סקרי "חרבות ברזל"

סקר בזק "חרבות ברזל":  64% מהציבור חושש לביטחונו הפיזי ו-59% לביטחונו הכלכלי

| מאת:

למרות מתקפת ה-7 באוקטובר, שיעור היהודים האופטימיים לגבי עתידה של ישראל עלה משמעותית, מ-52% ל-65.5%. בציבור הערבי לא חל שינוי.

Photo by Noam Revkin Fenton/FLASH90

מרכז ויטרבי לחקר דעת קהל והמדיניות במכון הישראלי לדמוקרטיה ערך עד כה שני סקרי בזק בהקשר למלחמה. הראשון נערך בתאריכים 17-15/10/2023 והסקר השני, שממצאיו מרוכזים כאן, נערך בתאריכים 19-18/10/2023. בסקר הראשון רואיינו 507 איש ואשה בשפה העברית ו-105 בשפה הערבית, ובשני – 507 בעברית ו-103 בערבית, המהווים מדגם ארצי מייצג של כלל האוכלוסייה הבוגרת בישראל בגילאי 18 ומעלה. טעות הדגימה המרבית לכל אחד מהמדגמים 4.04% ± ברמת ביטחון של 95%. עבודת השדה בוצעה על ידי מכון לזר מחקרים בראשות ד"ר מנחם לזר.


הנושאים העיקריים שנבדקו בחלקו השני של הסקר:

  • החוסן האזרחי
  • חששות ואופטימיות לעתיד

לעיון בחלקו הראשון של הסקר

 

החוסן האזרחי

בסקר הנוכחי בדקנו כיצד הציבור מעריך את החוסן/יכולת העמידה של האזרחים, ומצאנו שרוב גדול מאוד העניק כאן ציונים גבוהים. ההבדלים בין המחנות הפוליטיים השונים (יהודים) בשאלה זו הם קטנים, אבל הפער בין יהודים לערבים גדול, אם כי בשני המקרים מדובר ברוב (יהודים 88.5%, ערבים 56%).

 

חששות לעתיד

רוב המרואיינים (64%) חוששים לביטחון הפיזי שלהם או של בני משפחתם הקרובה (יהודים 63%; ערבים 69%). מיעוט מהחרדים (41%) ביטאו חשש זה, לעומת רוב ביתר הקבוצות במדגם היהודים.

רוב המרואיינים חוששים לביטחון הכלכלי שלהם או של בני משפחתם הקרובה (59%), כאשר ההבדלים בנושא זה בין יהודים (57%) לערבים (69%) גדולים מעט יותר. פילוח היהודים לפי מצבם התעסוקתי מעלה כי מידת החשש הרב ביותר היא של אלה שעבדו לפני המלחמה ולא עובדים כיום (69%), והנמוכה ביותר היא של אלה שממשיכים לעבוד במקום עבודתם, מחוץ לביתם, כמו לפני המלחמה (48.5%).

חוששים לעתיד ביטחונם בזמן הקרוב קרוב מבחינה פיזית וכלכלית (%, כלל המדגם)

 

אופטימיות לגבי העתיד של ישראל

למרות האירועים ב-7 באוקטובר, בציבור היהודי חלה עלייה משמעותית בשיעור האופטימיים לגבי עתידה של ישראל (65.5% לעומת 52% ביוני השנה). בציבור הערבי לא חל שינוי משמעותי – כאז כן כיום כ-36% בלבד הם אופטימיים לגבי עתידה של ישראל.

בשלושת המחנות הפוליטיים (יהודים) כאחד חלה עלייה בשיעורי האופטימיים בשמאל כיום 41% בהשוואה ל-21% ביוני, במרכז 58% כיום בהשוואה ל- 42%, ובימין שהיה תמיד המחנה האופטימי ביותר 75% כיום בהשוואה ל-65% ביוני. (%, יהודים)

 


מחקר המלחמה בעזה (2) נערך ע"י מרכז ויטרבי לחקר דעת קהל והמדיניות במכון הישראלי לדמוקרטיה. בסקר, שנערך באינטרנט ובטלפון (השלמות של קבוצות שאינן מיוצגות כראוי במרשתת) בין התאריכים 18-19/10/2023 רואיינו 507 איש ואשה בשפה העברית ו-103 בשפה הערבית, המהווים מדגם ארצי מייצג של כלל האוכלוסייה הבוגרת בישראל בגילאי 18 ומעלה. טעות הדגימה המרבית לכלל המדגם 4.04% ± ברמת ביטחון של 95%. עבודת השדה בוצעה על ידי מכון "לזר מחקרים" בראשות ד"ר מנחם לזר. לקובץ הנתונים המלא ראו: https://dataisrael.idi.org.il.


להורדת הנתונים המלאים של שני חלקי הסקר >>