להורדה

פורנוגרפיה: מוסר, חירות, שוויון

הצעה לתיקון האיסור על פירסום והצגת תועבה ועבירות קרובות

מחקר מדיניות 41

כיום, עם התפתחות הטכנולוגיה, הפורנוגרפיה זמינה ונפוצה יותר מאי פעם. כיצד צריכה מערכת המשפט להתמודד עם הבעיות והדילמות המורכבות שנלוות אל תופעת הפורנוגרפיה?

שער ראשון: רקע עיוני

מבוא

פרק ראשון - מה רע בפורנוגרפיה?
א. ההתנגדות המוסרנית-שמרנית
ב. ההתנגדות הפמיניסטית
סיכום

פרק שני - ומה טוב בפורנוגרפיה? פורנוגרפיה וחופש הביטוי
א. האם פורנוגרפיה היא ביטוי?
ב. מה טוב בחופש הביטוי?
ג. תחולת הטעמים על ביטויים פורנוגרפיים
ד. חופש הביטוי וביקורת פמיניסטית
סיכום

פרק שלישי - דיון ומסקנות
על ההתנגדות השמרנית
על ההתנגדות הפמיניסטית
עמדה ליברלית
סיכום ומסקנות

שער שני: מהלכה למעשה

מבוא

פרק רביעי - מה ניתן בכלל לעשות? על הגבלת פורנוגרפיה בעידן האינטרנט
פורנוגרפיה ואינטרנט: רקע וקשיים
שרשרת הפרסום הפורנוגרפי: על ספקי שירות ושרתי סיפוק
הניסיון האוסטרלי
מסקנות

פרק חמישי - מה עושים בפועל? הדין בישראל, והצורך בשינויו
איסור כללי
פרהסיה ובתי קולנוע
ערוצי הטלוויזיה
הגבלה על חשיפת ילדים לפורנוגרפיה
הגנה על המשתתפות ופורנוגרפיית ילדים
הצורך בשינויו של הדין הקיים

פרק שישי - מה עושים בחו"ל? מבט משווה
איסור כללי
קולנוע וטלוויזיה: ילדים ומבוגרים
הגבלה על חשיפת ילדים לפורנוגרפיה
פורנוגרפיית ילדים

פרק שביעי - ומה צריך לעשות? קווי יסוד לפעולה
המטרה: האינטרסים הראויים להגנה
האמצעי: על השימוש במשפט הפלילי
איסור כללי
פרהסיה ופגיעה ברגשות
קולנוע
שידורי טלוויזיה
הגבלה על חשיפת ילדים לפורנוגרפיה
הגנה על המשתתפות בתעשיית הפורנוגרפיה ופורנוגרפיית ילדים

סוף דבר

נספח: הצעה לחקיקה

מקורות

English Summary

הפורנוגרפיה מלווה את האנושות מזה זמן רב, אך ביטוייה הולכים ומשתנים בקצב מהיר. כיום, עם התפתחות הטכנולוגיה, הפורנוגרפיה זמינה ונפוצה יותר מאי פעם, ונשאלת השאלה כיצד צריכה מערכת המשפט להתמודד עם הבעיות והדילמות המורכבות שנלוות לתופעה זו?

את עוצמת הרגשות שהיא מעוררת, ממחישה העובדה כי הפורנוגרפיה יצרה קואליציה משונה, המאחדת תחת כנפי ההתנגדות לה ארגונים דתיים ושמרניים לצד ארגונים פמיניסטיים. היא מעלה דילמות מהותיות בשאלות כגון כבוד האישה וסוגיית  ניצולה, אל מול סוגיוית יסוד של חופש העיסוק וחופש הביטוי.

נייר העמדה שלפנינו מנסה להתמודד עם מצב מורכב זה מהזווית המשפטית, ושואל האם במדינה דמוקרטית המכבדת את הזכויות והחירויות של אזרחיה, יש מקום להתערבות שלטונית ביצירה, הפצה או צריכה של תכנים פורנוגרפיים, ואם כן - כיצד?

השער הראשון במחקר מביא רקע עיוני לנושא. הפרק הראשון מציג את ההתנגדויות המוסרניות והפמיניסטיות לתופעת הפורנוגרפיה; הפרק השני מתמקד בסוגיית הפורנוגרפיה וחופש הביטוי; בפרק השלישי מביא המחבר את דעתו שלו אל מול העמדות והנימוקים השונים - הפמיניסטיים, המוסרניים והליברליים;

בשער השני עובר המחבר מההלכה למעשה. הפרק הרביעי בודק כיצד והאם ניתן בכלל לפקח על הפורנוגרפיה בעידן המודרני; הפרק החמישי סוקר את הדין הקיים בישראל, ומציע שינויים ותיקונים; הפרק השישי בודק את אופן ההתמודדות של הרשויות בחו"ל עם תופעת הפורנוגרפיה; בפרק השביעי מפרט המחבר את עמדותיו בנוגע לאופן הטיפול המשפטי והרגולטורי הנכון לתופעת הפורנוגרפיה בישראל.