מאמר דעה

הפרות סדר – לא מלחמה

| מאת:

האירועים האלימים בגבול עם סוריה שבים ומעלים את השאלה כיצד על צה"ל להתמודד עם מצבים מורכבים בעלי אופי של הפרות סדר, המשליכים על אינטרסים ביטחוניים חשובים. קראו את טור הדעה של יובל שני בנושא.

האירועים האלימים בגבול עם סוריה שבים ומעלים את השאלה כיצד על צה"ל להתמודד עם מצבים מורכבים, בעלי אופי של הפרות סדר מחד, המשליכים על אינטרסים ביטחוניים חשובים מאידך. מבחינה זו, ניתן לראות באירועים בצפון חלק מרצף של אירועים שנתקיימו בעת האחרונה המאתגרים את כוחות הצבא בצורה דומה - הפגנות אלימות בבילעין במהלכן נעשו ניסיונות לפגוע בגדר ההפרדה, המשטים הימיים לעזה הקוראים תיגר על הסדר הימי וחציית הגבול בין ישראל למצרים על-ידי פליטים אפריקניים.

אין חולק כי לישראל יש זכות להגן על גבולותיה ולמנוע בכוח את כניסתם של תושבים זרים לשטחה. מבחינה זו, העובדה כי העולם כולו רואה בגולן שטח כבוש אינה מעלה ואינה מורידה: גם צבא כובש רשאי למנוע כניסה לא מאושרת של אנשים לשטח הכבוש על ידו. עם זאת, יכולתה של מדינה להשתמש בכוח קטלני על מנת להגן על גבולותיה מפני חדירה של מסתננים או מפגינים לא חמושים אינה בלתי מוגבלת. כמו במקרים האחרים שנזכרו למעלה, גם במקרה הנוכחי יש להתאים את האמצעי הננקט לסיכון הביטחוני הכרוך בפגיעה בגדר או  בפריצתה.

בהקשר זה, חשוב להבחין בין מצב של מלחמה או סכסוך חמוש, במסגרתו ניתן לירות על מנת להרוג בלוחמי אוייב (לרבות אזרחים המשתתפים במעשי האיבה), לבין הפרות סדר בהן יש לטפל בכלים של אכיפת חוק (אמצעי פיזור הפגנות, מעצר מפרי חוק ושימוש בנשק קטלני רק באותם מקרים בהם נשקפת סכנה לחיי אדם). להערכתי, לא ניתן לראות במהומות בצפון משום אירוע מלחמתי או סכסוך חמוש. הגם שמדובר בהתרחשויות שקורות בזירה צבאית רגישה, מדובר במאורעות נקודתיים, המנותקים מאירועים המתרחשים בזירות לחימה אחרות (כגון עזה). יתר על כן, את המהומות מבצעים מפגינים בלתי חמושים שאינם חברים בארגון צבאי כלשהו . בנסיבות אלו, שומה על כוחות הביטחון הישראלים להפעיל אך ורק אמצעים מידתיים על מנת להשיג את התכלית הביטחונית הלגיטימית - מניעת כניסת המפגינים לשטח המצוי בשליטת ישראל. בהעדר אינדיקציה לכך כי מי מהמפגינים סיכן את חייהם של חיילי צה"ל (לרבות חיילים שניסו למנוע את חציית גדר הגבול) או של מי מתושבי ישראל, ספק רב אם שימוש בנשק קטלני נגדם יכול להיות מוצדק (וזאת להבדיל משימוש באמצעים אחרים, לרבות ירי אזהרה). במלחמה כמו במלחמה -מותר להרוג, ובהפרות סדר - גם אם הן מתרחשות בסמוך לגבול עם סוריה, כמו בהפרות סדר - יש לפעול באופן מרוסן.