סדרת "סקר בקטנה"

83% מהחרדים: יום העצמאות אינו יום חג

| מאת:

לקראת יום הזיכרון ויום העצמאות "חפרנו" במאגר המקוון החדש Data Israel, וגילינו שלמעלה ממחצית מהישראלים צפו בעבר וגם היום בטקס המשואות ולא פחות מעניין, שבניגוד לעבר בשנים האחרונות רובנו רוצים להפריד בין יום הזיכרון ליום העצמאות.

הצמדת יום הזיכרון ליום העצמאות

כידוע, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה מצוין ביום שלפני יום העצמאות. לאורך השנים היו שתהו האם נכון להצמיד את יום הזיכרון מתרכז בשכול ובכאב ליום העצמאות שעיקרו שמחה, או שמא יש לרווח בין שני המועדים הללו. המכון למחקר חברתי שימושי (לימים: מרכז גוטמן לחקר דעת קהל ומדיניות במכון הישראלי לדמוקרטיה) בדק במסגרת הסקר השוטף שהוא קיים שנים רבות, האם לדעת הציבור יש להשאיר את המצב על כנו או האם האזרחים היו מעדיפים להפריד בין יום הזיכרון ליום העצמאות.

בבדיקה הראשונה שנערכה באוקטובר 1972 נמצא כי הציבור הישראלי-יהודי היה חלוק בשאלה זו: מחצית חשבו כי יש להפריד בין שני המועדים, ואילו 40% העדיפו להשאיר את המצב כמו שהוא, וזאת למרות שלדעת רוב המרואיינים (59%) יום הזיכרון משפיע לרעה על מצב הרוח ביום העצמאות שמתחיל מיד לאחריו. שנה לאחר מכן, באפריל 1973, שיעור המצדדים בהפרדה בין יום הזיכרון ליום העצמאות עלה במעט (55%). שיעור דומה נמצא גם בחודש מרץ 1974, חודשים ספורים לאחר תום מלחמת יום הכיפורים. בסקר "מדד השלום" שנערך באפריל, מיד לאחר יום הזיכרון ויום העצמאות 2012, השאלה נשאלה שוב. בבדיקה זו נמצא כי ההתנגדות להצמדת יום הזיכרון ויום העצמאות הצטמצמה מאוד. בין אם מחמת ההרגל ובין אם משום שהשתכנעו מההסבר כי יש להשאיר את שני הימים צמודים כדי להמחיש את המחיר היקר שעם ישראל שילם בעבור עצמאותו, רוב גדול של המרואיינים (70%) תמכו בהשארת המצב על כנו, ורק כרבע ( 23.5%) צידדו בהפרדה. נראה אפוא כי ברמת דעת הקהל לפחות העניין הוכרע.

שיעור התומכים בהפרדה בין יום הזיכרון ליום העצמאות (%, ציבור יהודי)

טקס הדלקת המשואות

טקס זה, המתקיים מדי שנה בהר הרצל, מציין את סוף יום הזיכרון ואת תחילת חגיגות יום העצמאות. הטקס הוא אחד מ"מדורות השבט" הבולטות לאורך השנה ובכלל. כידוע, השנה ניצב הטקס בלב מחלוקת בשאלת אופי הטקס ו"הבעלות" עליו בין יו"ר הכנסת אדלשטיין מצד אחד לבין ראש הממשלה נתניהו ושרת התרבות והספורט רגב מהצד האחר. אין לדעת כיצד מחלוקת זו תשפיע מכאן ואילך על הפונקציה המאחדת של הטקס, אבל נתוני העבר מגלים לנו עד כמה - לפחות בעבר - הדלקת המשואות הייתה גורם מאחד ומלכד. מסקרים שערך לאורך השנים המכון למחקר חברתי שימושי, ו"מדד השלום" שעורכים מרכז גוטמן ואוניברסיטת תל אביב, עולה כי שיעור הצפייה בטקס בטלוויזיה נע בין 63% ל- 72%.

שיעור הצפייה בשידור טקס הדלקת המשואות (%, ציבור יהודי)

למרות שמדובר ברוב ברור שצפו בטקס, ניסינו לברר מי נוטים לצפות בשידור בשיעורים גדולים או קטנים יותר. להפתעתנו מצאנו כי לא מדובר בציבורים מובחנים, וכי רק משתנה הגיל הבחין באופן מובהק בין מי שנוטים לצפות בו למי שאינם עושים כן. כפי שאפשר ללמוד מן התרשים הבא, בשבעת הסקרים שבהם נבדקה השאלה שיעור המרואיינים המבוגרים שצפו לדבריהם בטקס היה גבוה בהרבה משיעור הצעירים שדיווחו על כך.

שיעור הצפייה בשידור טקס הדלקת המשואות לפי גיל (%, ציבור יהודי)

למאגר המקוון Data Israel