך משפטי בעמדת המדינה, שהיה נדרש לאורך כל הדרך. כעת יש ליישם את הפתרון באופן מיטבי, לטובת הציבור הישראלי ולטובת מבקשי המקלט. לכן, על הממשלה להנפיק בהקדם האפשרי אשרות ראויות עבור מבקשי המקלט, המשקפות את העובדה שמדובר באוכלוסייה מוגנת לה יש מחויבות להעניק קיום בכבוד הכולל: זכויות סוציאליות נגישות לשירות בריאות ואפשרות לעבוד באופן חוקי. זאת כמובן, לצד דאגה לשכונות דרום תל-אביב ותושביהן על ידי המנהלת החדשה שהוקמה.