מאמר דעה

האיום על ממלכתיות השירות הציבורי

| מאת:

קשר ישיר עובר בין הלחץ של השר לביטחון פנים על מפקד מחוז ירושלים, לבין כוונתה של ח"כ אסנת מארק לפעול לבחירת שופטים בעלי תפיסת עולם ימנית שמרנית ברוח הליכוד. מדובר במתקפה משולבת על האופי הממלכתי של השירות הציבורי ושל הרשות השופטת, אשר נועדה להביא לפוליטיזציה של שניהם

Flash 90

קשר ישיר עובר בין הלחץ של השר לביטחון פנים על מפקד מחוז ירושלים, לבין כוונתה של ח"כ אסנת מארק לפעול לבחירת שופטים בעלי תפיסת עולם ימנית שמרנית ברוח הליכוד. מדובר בלא פחות ממתקפה משולבת על האופי הממלכתי של השירות הציבורי ושל הרשות השופטת, אשר נועדה להביא לפוליטיזציה של שניהם.

כשהשר אוחנה מנסה להתערב בשיקול הדעת המקצועי של המשטרה, ומדרבן אותה לחרוג מהדין המחייב ביחס להפגנות, יש בכך ניסיון פגיעה באופייה הממלכתי והא-מפלגתי. מובן שהשר אחראי מיניסטריאלית על המשטרה ורשאי להשפיע על מדיניותה הכללית בנושאים עקרוניים, אולם ללא עצמאות מקצועית מהדרג הפוליטי באופן הביצוע האופרטיבי של המדיניות בכלל תחומי פעילותה, אכיפת החוק באופן שוויוני עלולה להיפגע עקב שיקולים זרים, מפלגתיים ופוליטיים.

ניסיון בוטה זה הוא למעשה גרסה קיצונית של מתקפת הפוליטיזציה בשנים האחרונות על השירות הציבורי בישראל. ניתן למנות לדוגמה, את הניסיונות לפגוע בעצמאות מערך הייעוץ המשפטי לממשלה, אשר מאז ההחלטה להגיש כתב אישום נגד ראש הממשלה נתניהו הפכו לבוטים עוד יותר, ועוד קודם לכן, עברו דרך שורת הצעות – אם זה ח"כ בצלאל סמוטריץ' בהצעת חוק פרטית במרץ 2017 שביקשה לחייב את היועץ המשפטי לממשלה כי בעת ייצוג הממשלה בפני בתי המשפט עליו להציג עמדה שתעלה בקנה אחד עם עמדתה, סיכול ייצוג המשנה ליועמ"ש דינה זילבר בכנסת על-ידי שרת המשפטים איילת שקד, והצעות חוק שנועדו להגדיל את מידת השפעת הגורמים הפוליטיים במינוי יועצים משפטיים במשרדי הממשלה עליהם חתומים אוחנה ושקד בנפרד. 

ונעבור לוועדה לבחירת שופטים: אמירותיה של ח"כ מארק הן מתוחכמות במיוחד בהקשר זה. זוהי גרסה בוטה יותר להצהרות קודמות של ח"כ שקד, בעת כהונתה כשרת המשפטים, כי הצליחה להביא למינוי שופטים בעלי תפיסת עולם שמרנית בכל הערכאות. צריך לומר בבירור, ישנה הטעיה גדולה בטענות אלה. הרי כיצד ניתן לבחון שמרנות של מועמדים לשפיטה לערכאות הנמוכות שאליהם נעשים רוב מוחלט של המינויים (76% בשנת 2018)? כיצד תתבטא תפיסת עולמו השמרנית של עורך דין המתמחה בדיני תעבורה או מלווה עסקאות נדל"ן? לדעתי, עומד לפנינו ניסיון לבחור מועמדים לפי הזדהותם המפלגתית, באופן שיחסל את קיומה של הרשות השופטת כמוסד ממלכתי וא-מפלגתי.

למעשה, "סימון הוועדה לבחירת שופטים" מאיים על ממלכתיות השירות הציבורי-משפטי בכללותו, אשר שיעור גבוה של המועמדים לשפיטה בישראל מגיע ממנו (45% בשנת 2018; 38% בשנת 2019). יומרתה של ח"כ מארק לזהות שמרנות בקרב עורכי דין משמשת לא רק ככסות לפשפש בזיהוי המפלגתי של מועמדים לשפיטה מהמגזר הפרטי, אלא גם כדי להבהיר לעורכי דין במגזר הציבורי שעליהם להיות נוחים ומתרפסים כלפי הממשלה, אחרת קידומם המקצועי ייפגע. זאת, באמצעות שוט תמידי כלפי הבכירים שבהם, אשר קביעותם התעסוקתית הוחלפה לפני שנים בקדנציות.

לא צריך להיות מומחים גדולים למשפט כדי לפסוק כי כך מנסים גורמים פוליטיים להרוג שתי ציפורים במכה אחת: פוליטיזציה הן של הרשות השופטת והן של השירות הציבורי. הסכנות של מהלכים אלה רבות: פגיעה בתקינות סדרי מינהל, בזכויות האזרח, במקצועיות השירות הציבורי והרשות השופטת, ולא פחות מכך - באיכות ושוויוניות השירותים שהם מספקים לציבור. אבל כנראה שבעידן שבו ראש ממשלה מכהן נאשם בפלילים, הפוליטיקאים נעשו עיוורים לסכנות הפגיעה באינטרס הציבורי.