חוות דעת

חוו"ד - הצעת חוק מע"מ אפס

הצעת חוק מס ערך מוסף (הטבה במס לרכישת דירת מגורים מוטבת)

הצעת החוק שתעלה מחר בוועדת כספים, מקפלת בתוכה פגיעה חמורה בשוויון כלפי אוכלוסיות שאינן משרתות בצבא – בעיקר במגזר החרדי והערבי. ההצעה אינה מקיימת את תנאי המידתיות הבסיסי, שהוא קשר רציונלי בין האמצעי ובין התכלית שהחוק מנסה להשיג – הורדת מחירי הדירות.

מטבעות

בישראל קיימים ציבורים שאינם משרתים בצבא, וזאת בשל פטור שניתן להם על ידי המדינה. לא ניתן להתעלם מהעובדה, לפיה אי-השירות בצה"ל של האזרחים הערבים נובע מההחלטה שלא לקרוא להם לשירות. זו המדיניות המפורשת של צה"ל ושל הממשלה מאז הקמת המדינה ועד היום.

גם הסדר דחיית השירות של לומדי התורה היה הסדר שנעשה על ידי המדינה. המדינה אינה רשאית מצד אחד להחליט שהיא אינה מעוניינת לגייס אוכלוסייה מסוימת, ומן הצד השני להפלות אותה לרעה באמצעות הטבות מפליגות למשרתים, שאין להן קשר ישיר לשירות הצבאי.

ההצעה כושלת כבר בתנאי הראשון והמינימלי של המידתיות – תנאי הקשר הרציונלי בין האמצעי המוצע ובין התכלית – הוזלת מכירי הדירות. אין לנו אלא להתלות בעניין זה בדבריהם של בכירי הכלכלנים בארץ, שבאים מהשקפות עולם שונות: "ההצעה למע"מ אפס לזכאים לרכישת דירות מגורים היא הצעה גרועה שאינה פועלת לצמצום עודף הביקוש בשוק הנדל"ן, ואף עלולה להחריף עוד את בעיית מחירי הדיור. "

ראוי כי הוועדה תדחה מכל וכל הצעת חוק זו, שאינה מתיישבת עם ערכי היסוד של המדינה, עם יסודותיה החוקתיים  ועם התכלית הכללית של חקיקה- לקדם את טובת הכלל.

ההצעה מקפלת בתוכה פגיעה חמורה בשוויון כלפי אוכלוסיות שאינן משרתות בצבא – בעיקר במגזר החרדי והערבי. ההצעה אינה מקיימת את תנאי המידתיות הבסיסי, שהוא קשר רציונלי בין האמצעי ובין התכלית שהחוק מנסה להשיג – הורדת מחירי הדירות

קראו את חוות הדעת שהוגשה לחברי וועדת הכספים.