חוות דעת

הליך הבזק לחקיקת חוק המצלמות - חריג ופסול

מעולם, בהיסטוריה של מדינת ישראל, לא נחקק חוק הנוגע לבחירות, סמוך כל כך למועד קיומן. בחקיקת החוק המתיר הצבת מצלמות בקלפיות, ממשלת המעבר ביצעה מחטף והשתמשה לרעה בכוחה הפוליטי, תוך פגיעה קשה במוסד היועץ המשפטי לממשלה ובשלטון החוק

Flash 90

עם סיום ישיבת הממשלה, שיגרו חוקרי המכון הישראלי לדמוקרטיה מכתב ליו"ר הכנסת, ח"כ יואל (יולי) אדלשטיין וחברי הכנסת בדרישה שלא לקדם את יוזמת החקיקה של שר המשפטים, ח"כ אמיר אוחנה, ושר הפנים, ח"כ אריה דרעי בנוגע לתיעוד חזותי או קולי בקלפיות, יוזמה אשר עומדת בניגוד לחוות הדעת של יו"ר ועדת הבחירות, המשנה לנשיאה חנן מלצר והיועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט.

חוקרי המכון, פרופ' מרדכי קרמניצר, ד"ר עמיר פוקס, עו"ד עדנה הראל פישר ופרופ' יובל שני, מציינים כי החלטת הממשלה מהווה פגיעה קשה ובלתי מוצדקת במוסד היועמ"ש ובשלטון החוק. על אחת כמה וכמה, כאשר מדובר בממשלת מעבר שלא זכתה מעולם באמון הכנסת הנוכחית, המבקשת להניע מהלך חקיקה חריג וחפוז, ימים אחדים לפני הבחירות, באופן שימנע התארגנות והיערכות לשינוי יסודי מסוג זה.

מדובר בהחלטה שאין לה תקדים בתולדות המדינה. שכן, מעולם לא נחקק חוק בענייני בחירות, מראשיתו ועד סופו, בימים הבודדים האחרונים שלפני הבחירות, ביוזמתה של ממשלה שהיא גם ממשלת מעבר. חוקים שנחקקו בזמן ממשלות מעבר קודמות היו רק חוקים שהושלמו לאחר תהליך חקיקה ממושך קודם, תוך הסכמה בין האופוזיציה והקואליציה.

עוד מוסיפים החוקרים כי: "ממשלת המעבר הנוכחית עושה שימוש לרעה בכוח הפוליטי ופוגעת בעקרונות היסוד של השיטה המשטרית. דווקא ממשלה הטוענת לחשיבות עקרון המשילות, נדרשת לשמירה על המנגנונים הפנימיים ובראשם היועץ המשפטי לממשלה, כדי להבטיח את תקינות פעולותיה ולמנוע העברת סוגיות חוקתיות לפתחו של בית המשפט העליון, תוך החרפת העימות בין הרשויות ללא צורך".

העיסוק בנושא הזכות לבחור ולהיבחר, שהיא זכות דמוקרטית יסודית, באופן ובעיתוי שבו הם מתקיימים, אין בהם אלא כדי ליצור כאוס ופגיעה כפולה ומכופלת באופן ניהול הבחירות, וממילא בטוהר הבחירות, חופש הבחירה ופרטיות הבוחרים.

יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה ציין כי: "אין שום סיבה לפעול בניגוד לחוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה. בשיטת ממשל שבה הממשלה מייצגת רוב פרלמנטרי, הצעות חוק ממשלתיות הן בעלות מעמד מיוחד שחקיקתן מובטחת לכאורה בהליך מהיר וברוב פרלמנטרי וודאי כמעט. עוצמה זו מחייבת אחריות כבדה של הממשלה להצעותיה, בעיקר כשמדובר בהצעות חוק שיש להן השלכה על עקרונות היסוד של השיטה המשפטית והמשטרית בישראל".

לסיום מוסיפים חוקרי המכון, כי יו"ר ועדת הבחירות העריך כי חקיקה בעיתוי הזה תשבש את סדרי הבחירות ועלולה בסבירות גבוהה להביא לתוהו ובוהו ואנדרלמוסיה. חקיקה בניגוד להערכה זו תהיה נטילת סיכון בלתי סביר לפגיעה בהליך הבחירות. בוודאי על רקע מתווה ועדת הבחירות שהתקבל בהסכמת רוב הסיעות, לרבות סיעת הליכוד, לעשות שימוש נרחב בתיעוד מטעם הוועדה עצמה לשם פיקוח על טוהר הבחירות וללא פגיעה והטלת מורא על אוכלוסייה מסוימת.