ישראל 2050 - כלכלה משגשגת בסביבה מקיימת השפעות על איכות החיים של הציבור בישראל