להורדה

שוברים אי-שוויון

מחקר מדיניות 97

מדוע אפליית ערבים בשוק התעסוקה בישראל היא תופעה שכיחה, למה המסגרת המשפטית הקיימת אינה נותנת לה מענה יעיל, ומה תפקידם של המעסיקים בקידום השוויון בתעסוקה? מחקר המדיניות ממליץ על שינויים מוסדיים ושינויי מדיניות על מנת לטפל ביעילות רבה יותר בתופעה. בכוחם של שינויים אלו לשפר את מצבם של הערבים בישראל ואף לתרום תרומה של ממש לכלכלה ולסולידריות החברתית במדינה.

מדוע אפליית ערבים בשוק התעסוקה בישראל היא תופעה שכיחה, למה המסגרת המשפטית הקיימת אינה נותנת לה מענה יעיל, ומה תפקידם של המעסיקים בקידום השוויון בתעסוקה?

נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, שהוקמה בישראל בשנת 2008 לטיפול בתופעת האפליה בתעסוקה, היא גוף שיכול, וצריך, לא רק להגביר את האכיפה, אלא גם לשנות שינוי מהותי את הטיפול באפליה הקיימת בישראל בתחום התעסוקה על בסיס לאום. המפתח לשינוי הוא גיוס המעסיקים כשותפים פעילים בהובלת תהליכים פנימיים להסרת החסמים בפני שיתוף הערבים בשוק העבודה ולהגברת שוויון ההזדמנויות.

על רקע מחקר השוואתי הבוחן את הנציבות הישראלית לעומת נציבויות שוויון אירופיות, וכן את החובות החלות על מעסיקים בישראל בהקשרי שוויון לעומת מודלים שהוחלו במדינות כגון צפון אירלנד, המחקר ממליץ על שינויים מוסדיים ושינויי מדיניות על מנת לטפל ביעילות רבה יותר בתופעה. בכוחם של שינויים אלו יש כדי לשפר את מצבם של הערבים בישראל ואף לתרום תרומה של ממש לכלכלה ולסולידריות החברתית במדינה.