כיצד תשפיע ההיערכות למשבר האקלים על איכות החיים של הציבור בישראל?

תובנות והמלצות מדיניות