סקר מיוחד

הכל מתחיל בחינוך

רוב הציבור מעדיף לשלם יותר מסים בתמורה למימון חינוך מגיל אפס לכל ילדי ישראל; הגורם העיקרי המשפיע על איכות החינוך הוא איכות ההוראה בבתי הספר; עם זאת, רוב הישראלים לא יעודדו את ילדיהם לעבוד כמורים בעתיד

Flash 90

לקראת החזרה ללימודים, סקר מיוחד של המכון הישראלי לדמוקרטיה בשיתוף מכון סמית בדק מה חושב הציבור הישראלי על מצב מערכת החינוך הישראלית ואיכות ההוראה בבתי הספר.

להלן עיקרי הממצאים:

המשיבים נשאלו על עמדותיהם בנושאים שונים הקשורים למערכת החינוך. 65% מהמשיבים השיבו כי איכות הצוות החינוכי היא הגורם העיקרי המשפיע על איכות החינוך של ילדיהם, כאשר 48% ציינו את איכות ההוראה כגורם הכי משפיע ו-18% את איכות הניהול. עוד 18% השיבו כי הגורם המשפיע הוא מספר התלמידים בכיתה, וכ-12% השיבו כי תקציב בית הספר הוא המשפיע.

מה לדעתך הוא הגורם העיקרי המשפיע על איכות החינוך של ילדיך או ילדים בשכונה שלך? (%)

רק 14% מהמשיבים השיבו כי יעודדו, עקרונית, את בנם או בתם להיות מורים. זאת בעוד ש-15% השיבו כי אינם יודעים, בעוד שרוב המשיבים, 71% השיבו כי לא יעודדו מסיבות שונות להיות מורים.

עקרונית, האם תעודד את בנך או בתך לעבוד כמורה? (%)

רק 16% מהמשיבים חושבים שמערכת החינוך מאפשרת שוויון הזדמנויות בישראל. 84% חושבים שהיא לא עושה זאת, מתוכם 47% חושבים כי החינוך בפריפריה פחות איכותי ו-25% חושבים שילדים עם לקויות למידה אינם מקבלים מה שנחוץ להם.

מה דעתך בנוגע לשוויון הזדמנויות בחינוך בישראל? (%)

רוב המשיבים, 62% חושבים שהמדינה צריכה לממן חינוך חינם מגיל 0 גם אם הדבר יהיה כרוך בהעלאת מסים, ומתוכם 29% בטוחים בכך. לעומת זאת רק 28% מהמשיבים חושבים שהמדינה לא צריכה לעשות זאת, מתוכם 6% שבטוחים בכך.

לדעתך, האם המדינה צריכה לממן חינוך מגיל אפס גם אם זה יהיה כרוך בהעלאה מסוימת של המסים? (%)