סקרי "חרבות ברזל"

סקר בזק "חרבות ברזל": יותר ממחצית מהציבור צופים סיכויים נמוכים ל"ניצחון מוחלט" במלחמה

| מאת:

68% מהיהודים מתנגדים להעברת סיוע הומניטרי לרצועת עזה במצב הנוכחי באמצעות גורמים בינלאומיים, לעומת 85% מהערבים התומכים בכך • 55% מהציבור סבורים כי הכרזת נתניהו שהדירוג של מודי'ס משקף רק את מצב המלחמה ולא את המצב הכלכלי האמיתי של ישראל אינה מציאותית • 60% מהציבור צופים גל מחאה גדול בתקופה הקרובה, אך רק כרבע סבורים שישתתפו בו.

Photo by Chaim Goldberg/Flash90

להלן ממצאי סקר הבזק "חרבות ברזל" ה-11, שנערך על ידי מרכז ויטרבי לחקר דעת קהל ומדיניות במכון הישראלי לדמוקרטיה. איסוף הנתונים נעשה בתאריכים 12-15/2/2024. המדגם (פאנל אינטרנטי+השלמות בטלפון) כלל 510 מרואיינים בשפה העברית ו-102 מרואיינים בשפה הערבית. טעות הדגימה המרבית למדגם זה היא 4.04% ± ברמת ביטחון של 95%. עבודת השדה בוצעה על ידי "מכון לזר מחקרים".

הנושאים העיקריים שנבדקו בסקר:

  • הסיכויים להשגת "ניצחון מוחלט" במלחמה בעזה
  • העברת סיוע הומניטרי לתושבי עזה
  • החזית הצפונית לאן?
  • "רשות פלסטינית מחודשת", האמנם?
  • תמיכה או התנגדות לכינון מדינה פלסטינית
  • עתיד הטרור אם תוקם מדינה פלסטינית
  • הסדר מדיני לסיום המלחמה
  • הורדת דירוג האשראי של ישראל על ידי חברת מודי'ס ומצבה הכלכלי של ישראל
  • התפתחות גל מחאה אזרחית נגד הממשלה והשתתפות במחאה שכזו

"ניצחון מוחלט" בעזה?

לאחרונה אמר ראש הממשלה כי ישראל חותרת ל"ניצחון מוחלט" במלחמה בעזה. שאלנו אפוא את המרואיינים מה לדעתם הסיכויים שהמלחמה אכן תסתיים בניצחון כזה של ישראל. בכלל המדגם הרוב השיבו כי הסיכויים לכך נמוכים. אם כי גם בקרב היהודים וגם בקרב הערבים מדובר ברוב המעריכים שהסיכויים ל"ניצחון מוחלט" הם נמוכים, הרי שבקרב היהודים מדובר ברוב דחוק (51% לעומת 42%) בעוד שבקרב הערבים מדובר ברוב גדול מאוד (77.5% לעומת 18%). 

מה הסיכויים ל"ניצחון מוחלט" במלחמה בעזה? (%, כלל המדגם)

פילוח מדגם היהודים לפי מחנות פוליטיים מראה כי בקרב השמאל והמרכז הרוב מעריכים שיש סיכויים נמוכים בלבד ל"ניצחון מוחלט" (שמאל: 84%, מרכז: 63%). לעומת זאת בקרב מי שמגדירים עצמם ימין, הרוב (55%) סבורים שהסיכויים ל"ניצחון מוחלט" הם גבוהים.

אפשרות העברת סיוע הומניטרי לתושבי עזה

בין אם צופים אפשרות של "ניצחון מוחלט" ובין אם לאו, ניצבת ועומדת עדיין שאלת מתן הגשת סיוע בינלאומי לתושבי עזה. שאלנו את המרואיינים מה עמדתם לגבי האפשרות שישראל תאפשר כיום העברת סיוע הומניטרי לתושבי עזה באמצעות גורמים בינלאומיים שאינם קשורים לחמאס ולאונר"א. בקרב המרואיינים היהודים הרוב (68%) אינם תומכים בהעברת סיוע הומניטרי גם בתנאים הללו ואילו בקרב המרואיינים הערבים רוב גדול תומכים בכך (85%).

