מאמר דעה

קואליציה חדשה, חוק יועמ"שים ישן: ההכפפה שתכרסם בשלטון החוק

| מאת:

אם היועצים המשפטיים יתמנו כמשרות אמון של השרים, כפי שדובר עתה במגעים הקואליציוניים, הם יהפכו לעושי דברם ותפקידם יישאר ללא תכלית.

פלאש 90

במסגרת המשא ומתן הקואליציוני שמענו שוב על יוזמה חדשה-ישנה: להפוך את תפקידי היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה למשרות אמון. כאמור, זוהי אינה יוזמה חדשה. לפני כארבע שנים כבר נדונו שתי הצעות חוק שנועדו להגשים את אותה מטרה. האחת, הצעת חוק ממשלתית שקידמה שרת המשפטים דאז איילת שקד, לפיה במקום המכרז הנהוג היום, היועץ המשפטי יתמנה על ידי השר (בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה), בהתאם להמלצותיה של ועדת איתור שבראשה יעמוד מנכ"ל המשרד.

הרחיקה לכת עוד יותר הצעת חוק פרטית של מספר חברי כנסת, ולפיה היועצים המשפטיים יהפכו למשרות אמון של השר. צריך לדעת עוד פרטים על הרעיון הנוכחי שעלה מהמשא ומתן הקואליציוני, אבל ניכר שהקואליציה המסתמנת הולכת לגרסה השנייה, הקיצונית יותר.

היוזמה להפוך את תפקידי היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה למשרות אמון נועדה לגרום לכך שמינוי והדחת יועץ משפטי ייעשו לפי שיקול דעת השר הממונה על המשרד. כאמור, כיום יועץ משפטי של משרד ממשלתי מתמנה במכרז. דרך זו תואמת את מהות תפקידם: לסייע למשרד להגשים את מדיניותו מבחינה משפטית, ותוך כדי כך לשמש "שומרי סף" המקפידים על כך שהמשרד פועל בהתאם לחוק.

בהפיכת היועץ המשפטי למשרת אמון, לא מדובר במהלך שנועד לאפשר מעורבות רבה יותר של השר בהליך המינוי, אלא בצעד שנועד לאפשר לשר לשלוט ביועץ המשפטי של משרדו באמצעות השתלטות על דרכי מינויו. זהו מהלך שנועד להפוך את היועץ המשפטי לעבד נרצע של השר בלבד.

אין מדובר במהלך "דמוקרטי" שמביא לידי ביטוי את רצון "העם", כפי שנטען בעבר. דמוקרטיה בלא שלטון החוק איננה דמוקרטיה. הפיכת היועצים המשפטיים למשרות אמון של השרים תסכל את תכלית פעולתם, משום שהיא תהפוך אותם לעושי דברם של השרים בלבד, ולא משרתי הציבור, כפי שנדרש מהם. כדי לשמור על חוקיות פעולות הממשלה, נדרשים היועצים המשפטים להיות עצמאים ממשרדם בחוות דעתם המשפטית, תוך שהם כפופים מקצועית ליועץ המשפטי לממשלה ונדרשים לתיאום עמו. לכן, אם יהפכו היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה למשרות אמון, ייפגע מעמדם, תסוכל יכולתם למלא את תפקידם כנדרש, ויהיה בכך כרסום בשלטון החוק.