חוק-יסוד: זכויות במשפט

הצעה לסדר 45

עד היום מעמדה החוקתי של הזכות להליך הוגן, שממנה נובעות ממנה כמה זכויות משנה, לא הוכר במפורש בחוק יסוד. על כן היא זוכה להגנה חוקתית חלשה ומוגבלת יחסית, וההדרכה של רשויות אכיפת החוק לשמור על זכויות אלו עמומה. מצב נורמטיבי זה עלול לגרום לפגיעה בלתי מידתית של המחוקק בזכויות האלה ולמציאות של חוסר שמירה מספקת מצד רשויות אכיפת החוק על זכויותיהם של חשודים ונאשמים. משום כך נחוץ לעגן במפורש את הזכות להליך הוגן ואת זכויות המשנה שלה בחוק יסוד. המחקר מסביר מדוע עיגון כזה הוא חיוני, מציג כיצד מדינות אחרות מעגנות את הזכות בחוקותיהן, ומציע נוסח לחוק היסוד