מודל ליצירת שקיפות אלגוריתמית

הצעה לסדר 47

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה | מקוון
  • מספר עמודים: 63 עמ’
  • מרכז: התוכנית לדמוקרטיה בעידן המידע

שקיפות היא מונח שמקורו במשפט המינהלי, והתמרתו לעולם האלגוריתמי דורשת הבהרה. סקירה של הספרות הקיימת בתחום מעלה כ־ 13 פרשנויות שונות למושג, אחדות חופפות זו לזו אך אחרות שונות זו מזו. יש הרואות בשקיפות האלגוריתמית מרכיב של חובת ההסברתיות, בעוד אחרות רואות בה מושג רחב יותר, הכולל גם חובות גילוי נאות צרכניות וגם חובות לשקף מידע על מטרות התוכנה והשפעתה על זכויות.
מחקר זה נועד להשלים פער פרשני זה, והוא מציע שני מסלולים חלופיים למימוש חובת השקיפות האלגוריתמית — המסלול הקלסי; ומסלול האיתנות התהליכית המדעית.