סקירה

עריקות, התפלגות או פרישה? מורה נבוכים

| מאת:

הבחירות מאחורינו, ולפי מפת המנדטים הנוכחית, כדי להשיג רוב של 61 ח"כים, גוש הימין ייאלץ לגייס לשורותיו ח"כים בודדים נוספים. האם וכיצד חברי כנסת יכולים לערוק מסיעתם, ואילו סנקציות יחולו עליהם במקרים כאלה?

Flash 90

התפצלות מפלגה מסיעה משותפת

לא יחולו סנקציות על מפלגה שמתפצלת מסיעה משותפת, כמו למשל גשר, שח"כ אורלי לוי היא נציגתה היחידה, או תל"מ. ההתפצלות תוגדר כהתפלגות (ולא פרישה), ולמעשה המפלגה מקימה סיעה חדשה או מצטרפת לסיעה קיימת, ועל המתפצלים לא מוטלות מגבלות.

מה אם שליש מחברי הסיעה מתפצלים?

גם התפצלות שליש מחברי סיעה (שהם לפחות 2 ח"כים) תוגדר כהתפלגות.
למעשה, המתפלגים מקימים סיעה חדשה או מצטרפים לסיעה קיימת. ומה לגבי סנקציות? הם יוכלו להצטרף לממשלה ולהתמודד בבחירות הבאות באופן חופשי, אבל, אם ההתפלגות מתבצעת בשנתיים הראשונות לכהונת הכנסת, הסיעה החדשה של המתפלגים לא תקבל מימון מפלגות שוטף.

פורשים לא יכהנו כשרים או סגני שרים

התפצלות של ח"כ יחיד או כמה ח"כים מסיעה (למשל, כמה ח"כים מכחול לבן): המתפצלים מוגדרים כפורשים ומוטלות עליהם סנקציות חמורות ביותר: הם לא יוכלו לכהן כשרים או סגני שרים בכנסת הנוכחית, להתמודד בבחירות הבאות עם מפלגה שמיוצגת בכנסת הנוכחית, ולא יוכלו להקים סיעה חדשה או להצטרף לסיעה קיימת. יחד עם זאת, הפורש/ים יוכלו לקחת בכל התפקידים הפרלמנטריים לפי תקנון הכנסת - ובהם כהונה בוועדות ואף כיו"רים - פרט להגשת הצעת אי-אמון.

למי הכי קל יהיה להתפצל?

לח"כ אורלי לוי או לתל"מ. כל ח"כ מכחול לבן יכול לערוק ולהצביע בעד הממשלה, אבל הוא לא יוכל לקבל תפקיד בממשלה או שריון ברשימה לכנסת הבאה.