סקירת מצב שוק העבודה בתקופת הקורונה

מגפת הקורונה הובילה לשורת הגבלות על הפעילות הכלכלית בישראל כדי לצמצם את התפשטות הנגיף. הגבלות אלו השפיעו על המשק השפעה דרמטית. סקירה זו בוחנת את ההשפעות האלה מכמה היבטים: הפגיעה בעסקים, הפגיעה בעובדים ועבודת מהבית.