מאמר דעה

הצעת סער: ראויה ומאוזנת

| מאת:

ההסדר שהציע שר המשפטים גדעון סער, לפיו הליך השימוע למועמדים לשיפוט בבית המשפט העליון יועבר בשידור חי בטלוויזיה, הוא ראוי ומאוזן. לא מדובר ב"שימוע" שבו כל אדם יכול לשאול את המועמד לעמדותיו, אלא בשידור ישיר של דיוני ועדת המשנה, ולכן יש להסדר החדש חשיבות רבה, בכך שייתן ביטוי לחשיבות של עקרון השקיפות

יו"ר הועדה לבחירת שופטים, שר המשפטים גדעון סער, פרסם אמש כי הוא יביא לישיבתה הקרובה של הועדה את הצעתו לשדר לציבור את השימוע למועמדים לשיפוט בבית המשפט העליון.

לפני הכל, קצת עובדות: הוועדה לבחירת שופטים מורכבת מ-9 חברים: 3 שופטים של בית המשפט העליון; 2 שרים; כשאחד מהם הוא תמיד שר המשפטים המשמש יו"ר הועדה; 2 חברי כנסת (כאשר אחד מהם הוא בד"כ נציג של האופוזיציה בכנסת) ו-2 נציגים של לשכת עורכי הדין. המועמדים לשיפוט בכל בתי המשפט, מופיעים בפני ועדת משנה של הוועדה לבחירת שופטים; אולם כאשר מדובר במועמדים לבית המשפט העליון, רוב חברי הועדה לבחירת שופטים משתתפים באותה ועדת משנה. על מנת לבחור שופט לבית המשפט העליון נדרש רוב של 7 מתוך 9 חברי הוועדה.

כאמור, לפי הצעתו של שר המשפטים, יועברו הראיונות שנערכים למועמדים בוועדת המשנה בשידור חי בטלוויזיה.

ההסדר המוצע הוא ראוי ומאוזן, ונותן ביטוי לחשיבות של עקרון השקיפות. לא מדובר ב"שימוע" במובן זה שכל אחד מן הציבור יכול לשאול את המועמד לעמדותיו, אלא בשידור ישיר של דיוני ועדת המשנה, שהוא דיון שממילא מתקיים כיום. זהו לא הליך חדש, אלא שידור ישיר של הליך קיים.

פומביות ההליך לבחירת שופטים בוועדה עדיפה על חלופות שונות שהועלו במהלך השנים - למשל שימוע פומבי בכנסת. ההצעה לא משנה את ההסדר הקיים של הליך הבחירה, אלא "משקפת" אותו לציבור באמצעות שידור ישיר.

יש להניח שיהיו מתנגדים להצעת סער. מצד אחד, אלה שיטענו כי זה מעט מדי והשימוע צריך להתקיים על ידי נבחרי הציבור בכנסת. מצד שני, אלה שיאמרו שאין לשנות מן ההסדר הקיים שכן קיום ההליך בצורה פומבית עלולה להפוך את הדיון להצגה לצרכי פרסום ולהפעיל לחץ על חברי הוועדה. אולם דווקא טיעונים אפשריים אלה הם שמלמדים על האיזון ועל ה"מידתיות" שבהצעת סער. אגב, ההצעה נתמכת גם על ידי הנשיאה חיות בהמשך למגמה שהיא מקדמת, להגברת השקיפות בהתנהלות מערכת המשפט.

כדאי לזכור כי כיום, גם חלק מדיוני בית המשפט העליון בתיקים בעלי חשיבות ציבורית מועברים בשידור ישיר, ולאחרונה הועבר בשידור חי גם אישור הסדר הטיעון עם דרעי, שנידון בבית משפט שלום (ולא בעליון).

ולסיכום, יש להצעה חשיבות רבה בכך, שהיא נועדה להגביר את אמון הציבור בהליך הבחירה באמצעות הפיכתו להליך פומבי ושקוף. ואם המהלך יצלח, נרוויח כולנו.

המאמר פורסם לראשונה בישראל היום