מאמר דעה

לבטל את הכלל שחונק את התשתית החברתית

| מאת:

דוח וועדת טרכטנברג מציע לנו כי המדיניות הכלכלית תמשיך להיות מבוססת על ההסדר הישן והגרוע, ולפיו ההוצאה הציבורית תמשיך להתכווץ גם בשנים הבאות. אין היגיון להתמיד בכלל שממשיך לשחוק את ההשקעה בתשתית החברתית של ישראל. מומי דהן על התנהלות הוועדה.

דוח וועדת טרכטנברג מציע לנו כי המדיניות הכלכלית תמשיך להיות מבוססת על ההסדר הישן והגרוע, ולפיו ההוצאה הציבורית תמשיך להתכווץ גם בשנים הבאות. אין היגיון להתמיד בכלל שממשיך לשחוק את ההשקעה בתשתית החברתית של ישראל. הדבר המוזר הוא שדוח טרכטנברג מסכים עם קביעה זו שאין לפגוע יותר בשירותים החברתיים. בפרק שחותם את הדוח, כותבים חברי וועדת טרכטנברג כי האסטרטגיה של צמצום משקל הוצאות הממשלה מיצתה את עצמה, ונדרשת אסטרטגיה חדשה.
לא ברור מה קרה לוועדת טרכטנברג בדרך בין התחנה שמנתחת את הבעיות לתחנה שעוסקת בהמלצות. מי שקורא את הדוח הזה מקבל תחושה כי אדם אחד כתב את הניתוח ואדם אחר כתב את ההמלצות. מצד אחד נראה כי אדם חופשי כתב את הניתוח ולעומתו, פרק ההמלצות, נכתב על ידי אדם אחר - אדם שעיני הצנזורה שיתקו אותו. לא ברור אם צנזורה עצמית או חיצונית היא שיצרה את הפער הבלתי נתפס בין המילים הרמות בפתיח לבין קול הענות החלושה בהמלצות.

אין לקבל את הגישה כאילו ישנן רק שתי חלופות: אימוץ הדוח או דחייתו. עם כל הכבוד, דוח טרכטנברג אינו תורה למשה מסיני. מותר ורצוי לתקן את הדוח לאחר דיון יסודי בהמלצות. אחד התיקונים המרכזיים שיש להכניס בדוח הוא ביטול הכלל התקציבי שחונק את התשתית החברתית של ישראל.

ד"ר מומי דהן הוא עמית בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה וראש בית הספר למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית.

* שודר בגלי צה"ל בתאריך ה-05.10.2011