פרויקט מיוחד

הדיון בבג"ץ בחוק הנבצרות

| מאת:

התיקון לחוק יסוד: הממשלה קובע כי ראש הממשלה עצמו, באישור של שני שלישים מחברי ועדת הכנסת או בהחלטה של שלושה רבעים מחברי הממשלה, רשאים להודיע על נבצרות ראש הממשלה. הוא מבטל את מצבי חוסר התפקוד שהוכרו בעבר בפסיקה ובפרט את ה"נבצרות המשפטית". ב-28 בספטמבר 2023 דן בג"ץ בהרכב מורחב בן 11 שופטים בעתירה והתמקד בשאלה האם יש לדחות את תחולת החוק.

Photo by Chaim Goldberg/Flash90

ב-3 באוגוסט 2023 דנו שופטי בג"ץ בראשות נשיאת העליון אסתר חיות, המשנה לנשיאה עוזי פוגלמן והשופט יצחק עמית בעתירת התנועה למען איכות השלטון וגופים נוספים נגד התיקון לחוק יסוד: הממשלה שנוגע לנבצרות ראש הממשלה. דיון בהרכב מורחב בעתירה, ובו 11 שופטים, התקיים ב-28 בספטמבר 2023 והתמקד בשאלה האם יש לדחות את תחולת החוק.

לצפייה בדיון שהתקיים ב-28 בספטמבר 2023

 

לצפייה בדיון שהתקיים ב-3 באוגוסט 2023

 

ב-23 במרץ 2023 אישרה הכנסת את התיקון לחוק יסוד: הממשלה, שכלל הוספת סעיפים העוסקים בנבצרות ראש הממשלה. לפי התיקון, העילה לנבצרות היא אי-מסוגלות פיזית או נפשית בלבד. משמע, התיקון מבטל את המצבים האחרים של חוסר תפקוד, שהוכרו בעבר בפסיקה, ובפרט מבטל את ה"נבצרות המשפטית", כגון המצב שבו ראש ממשלה לא מתפקד בשל הליך פלילי שמתנהל נגדו. 

עוד קובע התיקון כי ההכרזה על נבצרות והגורם המוסמך לכך אינו היועץ המשפטי לממשלה (כפי שנקבע בעבר בפסיקה) אלא ראש הממשלה בעצמו, באישור שני שלישים מחברי ועדת הכנסת, או החלטה של שלושה רבעים מהממשלה. ההחלטה תעמוד בתוקף שלושה ימים ואז תובא לאישור ועדת הכנסת ברוב של שני שלישים ותעמוד בתוקפה עד שבוע. הארכת הנבצרות מעבר לכך תהיה בהחלטת מליאת הכנסת ברוב של 80 חברי כנסת.

נקבעו גם מנגנונים באשר למצב שבו הממשלה יוזמת את הכרזת הנבצרות (אז נדרשת בקשה של שלוש חמישיות משרי הממשלה לכינוס הממשלה לשם דיון להכרזה על הנבצרות), ושימוש בחוות דעת רפואית בפני ועדת הכנסת, באשר לנבצרות מטעמי בריאות.

בשל הטענה שבתיקון יש משום שימוש לרעה של הכנסת בסמכותה המכוננת, שכן הקואליציה חוקקה את התיקון רק לשם הטבת מצבו של ראש הממשלה נתניהו, הדיון ב-28 בספטמבר התמקד בשאלה האם יש לפרש את החוק כך שהוא יחול בעתיד, ככל הנראה מהכנסת הבאה, ולא בתחולה מיידית.

לעיון בחוק

לעיון במסבירון של
ד"ר עמיר פוקס לקראת הדיון

לעיון בחוות דעת של
ד"ר עמיר פוקס על הצעת החוק

 

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה סברה אף היא שמדובר בחוק פרסונלי המהווה "שימוש לרעה בסמכות הכנסת כדי לשפר את מצבו המשפטי של ראש הממשלה". היא הוסיפה שיש מקום להוציא צו על תנאי, שיורה לכנסת ולראש הממשלה לטעון מדוע לא יבוטל החוק, בשל השימוש לרעה בסמכות המכוננת.