המאבק בשחיתות שלטונית: קווים מנחים למדיניות

המסמך מבוסס על התוכנית למאבק בשחיתות השלטונית בישראל של המכון הישראלי לדמוקרטיה (2015) והסתייע בתוכנית ההמשך למאבק בשחיתות הישראלי לדמוקרטיה שגובשה במכון הישראלי לדמוקרטיה בשנת 2017, בהובלת ועדת היגוי בראשות משה לדור, יואב סגלוביץ', יובל פלדמן ומרדכי קרמניצר ובהשתתפות דפנה אבירם־ניצן וסער פינטו. התוכנית המליצה לפעול לחיזוק המודעות בקרב הציבור ומשרתי הציבור לפסול שבתופעת השחיתות ולסלידה שיש לפתח כלפי מי שמעשיהם לקו בה. התוכנית המליצה גם להתמקד במהלכי אכיפה משלימים לאלה הננקטים היום כדי לייעל ולהעצים את המאבק למיגורה של השחיתות הציבורית.