פסילת רשימות ומועמדים - הגנה על הדמוקרטיה או פגיעה בה?

הצעה לסדר 21

הוראות חוקתיות המתנות או מגבילות את זכות השתתפותן של רשימות ומפלגות בחיים הפוליטיים בשם עקרון "הדמוקרטיה המתגוננת" נמצאות במשך שנים רבות בליבתו של דיון ציבורי ער במדינות הדמוקרטיות וזכו לכתיבה ענפה בישראל ובמשפט המשווה. ככלל, אפשרות פסילתן של רשימות מעוררת אתגר חוקתי ראשון במעלה, שעיקרו איזון בין עקרונות דמוקרטיים וחירויות יסוד ובין זכותה של חברה להגן על ערכיה ועל עצם קיומה; אלא שנדמה כי איזון זה מורכב במיוחד בישראל.