מאמר דעה

ההסכמים הקואליציוניים של הממשלה ה-37 | מינוי יועצים משפטיים במשרדי הממשלה

| מאת:

הפיכת היועמ"שים למשרות אמון של השרים ומנכ"לי המשרדים תסכל את יכולתם להגן על שלטון החוק ותפחית את אמון הציבור במשרדים.


כיום יועץ משפטי של משרד ממשלתי מתמנה במכרז. דרך זו תואמת את מהות תפקידו: לסייע למשרד להגשים את מדיניותו מבחינה משפטית, ותוך כדי כך לשמש "שומר סף" המקפיד על כך שהמשרד פועל בהתאם לחוק. 

ההוראה בסעיף 31 להסכם הקואליציוני בין הליכוד לציונות הדתית קובעת שבמקום מינוי באמצעות מכרז, יוכל מנכ"ל המשרד למנות את היועץ המשפטי כמשרת אמון. במלים אחרות, היא נועדה לקבוע כי מינוי והדחת יועץ משפטי ייעשו לפי שיקול דעת המנכ"ל, איש אמונו של השר הממונה על המשרד. 

הפיכת היועצים המשפטיים למשרות אמון של המנכ"ל והשר תהפוך אותם לעושי דברם של השרים בלבד ולא למשרתי הציבור כפי שנדרש מהם. על מנת לשמור על חוקיות פעולות הממשלה ולמנוע שחיתות, נדרשים היועצים המשפטים להיות עצמאים בחוות דעתם המשפטית, והם כפופים מקצועית ליועץ המשפטי לממשלה, לא לשר. לכן, אם יהפכו היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה למשרות אמון, לא רק שייפגע מעמדם, אלא תסוכל יכולתם להגן על שלטון החוק ולמלא את תפקידם כנדרש. התוצאה הצפויה היא שבית המשפט, בעתירות שיגיעו אליו, לא יוכל לסמוך על כך שהתקיימה בחינה ראויה של חוקתיות וחוקיות; ואף יפחת אמון הציבור במשרדי הממשלה. זהו ניסיון נוסף להגביל מוסד עצמאי המשמש כשומר סף ולהכפיף אותו לדרג הפוליטי, בניגוד לטובת הציבור.