אתגר העלאת פריון העבודה במשק כמפתח לצמיחה מכלילה ומקיימת

תפקיד המגזר העסקי סקירה והמלצות מדיניות

סקירה זו אמורה לשמש תשתית לדיון ולגיבוש המלצות של חברי הפורום הכלכלי-חברתי בכל הנוגע לדרכים שבהן המגזר העסקי יכול לפעול כדי לתרום להעלאת פריון העבודה בענפי המשק.