חוות דעת

חובת מענה אנושי לפלטפורמות המקוונות ומהירות תגובה להסרת תוכן פוגעני - בחקיקה

ההתרחבות המשמעותית שחלה בשנים האחרונות בהיקף השימוש בפלטפורמות מקוונות הביאה עמה, לצד היתרונות הברורים, גם תופעות קשות של אלימות, הטרדה, והשפלה. על מנת לצמצם את היקפן באופן משמעותי, יש למזער את משך הזמן שבו פרסומים מסוג זה יישארו ברשת

בשנים האחרונות התרחב היקף השימוש בפלטפורמות מקוונות, בין אם רשתות חברתיות, אפליקציות היכרות, שירותי מסרים מיידיים, או מערכות 'ויקי' ליצירה משותפת של גופי מידע. אך לצד הברכה שבקדמה הטכנולוגית, קיימות סכנות של שימוש בפלטפורמות המקוונות במטרה להסב נזקים של ממש בעולם האמיתי - אם על ידי הסתה מפורשת לאלימות, באמצעות פרקטיקות הקוראות באופן משתמע לאלימות, השפלה על ידי סימון יחידים כמטרות (doxing), או על דרך של הטרדה מינית מקוונת.

על מנת לצמצם באופן משמעותי את היקף הפגיעה הפוטנציאלי של תופעות אלו, יש למזער את משך הזמן שבו פרסומים מסוג זה נשארים ברשת. לשם כך, יש לצמצם את זמני התגובה של מפעילי הפלטפורמות מן הרגע שבו פנה אליהם קורבן של פרקטיקות אלו בבקשה להסיר את התוכן הפוגעני. מוצע כי חובת גופי תקשורת לספק מענה טלפוני אנושי חינם לצרכנים, על פי חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981, יחול גם על הפלטפורמות המקוונות.

הלכה למעשה מוצע גם להוסיף חובה נוספת בדבר זמני המענה לבקשות הסרת תוכן מסוימות.