סקירה

מספר התלונות למח"ש על אלימות שוטרים עלה ב-45% ב-2023 בהשוואה ל-2022

| מאת:

נתונים שהתקבלו במענה לבקשת חופש מידע מעלים כי בשמונת החודשים הראשונים של 2023, בתקופת ההפגנות נגד הממשלה, נרשם מספר כמעט זהה של תלונות שהוגשו למח"ש בגין עבירות אלימות של שוטרים (1,299 תלונות) למספר התלונות מסוג זה בכל 2022 (1,304 תלונות). העלייה במספר התלונות מעלה סימני שאלה על רקע המתאם למועד כניסתם לתפקיד של הממשלה ובפרט של השר לביטחון לאומי.

Photo by Flash90

הטיפול בתלונות נגד שוטרים בישראל נחלק לשני גורמים עיקריים: 1. המחלקה לחקירות שוטרים במשרד המשפטים (מח"ש), המוסמכת לחקור עבירות פליליות של שוטרים שהעונש הקבוע בצדן הוא יותר משנת מאסר (ומספר עבירות אחרות); 2. המשטרה, באמצעות מספר גורמים שונים, מטפלת גם היא בתלונות מסוימות נגד שוטרים ובהתנהגות שלהם החורגת מהכללים.

מתשובה שקיבלתי לאחרונה ממשרד המשפטים לבקשת חופש מידע שהגשתי בספטמבר 2023, עולות המגמות הבאות בתלונות נגד שוטרים שהתקבלו במח"ש על עבירות אלימות:

תלונות נגד שוטרים שהתקבלו במח"ש על עבירות אלימות – כולל תקופת הקורונה

 

תלונות נגד שוטרים שהתקבלו במח"ש על עבירות אלימות – מינואר 2021 ועד כינון הממשלה הנוכחית

 

תלונות נגד שוטרים שהתקבלו במח"ש על עבירות אלימות – מכינון הממשלה הנוכחית

 

בנוסף לכך, מתשובה לבקשת חופש מידע שהגשתי למשטרת ישראל, עולות המגמות הבאות באשר לתלונות נגד שוטרים שהתקבלו ביחידות תלונות הציבור במשטרה:

תלונות נגד שוטרים שהתקבלו ביחידות תלונות הציבור במשטרה – מינואר 2021 ועד כינון הממשלה הנוכחית

 

תלונות נגד שוטרים שהתקבלו ביחידות תלונות הציבור במשטרה – מכינון הממשלה הנוכחית

 

זרקור על מספר נתונים

  • בשמונת החודשים הראשונים של שנת 2023 הייתה עלייה של כ-45% במספר התלונות החודשי הממוצע למח"ש בגין עבירות אלימות של שוטרים, בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2022 (או עליה של כ-49% יחסית לשמונה החודשים האחרונים של שנת 2022).
  • בשמונת החודשים הראשונים של שנת 2023 היה מספר כמעט זהה של תלונות שהוגשו למח"ש בגין עבירות אלימות של שוטרים (1,299 תלונות) למספר התלונות מסוג זה בכל שנת 2022 (1,304 תלונות) או בכל שנת 2021 (1,295 תלונות). בשנת 2020 היו פחות תלונות מסוג זה (934 תלונות).

דיון וסיכום

יש להיזהר מהסקת מסקנות אך ורק מנתונים המצביעים על שינוי במספר התלונות המוגשות (השוו למאמר כאן). לדוגמה, ייתכן כי עלייה בתלונות למח"ש בגין עבירות אלימות אינה משקפת עלייה באלימות שוטרים אלא נובעת מעלייה במספר המקרים שבהם יש חיכוך בין אזרחים לבין שוטרים (לדוגמה בהפגנות).

דוגמה נוספת לזהירות מתבקשת ניתן למצוא בראייה ארוכת טווח יותר: לפי בקשות חופש מידע קודמות שהגשתי, בשנים 2018-2014 ניכרה ירידה במספר התלונות למח"ש בגין עבירות אלימות של שוטרים (ירידה של כ-37% מ-1,741 תלונות בשנת 2014 ל-1,096 בשנת 2018 – ראו במאמר כאן), לפי דו"ח פרקליטות המדינה, בשנת 2019 התקבלו 1,572 תלונות נגד שוטרים על עבירות אלימות, ולפי בקשות חופש המידע החדשות, בשנים 2023-2020 ניכרת עלייה בתלונות מסוג זה (מ-934 תלונות בשנת 2020, ל-1,295 בשנת 2021, 1,304 בשנת 2022, ו-1,299 בשמונה החודשים הראשונים של שנת 2023). מכיוון שהנתונים הגיעו במועדים שונים, השוני בנתונים עשוי לנבוע משינוי בבסיס הנתונים או בהגדרות במח"ש.

יחד עם זאת, העלייה בשנה האחרונה במספר התלונות נגד שוטרים המוגשות למח"ש בגין עבירות אלימות מעוררת סימני שאלה, בפרט על רקע מועד כניסתם לתפקיד של הממשלה הנוכחית ושל השר לביטחון לאומי. חשוב שהמשטרה תיקח נתונים אלה ברצינות ותחקור ממה נובעת תופעה הזו, כדי לוודא ששוטרים פועלים תמיד לפי חוק בלבד.