מהתקפה להגנה - סטטוס קוו חדש לשלטון החוק

בחירות 2019

הרעיון בדבר שלטון החוק מבוסס על התובנה ש"השלטון במדינה מסור לחוק ולא לאדם, אף לא לאדם העומד בראש המדינה". מכאן נובע שהכול כפופים לחוק ולמשפט – הן האזרחים הן השלטון; מקטן ועד גדול. יתר על כן, כולם כפופים לסמכות של גופי האכיפה, המפעילים סנקציות כנגד כל המפר את החוק.