כנסת-ממשלה-רשות שופטת - מסדירים בהסכמה

בחירות 2019

הוויכוח על היחסים הראויים שבין שלוש הרשויות – המחוקקת, המבצעת והשופטת – מחריף יותר ויותר. משמעות העיקרון "הפרדת רשויות" – מוסכמת יסוד בדמוקרטיה – נתון במחלוקת עמוקה. יש המנסים לטעון כי הפרדה פירושה הצבת קיר בטון בין הרשויות, חומה בצורה. ואולם טעות בידיהם. המצב הרצוי הוא יחסי גומלין בין הרשויות, שכן ביסודה של השיטה הדמוקרטית מונחת התפיסה שיש למנוע מגורם אחד להחזיק בידיו כוח מוחלט, ולא משנה כלל מיהו אותו גורם. הדמוקרטיה מחייבת ביזור סמכויות לצורך מניעת עריצות שלטונית. כדי להשיג ביזור אמיתי הכרחי לאפשר איזונים ובלמים, כלומר ביקורת ופיקוח הדדיים של הרשויות זו על זו. הדיון בהפרדת הרשויות אמור לעסוק אפוא בסמכויות הפיקוח ובגבולות החפיפה שבין הרשויות.