פילוח של מדגם היהודים לפי מחנות פוליטיים מעלה כי בשמאל הרוב תומכים במתן אפשרות לגורמים בינלאומיים להעביר סיוע הומניטרי לעזה (59%), המרכז חצוי עם נטייה שלא לאפשר זאת ואילו בימין הרוב הגדול סבורים כי ישראל אינה צריכה לאפשר העברת סיוע הומניטרי לתושבי עזה. 

האם אתה תומך או לא תומך בכך שישראל תאפשר כיום העברת סיוע הומניטרי לתושבי עזה, שבמסגרתו יועברו מזון ותרופות באמצעות גורמים בינלאומיים שאינם קשורים לחמאס ולאונר"א? (%)

 

החזית הצפונית לאן?

שאלנו: "איזו משתי האפשרויות הבאות תבטיח יותר טוב את ביטחון היישובים בצפון בעתיד והחזרת כל התושבים המפונים לבתיהם: הסכם מדיני בתיווך בינלאומי שירחיק את חיזבאללה מהגבול או מתקפה ישראלית כוללת על כוחות חיזבאללה בלבנון?" בכלל המדגם הדעות חצויות עם נטייה קלה לכיוון העדפה של מתקפה ישראלית כוללת (42% ו-46%). ואולם הפער בשאלה זו בין היהודים לערבים הוא גדול מאוד: בקרב היהודים רוב (קטן) תומך במתקפה ישראלית כוללת על חיזבאללה (53%) בעוד שבקרב הערבים רוב גדול (69%) תומך בהסכם מדיני.

פילוח תשובות מדגם היהודים לפי מחנות פוליטיים מראה כי בשמאל הרוב תומכים בהסכם מדיני שירחיק את החיזבאללה מהגבול. במרכז מדובר בכמחצית הסבורים כך, אבל בימין יש רוב מוצק המצדדים במתקפה ישראלית כוללת. 

מה יבטיח יותר טוב את ביטחון היישובים בצפון בעתיד והחזרת כל התושבים המפונים לבתיהם? (%, יהודים)

 

הסיכויים להתחדשות הרשות הפלסטינית

שאלנו: "נשיא ארה"ב מדבר על התחדשות של הרשות הפלסטינית בסיוע בינלאומי כתנאי להגעה להסדר מדיני. לדעתך, מה הסיכויים שהרשות הפלסטינית תעבור בעתיד הקרוב רפורמה מהותית שתאפשר לה לנהל ביעילות את השטחים שבשליטתה ואת רצועת עזה, אזרחית וביטחונית?". בכלל המדגם רוב גדול סבורים כי הסיכויים להתחדשות כזו של הרשות הם נמוכים, כאשר הערכה זו משותפת למרואיינים היהודים והערבים.

הסיכויים להתחדשות הרשות הפלסטינית (%)

 

כינון מדינה פלסטינית

עמדות לגבי כינון מדינה פלסטינית - בעקבות הדיווחים בתקשורת על "בליץ" בינלאומי קרב והולך בכיוון של כינון מדינה פלסטינית עצמאית ומפורזת, שאלנו: "האם אתה תומך או לא תומך בכך שישראל תסכים עקרונית לכינון מדינה פלסטינית עצמאית ומפורזת?" בקרב המרואיינים היהודים כשני שלישים (63%) אינם תומכים בכינון מדינה פלסטינית, לעומת רוב גדול בקרב המרואיינים הערבים התומכים בכך (73%). פער דומה קיים בתוך מדגם היהודים בין המחנות הפוליטיים: בשמאל הרוב תומכים בכינון מדינה פלסטינית עצמאית ומפורזת (77%), המרכז חצויים בשאלה זו עם נטייה חזקה מעט יותר לשלול מהלך כזה, ובימין הרוב אינם תומכים בכך (78%).

