52 שנה - 5% ערבים בשירות המדינה: תובנה היסטורית על חובה סטטוטורית

מסמך יישומי נלווה למחקר מדיניות

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: מקוון
  • מספר עמודים: 47 עמ’
  • מרכז: המרכז לערכים ולמוסדות דמוקרטיים

איתור שורשיו של היעדר הייצוג של האוכלוסייה הערבית מראשית שנות המדינה ובמרוצת הזמן - שנעשה באמצעות בחינת מסמכים היסטוריים שיעמדו גם במוקד מסמך זה - עשוי לתפיסתי ללמד גם על הבעיות שאנו מתמודדים איתן היום ועל הבעיות שייתכן שיתגלעו בעתיד; לא רק בקשר לשילוב הערבים בשירות המדינה אלא גם בקשר למרחבים אחרים בשירות הציבורי שלא הוסדרה בהם חובת ייצוג הולם בקרב העובדים לאוכלוסייה הערבית, דוגמת חוק החברות הממשלתיות ופקודת העיריות.