החברה הערבית בישראל

תמונת מצב חברתית-כלכלית ומבט לעתיד

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: דקה
  • מספר עמודים: 28 עמ’
  • מרכז: המרכז לערכים ולמוסדות דמוקרטיים

מסמך זה מציג תמונת מצב של החברה הערבית בישראל בתחומי הכלכלה, הדיור, השלטון המקומי, הבריאות וההשכלה, כבסיס לדיון ולעדכון תוכניות הממשלה והרשות לפיתוח כלכלי במגזר המיעוטים. המטרה היא לפעול בשיתוף פעולה עם גורמי הממשלה והשלטון המקומי כדי להביא לשיפור ברווחתם הכללית ובמצבם הכלכלי של אזרחי ישראל הערבים. אנו סבורים כי הדרך היעילה ביותר לשילוב האזרחים הערבים בחברה היא לא בהתניית אזרחות אלא בהקטנת הפערים ובשיפור מצבם החברתי-כלכלי. 

החברה הערבית בישראל היא חברה ייחודית במאפייניה. רוב אזרחיה מתגוררים ביישובים הומוגניים, פריפריאליים, המדורגים באשכולות הנמוכים מבחינה חברתית-כלכלית. הסיבות להיבדלותה מהאוכלוסייה היהודית רבות, ותוצאתן – המתבטאת בפערים עצומים בינה לבין שאר החברה הישראלית – הן אתגר של ממש למדינת ישראל.

הרשות לפיתוח כלכלי במגזר המיעוטים הוקמה לפני עשור, בין היתר בהמשך לעבודה מאומצת של המכון הישראלי לדמוקרטיה מול הגורמים הרלוונטיים בממשלה ובהמלצתו, כדי לצמצם את הפערים ולאפשר לחברה הערבית שוויון הזדמנויות וגישה למשאבי המדינה. מטרת-העל היא להפוך אותה לשותפה מלאה ושווה בחברה ובכלכלה הישראלית.

נתונים שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בסקר החברתי לשנת 2016 ובמסמכים נוספים מראים מגמה של שיפור בתחומים כמו השתלבות בהשכלה הגבוהה, כניסת נשים לשוק העבודה, יצירת תשתיות לתחבורה ציבורית ועלייה ברמת החיים. עם זאת הנתונים חושפים, שוב, את ממדי העוני ואת הפערים בין הערבים לשאר האוכלוסייה בישראל כמעט בכל תחום.

מצב זה מחייב שינוי מעמיק, שחלק ממנו כבר שולב ביעדי הממשלה לעשור הקרוב. מסמך זה מציג תמונת מצב של החברה הערבית בישראל בתחומי הכלכלה, הדיור, השלטון המקומי, הבריאות וההשכלה, כבסיס לדיון ולעדכון תוכניות הממשלה והרשות לפיתוח כלכלי במגזר המיעוטים. המטרה היא לפעול בשיתוף פעולה עם גורמי הממשלה והשלטון המקומי כדי להביא לשיפור ברווחתם הכללית ובמצבם הכלכלי של אזרחי ישראל הערבים. אנו סבורים כי הדרך היעילה ביותר לשילוב האזרחים הערבים בחברה היא לא בהתניית אזרחות אלא בהקטנת הפערים ובשיפור מצבם החברתי-כלכלי.

התוכנית ליחסי יהודים-ערבים במכון הישראלי לדמוקרטיה שואפת לקדם סוגיות אלו, מתוך הבנה שחיזוק המיעוט הערבי בישראל יעצים את הלכידות החברתית במדינה ויחליש את המתחים והשסעים בחברה בישראל. התמודדות עם האתגרים המוצגים במסמך זה תסייע הגברת השוויון, שהוא אחד מערכי הליבה של כל מדינה דמוקרטית.

נסרין חדאד חאג' יחיא