חדש

קול אפקטיבי

שילוב החברה הערבית בתהליכי קבלת החלטות במגזר הציבורי

חרף הצעדים שננקטו בשנים האחרונות לקידום ייצוג הולם למיעוט הערבי בשירות המדינה, ייצוגו בעמדות מפתח או בתפקידים שיש להם השפעה על עיצוב מדיניות עדיין נמוך ביותר. שילוב אמיתי עשוי להשיא תרומה חיונית לקידומה של שותפות אזרחית איתנה ובת קיימא ובד בבד לחזק את האמון של הציבור הערבי במערכות השלטון. גם האבות המייסדים של המדינה הבינו היטב כי שילוב ממשי של המיעוט הערבי, כזה שיש בו כדי להבטיח השמעה אפקטיבית של קולו במוקדי קבלת החלטות, יהיה המפתח להצלחת הדמוקרטיה הישראלית. מסיבה זו עמדה מגילת העצמאות על החשיבות שבנציגות מתאימה של המיעוט הערבי "בכל מוסדותיה, הזמניים והקבועים" של המדינה; ומסיבה זו הצהיר גם זאב ז'בוטינסקי כי "בכל קאבינט שבו ישמש יהודי במשרת ראש-ממשלה, תוצע משרת סגן ראש הממשלה לערבי, וכן להיפך".