עמדה לגבי כינון מדינה פלסטינית עצמאית ומפורזת (%)

 

צפי לטרור אם תוקם מדינה פלסטינית - לאי התמיכה בכינון מדינה פלסטינית עצמאית יכולות להיות סיבות שונות. ואולם, נראה שאחת הבולטות שבהן היא החשש מהתגברות הטרור אם תוקם. שאלנו: "לדעתך, אם תקום בעתיד הנראה לעין מדינה פלסטינית, האם ישפיע הדבר על הטרור הפלסטיני כלפי ישראל?" בקרב המרואיינים הערבים השיעור הגבוה ביותר (אך לא רוב) השיבו שהטרור ייפסק אם תוקם מדינה פלסטינית (41%). ואולם, יש לשים לב לשיעור הגבוה מאוד (35%) שבחרו בשאלה זו בתשובה "לא יודעים". בקרב היהודים השיעור הגדול ביותר גדול (44%) סבורים שבמקרה כזה הטרור אף יתחזק.

פילוח של מדגם היהודים לפי מחנות פוליטיים מצביע על שוני רב: בשמאל הרוב (56%) סבורים שהטרור ייחלש, אם כי לא ייפסק. המרכז נחלק לשלושה חלקים כמעט שווים בין מי שסבורים שהטרור יתחזק, יישאר כמו שהוא, או שהוא ייחלש אך לא ייפסק. בימין, לעומת זאת, רוב ברור (59.5%) מעריכים שאם תוקם מדינה פלסטינית הטרור אף יתחזק.

אם תקום בעתיד הנראה לעין מדינה פלסטינית, האם ישפיע הדבר על הטרור הפלסטיני כלפי ישראל? (%)

הצלבנו את התשובות בעניין מידת התמיכה בכינון מדינה פלסטינית עם התשובות לשאלות: הסיכויים להתחדשות הרשות הפלסטינית ועתיד הטרור במקרה כזה. מצאנו (כצפוי) כי שיעור התומכים בכינון מדינה פלסטינית עצמאית ומפורזת גבוה יותר בקרב אילו המעריכים שהסיכויים להתחדשות הרשות הפלסטינית גבוהים ובקרב אילו המעריכים שאם תקום מדינה פלסטינית הטרור ייפסק או שהטרור ייחלש.

עמדה לגבי כינון מדינה פלסטינית עצמאית ומפורזת לפי שאלות נבחרות (%, כלל המדגם)

 

עמדות לגבי הסדר מדיני לסיום המלחמה

חזרנו (בשינויים) על השאלה ששאלנו בינואר 2024 בנושא התמיכה בהסדר מדיני לסיום המלחמה: "מה עמדתך לגבי הסכם סיום המלחמה, שיכלול: החזרת כל החטופים, שקט ביטחוני בערבויות של ארה"ב והסכם שלום עם סעודיה, בתמורה לשחרור אסירים פלסטינים רבים, הפסקת אש ממושכת והסכמה להקמת מדינה פלסטינית מפורזת בטווח הארוך?".בפעם שעברה היה כתוב "עם מדינה ערבית דוגמת ערב הסעודית" ולא הייתה התייחסות להחזרת כל החטופים, לשחרור אסירים פלסטינים רבים והפסקת אש ממושכת. בסקר הנוכחי נוספה המילה "מפורזת" לנוסח השאלה. בין אם בגלל השינויים בניסוח השאלה ובין אם בגלל שינוי הנסיבות הכיוון הכללי הוא יותר הסכמה עם הסדר כזה. בכלל המדגם היהודי הרוב (55%) הם עדיין נגד הסדר כזה אבל שיעור התומכים עלה מ29% ל-37%. בקרב מדגם הערבים רוב (77%, בפעם שעברה 69%) הם בעד הסדר כזה ורק 9% הם כיום נגדו.

