מבצע

מדד הדמוקרטיה הישראלית 2016

מדד הדמוקרטיה הישראלית מציע הערכה שנתית של איכות הדמוקרטיה בישראל. לצורך זה נערך מדי שנה בשנה, ארבע עשרה שנים ברציפות, סקר רחב במדגם מייצג של האוכלוסייה הישראלית.

מדד הדמוקרטיה הישראלית מציע הערכה שנתית של איכות הדמוקרטיה בישראל. לצורך זה נערך מדי שנה בשנה, ארבע עשרה שנים ברציפות, סקר רחב במדגם מייצג של האוכלוסייה הישראלית.

הסקר השנה התקיים במאי בקרב 1,531 מרואיינים, המהווים מדגם מייצג של הציבור הישראלי מגיל 18 ומעלה. מטרתו של הסקר לעמוד על המגמות בחברה הישראלית בשאלות כבדות משקל הקשורות להגשמת הערכים והיעדים הדמוקרטיים ולתפקוד של מערכות השלטון וממלאי התפקידים הנבחרים. ניתוח התוצאות מבקש לתרום לדיון הציבורי במצב הדמוקרטיה בישראל וליצור מאגר מידע רחב שיעמיק את הדיון בנושא.