שנתון החברה הערבית בישראל 2021

שנתון

בשנים האחרונות גובר העיסוק הציבורי, המחקרי והתקשורתי באוכלוסייה הערבית. למצבה של אוכלוסייה זו השלכות פוליטיות, כלכליות, חברתיות וערכיות על כלל החברה בישראל ולא רק על החברה הערבית עצמה. אף על פי כן, בולט בהיעדרו מאגר מידע מאורגן ועדכני על אודותיה. שנתון החברה הערבית בישראל נועד למלא חסר זה.

השנתון רואה אור בהוצאה משותפת של המכון הישראלי לדמוקרטיה ושל הרשות לפיתוח כלכלי במגזר המיעוטים במשרד לשוויון חברתי, והוא הראשון בסדרה בנושא זה.