פילוח של מדגם היהודים לפי מחנות פוליטיים מראה כמו בפעם שעברה כי רוב (אם כי מעט קטן יותר הפעם) בקרב השמאל (74% , בינואר 78%) תומכים בהסדר. המרכז עבר שינוי ממיעוט של 39% תומכים לרוב (56%) ואילו בימין עדיין מדובר ברוב של מתנגדים (69%) אבל שיעור התומכים עלה גם כאן (מ-14% ל-22%).

עמדות לגבי הסדר מדיני לסיום המלחמה (%)

 

המצב הכלכלי של ישראל והורדת דירוג האשראי

מתברר שכלל הציבור הישראלי נחלק לשלושה חלקים כמעט שווים בהערכת המצב הכלכלי של ישראל כיום: 29% מעריכים אותו כטוב, 37% ככה-ככה, ו-33% כרע. הערכת המרואיינים היהודים טובה יותר מאשר הערכת המרואיינים הערבים (יהודים- טוב: 30%, ככה-ככה: 38%, רע: 30.5%; ערבים- טוב: 24.5, ככה-ככה: 28%, רע: 45%).

פילוח מדגם היהודים לפי מחנות פוליטיים מראה כי הערכת הימין טובה במידה רבה מאשר הערכת המרכז ובמיוחד מהערכת השמאל.

הערכת המצב הכלכלי של ישראל כיום (%)

 

הערכת ההתאמה למציאות של תגובת נתניהו לדוח סוכנות האשראי מודי'ס

שאלנו: "ראש הממשלה אמר בתגובה להורדת דירוג האשראי על ידי חברת מודי'ס, כי כלכלת ישראל איתנה והדירוג יעלה בחזרה כשננצח במלחמה לדעתך, עד כמה הערכה זו של נתניהו משקפת נכון את המציאות?". שלא במפתיע, בשמאל ובמרכז הרוב סבורים כי הערכת נתניהו אינה משקפת את המציאות (שמאל: 75%, מרכז: 68%). בימין , לעומת זאת, מחצית (50%) סבורים כי מדובר בהערכה ריאלית, כשרק 39% חושבים, כמו השמאל והמרכז, שמדובר בהערכה לא מציאותית.


מחאה עתידית

צפי לגל מחאה נגד הממשלה - רבים בארץ צופים שבעתיד הנראה לעין יפרוץ גל מחאה אזרחית, בין אם מתוך רצון לראות אותו גואה ובין אם בחשש ממנו. שאלנו: "בשבועות האחרונים הולך וגדל מספר ההפגנות נגד הממשלה בראשות נתניהו להערכתך, האם בעתיד הקרוב התופעה תתפתח לכדי גל מחאה אזרחית רחב היקף נגד הממשלה?" בכלל המדגם הרוב (60%) צופים שכן יקרה, לעומת 30% שאינם רואים גל כזה באופק. בנושא זה כמעט שאין הבדל בין היהודים (60% צופים שיבוא גל מחאה) לערבים (64% צופים זאת).

פילוח לפי מחנות פוליטיים (יהודים) מראה כי בשמאל רוב עצום צופה פרוץ גל מחאה, במרכז כשני שלישים ובימין – שרובו עדיין תומך בממשלה - כמחצית. 

צופים שבעתיד הקרוב יפרוץ גל מחאה אזרחית רחב היקף נגד הממשלה (%,יהודים)

 

השתתפות אישית במחאה אם תפרוץ - למרות השיעור הגבוה בצופים פריצת גל מחאה, שיעורי מי שחושבים או בטוחים שהם עצמם ישתתפו בה הם נמוכים הרבה יותר, כאשר השמאל (יהודים) מוליך כצפוי בראש בשיעור הסבורים שהם עצמם ישתתפו אם תפרוץ מחאה בעתיד הנראה לעין.

חושבים או בטוחים שישתתפו בעצמם במחאה אזרחית (%)


לנתוני הסקר המלאים >>